гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com

MS Word

Текстови редактор
ms

Курс

MS Word

Продължителност

1.5 седмици за ниво - 12 учебни часа

Цена

120 лв.

MS Word

12 учебни часа

Вечерен курс: 22.07.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 20.07.2024

Курс по Microsoft Word –   Пълен курс на обучение.

Начинаещи и Напреднали.
Лицензирана по МОН програма за обучение по  MS WORD.
Курсът е подходящ за участници с компютърна грамотност.

 

ЛЕКТОРИ:

Мария Серкеджиева Десислава Матеева

 

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ – ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:
– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
– По време на националните празници занятия не се провеждат.

 

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ

Дни на провеждане Вечерни – понеделник и сряда
Дати начало и край
от 15.07.2024  до 22.07.2024
Час, начало и край Вечер от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 12 уч. часа, 3 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
 до 5 курсиста
Сертификат по наш образец Безплатен/Финален тест
Цена
пълен курс – 120 лв.
Отстъпки – 10% „Запиши следващ курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дати начало и край
от 22.07.2024 до 29.07.2024
Час, начало и край Сутрин от 14.00 часа до 16.45 часа
Брой учебни часа 12 уч. часа, 3 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
 до 5 курсиста
Сертификат по наш образец
Безплатен/Финален тест
Цена
пълен курс – 120 лв.
Отстъпки – 10% „Запиши следващ курс“

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.

 

ЗА КУРСА:

Курсът на обучение по Microsoft Word включва теоретични знания и практически упражнения. Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата. След завършване на курса Вие ще можете свободно да работите и използвате всички възможности на програмата Microsoft Word.

 

ЗА МЕТОДИКАТА:

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.

 

МОДУЛИ:

Модул – 1   Начинаещи
4 учебни часа
Обучението в групи се провежда 2 пъти седмично.
Курсът на обучение е с продължителност 1.5 седмици ( 3 занятия по 4 учебни часа ).

Модул – 2  Напреднали
8 учебни часа
Обучението в групи се провежда 2 пъти седмично.
Курсът на обучение е с продължителност 1.5 седмици ( 3 занятия по 4 учебни часа ).

Пълен курс
12 учебни часа – 110 лева
Обучението в групи се провежда 2 пъти седмично.
Курсът на обучение е с продължителност 3 седмици ( 6 занятия по 4 учебни часа ).
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

 

За Microsoft Word

Microsoft Word е текстов редактор и служи за създаване на документи, писма, бележки или доклади или за редактиране на вече съществуващи. В документите може да бъдат вмъкнати графики, таблици, изображения и диаграми, а текстът да бъде проверен за правописни и граматически грешки. Microsoft Word позволява директното създаване и променяне на уебстраници.

 

 

ПЪРВИ МОДУЛ:
 • 1. Работа в средата на Microsoft Word 2016 Основен екран на Microsoft Word – елементи и промяна, изгледи, мащабиране; Отваряне на съществуващ документ; Основни изгледи; Придвижване в документ; Търсене в документ; Създаване на нов документ; Съхраняване; Режим за четене; Възстановяване на незаписана работа;
 • 2. Въвеждане на текст – символи и параграфи. Действия с текст Общи правила при въвеждането на текст – символи, думи, редове и параграфи; Редактиране, режими на въвеждане Insert и Overtype; Избиране на части от текста; Изтриване на текст; Отмяна на действие; Непечатаеми символи; Копиране и преместване на текст; Office Clipboard;
 • 3. Форматиране на текст Форматиране на символи; Форматиране на параграфи; Пренасяне на формати чрез Format Painter; Създаване на номериран и неномериран списък; Създаване и настройване на колони;
 • 4. Използване на други обекти в Word Създаване и редактиране на таблица; Форматиране на таблица; Оразмеряване, добавяне и изтриване на редове и колони; Сливане и разделяне на клетки; Изчисления в таблица; Вмъкване на специални символи; Работа с художествен текст – WordArt; Вмъкване, редактиране и форматиране на графични изображения; Вмъкване на екранни снимки и фигури; Разположение на текста спрямо графичен обект;
 • 5. Форматиране на страниците и отпечатване Оформяне на страниците; Изгледи при печат; Номерация на страниците; Създаване на постоянни заглавия – Header and Footer; Настройките за печат; Принтиране на документ; Особености;
ВТОРИ МОДУЛ:
 • 1. Управление на файлове Създаване на документ от шаблон; Създаване на шаблони и фирмени бланки; Файлови формати; Работа с PDF файлове; Управление на свойствата на документ; Маркиране на документа като финален; Съхраняване на файл с парола;
 • 2. Форматиране на документ Промяна на настройките на MS Word; Форматиране на параграф; Използване на опциите Text Flow; Фон и рамка на параграф; Заглавни редове – Header and Footer; Сортиране на списъци, параграфи и таблици; Настройване на смесена ориентация на страниците;
 • 3. Вмъкване и форматиране на обекти в документ Вмъкване и настройване на графичен обект; SmartArt диаграми; Свързване и вграждане на обекти; Управление на връзките с вградени обекти; Вмъкване на воден знак на избрани страници;
 • 4. Автоматично коригиране Ефективно редактиране; Автоматично коригиране и форматиране; Автоматичен списък с водещ знак и номериран списък; Търсене и заместване на текст и специални символи;
 • 5. Използване на стилове Форматиране на текст чрез прилагане на стил; Създаване на собствени стилове; Обновяване, промяна и изтриване на стил; Търсене и заместване на стилове;
 • 6. Работа с дълги документи. Препратки и автоматично съдържание Организация и навигация на документа; Работа със секции; Отбелязване на важни места от документ; Създаване на кръстосана препратка; Създаване и поддържане на автоматично съдържание; Вмъкване, преглед и редактиране на пояснителни бележки; Добавяне на цитати и създаване на библиография; Създаване на автоматично съдържание на таблиците; Създаване, редактиране и обновяване на индекс
 • 7. Генериране на циркулярни документи (Mail Marge) Генериране на циркулярни документи; Подготовка на данните за циркулярни писма; Смяна на източника с данни за основен документ; Сливане на циркулярно писмо с неговия източник на данни; Отпечатване на пликове и етикети;
 • 8. Съвместна работа на няколко потребителя по документ (Tracking) Проследяване на промените в документ Тrасk Сhаngеѕ; Работа с коментари; Защита на документ; Сравняване и комбиниране на две версии на документа; Настройване на изгледа за сравнение;
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com