гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com

MS Access

Управление база данни
ms

Курс

MS Access

Продължителност

2 седмици - 16 учебни часа

Цена

170 лв.

MS Access

16 учебни часа

Вечерен курс: 04.06.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 01.06.2024

Пълен курс на обучение по  Microsoft Access

Лицензирани по МОН курсове по MS ACCESS.

 

ЛЕКТОРИ:

Мария Серкеджиева Десислава Матеева

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ – ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:
– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
– По време на националните празници занятия не се провеждат.
– Може да изберете само присъствен курс или комбиниран присъствен и видео курс.

 

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН –  понеделник и сряда
Дати начало и край
от 03.06.2024  до 12.06.2024
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15ч.,
Брой учебни часа 16 уч. часа, 4 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
до 6 курсиста
Сертификат по наш образец
Безплатен/Финален тест
Сертификат наш МОН По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена
170 лева
Отстъпки – 10% „Запиши следващ курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дати начало и край
от 01.06.2024 до 09.06.2024
Час, начало и край Сутрин от 14.00 ч. до 16.45 ч.
Брой учебни часа 16 уч. часа, 4 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
 до 6 курсиста
Сертификат по наш образец
Финален тест
Сертификат наш МОН По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена
170 лева
Отстъпки – 10% „Запиши следващ курс“

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

– СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ – безплатен.
– УДОСТОВЕРЕНИЕ по МОН и EUROPASS – цена, 100 лева.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

ЗА КУРСА:

Курсът по Microsoft Access ще ви научи да работите с база данни и типове данни, да изпълнявате различни заявки: Simple Query Wizard, Design View и да задавате различни критерии. Ще се научите да създавате форма от таблица и отчети, както и работа с SQL.
След завършване на курса Вие ще можете да работите с готови бази данни и да проектирате и създавате ваши. Ще може да създавате и управлявате ваши таблици и отчети, както и да споделяте данните в уеб.

 

ЗА МЕТОДИКАТА:

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.

 

За Microsoft Access:

Microsoft Access е функционална система за управление на бази данни. Тя предоставя всички възможности за дефиниране, обработка и контрол на данните. Това е лесен за използване инструмент за бързо създаване на базирани в браузър приложения за бази данни, които ви помагат да управлявате бизнеса си. Данните се съхраняват автоматично в база данни в SQL, така че са по-защитени от всякога.
За записване на курса е необходимо да се свържете с нас на обявените телефонни номера или от контактната форма за записване.

  1. Основи на базите данни (БД)
Основни понятия; Проектиране на база данни; Работа в среда на Microsoft Access 2016; Създаване на файл за база данни; Отваряне на съществуваща база данни; Основни обекти в Microsoft Access 2016; Изгледи; Записване на база данни;
  1. Таблица. Типове данни
Създаване на таблица; Datasheet View; Design View; Въвеждане на данни; Типове данни; Настройки на поле; Контролиране на въвеждането с маски на поле; Правила за коректност на данните; Допълнителни настройки на поле;
  1. Управление на таблици
Първичен ключ; Добавяне на записи в таблица; Изтриване на записи и полета; Връзки между таблиците; Добавяне на ред Total в таблица; Сортиране и филтриране на записи; Търсене и заместване в таблица; Импортиране на таблици; Форматиране и отпечатване на таблица;
  1. Основни заявки
Основни понятия; Използване на Simple Query Wizard; Изпълнение на заявка; Създаване на заявка в Design View; Съхраняване на филтрирана таблица като заявка; Задаване на критерии; Задаване на няколко критерия с AND и OR; Заявка върху няколко таблици; Заявки с параметри; Съставяне на сложен израз; Извличане на обобщена статистика;
  1. Форми
Понятие за ролята на формата; Създаване на форма от таблица; Създаване на форма в Design View; Настройки, раздели и изгледи на форма; Използване на Form Wizard;
  1. Отчети
Създаване на отчет с Report Wizard; Представяне на отчет; Създаване на отчет в Design View; Настройване на отчет; Групиране на данни; Създаване на изчисляващи полета; Изгледи в отчет; Дизайн на отчет; Прилагане на условно форматиране; Създаване на етикети; Настройки за отпечатване;
  1. SQL – език за манипулиране на данни
Създаване на селектиращи заявки. Премахване на повтарящи се редове. Сортиране на резултата. Заявки върху две и повече таблици. Подзаявки
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com