гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Видео курсове » Видео курс Web Design-frontend

Видео курс Web Design-frontend

Web Design-frontend
discounts

Курс

Видео курс Web Design-frontend

Продължителност

123 видео урока

Цена

350 лв. 280 лв.

Видео курс Web Design-frontend


Лятна промоция -20% до 01.09.2024г .
Лицензиран по МОН курс по Web Design – frontend  (HTML5, CSS3, JavaScript)
Консултации с преподавател.

 

– Видео курсове за самообучение по Web Design.
– Достъп до видео курсовете 12 месеца, по всяко време 24 часа.
– Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Max-1, чрез план – “Споделен хостинг. Повече информация – ТУК.

 

Водещ лектор: Цветелин Първанов

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗАЧЕН КУРСА:

– Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи Уеб дизайнери.
– Не се изисква предварителни познания по HTML5, CSS3, JavaScript
– Целта на Видео курса по Web Design-frontend е създаване на уеб сайт с използването на HTML5, CSS3, JavaScript.

 

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ:

– В края на курса Вие ще можете да изграждате самостоятелно Уеб сайтове.
– Всяка от темите е илюстрирана с практическа реализация на фрагменти от уеб страници и създаване на функционално пълна уеб страница с HTML5, CSS3 и JavaScript .
– Програмата на Видео курса по Web Design може да разгледате в раздел
( Програма на курса ) или от видеото в горната част на страницата.

/За повече информация, свържете се с нас на тел. 0888855495 или на  e-mail: info@maxplus-bg.com /

 

Консултации Преподавател на e-mail: parvanov@maxplus-bg.com
Период на ползване 12 месеца
Достъп до видео курса По всяко време – 24 часа, на всякакъв вид устройства и достъп до Интернет.
Брой видео уроци 123 видео урока и прикачени файлове.
Брой курсисти Всеки закупил курс.
Сертификати По наш Образец, безплатен. По заявка на имейл.
Сертификати По МОН и EUROPASS, по заявка на телефон или имейл.
Цена – 20% 280 лв.
Гаранции 100% връщане на парите до месец, ако курса не отговаря на вашите очаквания.
Отстъпки – 20%
 Лятна промоция -20% до 01.09.2024г .

 

Съдържанието на курса може да изгледате без регистрация в първото видео от МОДУЛ-1 или от видеото в горната част на страницата.

Модул 1 – Въведение в HTML

Урок 1- Избор на текстов редактор – Notepad++

Урок 2 – Инсталиране на локален сървър XAMPP.

Урок 3 – Конфигуриране на XAMPP сървър. Връзка Notepad++ с XAMPP

Урок 4 – HTML – начална страница, достъп до нея и основни тагове

Урок 5 – Символите в HTML, нови страници, стил на Notepad++

Урок 6 – Линкове в HTML, връзка между HTML страниците. Навигация

Урок 7 – Основни HTML тагове за форматиране на текст.

Урок 8 – Списъци в HTML

Урок 9 – Поставяне на картинка в HTML страница и картинка линк

Урок 10 – Коментари в HTML, едноредов и многоредов.

Урок 11 – Таблици в HTML

Урок 12 – Форматиране на таблици в HTML

Модул 2 – Въведение в CSS

Урок 13 – Форматиране на текст – задаване на стил в HTML.

Урок 14 – Въведение в CSS. Вграждане на CSS в HTML.

Урок 15 – Основни CSS селектори – id , class. Стил на картинка.

Урок 16 – CSS class и/или id използващи един и същи CSS код.

Урок 17 – CSS форматиране на елементи с атрибут padding.

Урок 18 – CSS форматиране с атрибут :hover

Урок 19 – CSS форматиране на линк – text-decoration, outline.

Урок 20 – Галерия – 1 начин (div, float:left;, clear: both )

Урок 21 – Галерия – 2 начин (display: block;, float: left;, clear: both )

Урок 22 – SEO оптимизация: външна и вътрешна.

Урок 23 – CSS коментари: едноредов, многоредов.

Модул 3 – Header, Content и Footer

Урок 24 – Header, Content и Footer – CSS – 1 част

Урок 25 – Header, Content и Footer – CSS – 2 част

Урок 26 – Header, Content и Footer – CSS – 3 част

Урок 27 – CSS, форматиране на текст

Урок 28 – Всички страници с Header, Content и Footer.

