гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Преподаватели » Цветелин Първанов

Преподаватели

Нашият екип
pic

Богат практически опит по Компютърни системи и технологии във водещи световни софтуерни компании.

Лекции и практически занятия:

Web Developer, frontend-backend
Web Design, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Json, Ajax, Photoshop, Gimp
JavaScript
PHP, Perl и MySQL
Template engine for PHP

Template Toolkit: template-processing system
Dancer: Perl framework
WordPress

Модерна методика и лесно приложима програма.
Учебни занятия с практическа насоченост.
Обучение с креативни задачи, което спомага за пълноценното усвояване на преподавания материал.
Модерна и лесно приложима програма.

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com