Урок 29 – Добавяне на коментирания CSS код.

Урок 30 – Скролираща лента.

Модул 4 – Видове менюта в HTML и CSS

Урок 31 – Създаване на меню.

Урок 32 – Вертикално и хоризонтално меню.

Урок 33 – Меню с подменю ( меню на две нива) – HTML.

Урок 34 – Меню с подменю – CSS част 1

Урок 35 – Меню с подменю – CSS част 2

Урок 36 – Меню с подменю – CSS част 3

Урок 37 – Меню на три нива – HTML.

Урок 38 – Меню на три нива – CSS.

Урок 39 – Меню – допълнителни бутони.

Урок 40 – Меню на всички страници.

Модул 5 – Страници, форматиране, вграждане на audio и video файлове

Урок 41 – Страница с фиксирана ширина.

Урок 42 – Страница „Контакти“

Урок 43 – Форма за запитване.

Урок 44 – Форма за запитване – задължителни атрибути.

Урок 45 – Задаване на стил за формата за запитване

Урок 46 – Поставяне на формата за запитване от дясната страна.

Урок 47 – Вграждане на видео файл (mp4) в HTML страница.

Урок 48 – Вграждане на audio файл (mp3) в HTML страница.

Модул 6 –  Странициране, видове фон и създаване на слайдер.

Урок 49 – Странициране HTML.

Урок 50 – Странициране CSS.

Урок 51 – Задаване на иконка в лентата на браузъра.

Урок 52 – Задаване на цвят за фон.

Урок 53 – Картинка като фон.

Урок 54 – Промяна на дизайна.

Урок 55 – Създаване на слайдер – HTML.

Урок 56 – Създаване на слайдер – CSS.

Урок 57 – Създаване на слайдер – допълнителни картинки.

Модул 7 – JavaScript – Избор на текстов редактор

Урок 58 – Избор на текстови редактор.

Урок 59 – Инсталиране на локален сървър.

Урок 60 – Стартиране на XAMPP сървър.

Урок 61 – Настройки на текстовият редактор за работа с XAMPP сървър.

Модул 8 – Основи на javascript и въведение в jQuery

Урок 62 – Основи на JavaScript.

Урок 63 – Променливи в JavaScript.

Урок 64 – Дефиниране на променливи.

Урок 65 – Типове променливи в JS.

Урок 66 – Използване на променливи и коментари в JS.

Урок 67 – Въведение в jQuery.

Модул 9 – Оператори в JavaScript

Урок 68 – Оператори в JavaScript и приоритет на операциите.

Урок 69 – Трикомпонентен оператор .

Урок 70 – Оператори за условие – if част-1.

Урок 71 – Оператори за условие – if част-2.

Урок 72 – Условен оператор – switch.

Урок 73 – Оператор за цикъл – for – структура.

Урок 74 – Оператор за цикъл – for, визуализиране.

Урок 75 – Оператор за цикъл – for, continue и break.

Урок 76 – Оператор за цикъл – for, използване за създаване на галерия.

Урок 77 – Оператор за цикъл – while.

Урок 78 – Оператор за цикъл – do while.

Модул 10 – Масиви

Урок 79 – Масиви.

Урок 80 – Визуализиране на елементи от масива.

Урок 81 – Двумерен масив.

Урок 82 – Визуализиране на елементи от двумерен масив.

Урок 83 – Вградени функции за работа с масив.

Урок 84 – Използване на вградени функции за работа с масив.

Модул 11 – Асоциативни масиви – Обекти

Урок 85 – Асоциативен масив – обект.

Урок 86 – Вградени функции за работа с асоциативен масив.

Урок 87 – Визуализиране на елементи от асоциативен масив.

Модул 12 – Функции  без параметри

Урок 88 – Фукнции без параметри.

Урок 89 – Видимост на променливите във функция.

Урок 90 – Примерна задача: създаване на функция, която показва четните и нечетните числа от 1 до 10 – вариант 1

Урок 91 – Примерна задача: създаване на функция, която показва четните и нечетните числа от 1 до  10 – вариант 2.

Урок 92 – Функция която връща резултат – промяна на функцията за четните и нечетните числа, така че да връща резултат.

Урок 93 – Форматиране на данните – вградена функция join и slice в jQuery .

Модул 13 – Функции с параметри

Урок 94 – Функция с параметри – част 1.

Урок 95 – Функция с параметри – част 2.

Урок 96 – Функция с параметри която връща резултат.

Урок 97 – Промяна на функцията за показване на четните и нечетните числа, така че да използва параметри.

Урок 98 – Функция с параметри вместо вградена функция – част 1.

Урок 99 – Функция с параметри вместо вградена функция – част 2.

Модул 14 – Регулярни изрази

Урок 100 – Регулярни изрази – проверка на имейл.

Урок 101 – Регулярни изрази – проверка на дата.

Урок 102 – Регулярни изрази – проверка на цели или десетични числа.

Урок 103 – Промяна на функцията за четните и нечетните числа, така че да използва регулярни изрази.

Модул 15 – Примерна HTML структура, вграждане и действия с JavaScript

Урок 104 – Задаване на примерна HTML структура и вграждане на JavaScript код.

Урок 105 – JQuery селектори – селектор за ID и селектор за CLASS.

Урок 106 – Обработка на събитията.

Урок 107 – Обработка на събитията с ON.

Урок 108 – DOM (Document Object Model) – Активиране на бутоните за смяна на картинка.

Урок 109 – Показване на следваща картинка при натискане на бутон – част 2.

Урок 110 – Показване на следваща картинка при натискане на бутон – част 3.

Урок 111 – Показване на следваща картинка при натискане на бутон – част 4.

Урок 112 – Автоматична смяна на картинките с функция setInterval.

Урок 113 – Автоматична смяна на картинките с функция setTimeout.

Модул 16 – Действия с формуляри

Урок 114 – Действия с формуляри

Урок 115 – . jQuery submit функция

Урок 116 – Достъпване на входните данни от формуляр в променлива

Урок 117 – Достъпване на входните данни от формуляр в обект – функция serialize Array

Урок 118 – Валидиране на входните данни – част 1

Урок 119 – Валидиране на входните данни – част 2

Модул 17 – jQuery-Ajax заявка

Урок 120 – Връщане изпълнението към action атрибута на формата

Модул 18 – Действия с JavaScript

Урок 121 – Ajax структура – част 1

Урок 122 – Действия с JavaScript

Урок 123 – Ajax структура – част 2

Консултации с преподавател на имейл адрес и отговор в рамките на 3 календарни дни: parvanov@maxplus-bg.com

Уроците са записани от преподавател, специалист и с дългогодишен опит в преподаването по Web Design frontend и backend.
Освен отличен специалист, важно е преподавателят да може да обясни добре преподадения материал. Това важи с още по-голяма сила за онлайн уроците.
Видео уроците са съставени на база на опита за това къде курсистите ни срещат трудности при възприемане на преподадения материал, както и често допускани грешки при работа с програмата.
Методиката е създадена и усъвършенствана в процеса на преподаване до система, чрез която всеки желаещ да усвои принципите на създаване на Web Design и да може с помощта на видео уроците да започне да създава свои уеб сайтове.

В първите три видеа от курса детайлно е показано инсталиране на  Текстови редактор и Локален сървър. Следвайте стъпките показани във видеата.

Текстови редактор използва за Видео курса:
– Notepad++  независимо коя версия ще се инсталира. /Курсистите могат да използват текстови редактор по избор./
Локални сървъри в зависимост от операционната система:
– XAMPP е комбиниран пакет включващ Windows, Mac, Linux.
– WAMP сървър работи само под Windows операционна система.
– LAMP сървър работи само под Linux операционна система.
– MAMP сървър работи само под MAC операционна система.

–  Темите и Графичното оформление на вашите проекти е по Ваш избор.
–  Въпроси върху преподаденият материал може да задавате на имейл адрес parvanov@maxplus-bg.com. Отговор ще получите в рамките на три работни дни.
–  Тест за проверка на знанията за сертификат се генерира автоматично след преглед на последният урок от програмата на курса. След което може да се връщате отново към предходните уроци до изтичане на достъпа до видеата.
– За издаване на сертификат освен теста трябва да ни изпратите завършен проект с тема по избор.
– Издаване на удостоверение/сертификат – безплатно !
– Задължителна компютърна грамотност.
– Може да гледате видео уроците колкото пъти е необходимо и да ги стопирате, за да конспектирате информацията.
– Правете всички упражнения, които са заложени като задание, както и
повторение на практическите задачи от видеата.
– Самоподготовката е важна част от придобиване на знания и умения
във всяка една област.

– Устройства за гледане са, Настолен Компютър, Телефон, Лаптоп, Таблет.
– Видео курса не може да се гледа едновременно от няколко устройства с една и съща регистрация.
– Видео курса може да се гледа от допълнителни устройства, извън устройството от което сте се регистрирали, само ако сте прекратили престоя си в първоначалното с избран текст „ИЗХОД“ от бутона „ПРОФИЛ“
– Важно е да прецените настройките за избор на мобилна връзка, Wi-Fi или Мобилен Интернет.
– При избор на Браузер Ви препоръчваме, Chrome.
За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел. 0888855495.

За кандидати преминали курс на обучение в Учебен Център „МАКС ПЛЮС“

1. СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ се издава на курсистите успешно издържали теста в края на курса. За издаване на сертификат е необходимо да ни изпратите на имейл info@maxplus-bg.com три имена на Кирилица за сертификат на български език или на Латиница за сертификат на английски език. Сертификата, PDF формат се получава до 5 работни дни след изпращане на имената.

2. СЕРТИФИКАТ ПО МОН и EUROPASS на цена от 100лв.
– Заявка за Европейски сертификат EUROPASS и Сертификат по МОН, на e-mail:   info@maxplus-bg.com или на телефони: 0893 340 323,  0888855495
– Издава се в срок от един месец след успешно издържан тест и практическо задание. – За необходимите изисквания към желаещите да получат сертификат по МОН, посетете страницата,

 

„ЗА НАС“

 

100% Гаранция за връщане на парите. Ще върнем парите за курса на всеки, който прецени, че курсът не е оправдал очакванията му. Възстановяване на таксата за курса може да стане чрез заявка на имейл, но не по-късно от 1 месец след получаване на достъп до уроците.
Сумата ще Ви бъде възстановена до 1 седмица след заявката.

За да закупите курс и регистрация в сайта е необходимо да изберете бутон „КУПИ КУРСА“ или бутон „ВХОД В ПРОФИЛ“:

Регистрация в сайта се изисква само ако ще закупувате видео уроци.
След регистрация ще получите на имейл адреса посочен от вас линк за достъп. Създава се потребителски профил за достъп до видео уроците в сайта.
Срока на достъп до уроците е 4 месеца.
Всеки потребител има достъп до видео уроците, чрез потребителският си профил след регистрация или през бутон в началната страница на сайта – до .facebook бутона.
Един потребителски профил може да се ползва само от един клиент.

След регистрация от бутон „КУПИ КУРСА“ или бутон „ВХОД В ПРОФИЛ“ получавате достъп до системата за заплащане на курсове.
След закупуване на курса Вие имате достъп до видео курса от бутон „ВХОД В ПРОФИЛ“ за период от 4 месеца.

–  По БАНКОВ ПЪТДостъп до уроците ще получите веднага след като системата ни отчете превода или ни изпратите на имейл снимка от платежното нареждане.
IBAN: BG50FINV915010BGN0JHZM  – Фирма „ТХТ 99”  ООД
BIC: FINVBGSF

В основание за плащане впишете вид курс и имейла, с който сте се регистрирали.

– На каса на EasyPay. КИН – 1210193742 – „ТХТ 99”  ООД.
Получавате веднага  достъп.
В основание за плащане впишете вид курс и имейла, с който сте се регистрирали.

Чрез системата ePay. Получавате веднага достъп.

Чрез ДЕБИТНА или КРЕДИТНА КАРТА Получавате веднага уникален код за достъп.
Какво трябва да знаете за картови разплащания:
– Банките изискват СТАТИЧНА ПАРОЛА (получавате от банката предварително за всички плащания в интернет) и ДИНАМИЧНА ПАРОЛА (получавате на SMS при плащане, за конкретното заплащане)!
– При заплащане с кредитна или дебитна карта, проверете за настъпили промени по условията за online разплащане  на вашата банка.
За проблеми с плащане свържете се с нас на тел. 0888855495.


ВАЖНО:
Заявка за фактура на e-mail: info@maxplus-bg.com до 5 календарни дни след заплащане на курса.
Вашите, банкови данни, картови пароли и номера са защитени и не са достъпни до администратора на този сайт.

За да гледате всички уроци е необходимо да влезете в профила си и да закупите курса.
За оптимални резултати при гледане на видео уроците е препоръчване да използвате Chrome браузър.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com