гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » MS Access

MS Access

Управление база данни
kurs access

Курс

MS Access

Продължителност

1 седмица и половина

Бр.занятия

12 учебни часа

Цена

120 лв.

MS Access

12 учебни часа

Вечерен курс: 06.02.2018
Календар
Съботно-неделен курс: 17.02.2018

Курс по Microsoft Access

За курса:

Курсът на обучение по Microsoft Access включва теоретични знания и практически упражнения. Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата.

След завършване на курса Вие ще можете да работите с готови бази данни и да проектирате и създавате ваши. Ще може да създавате и управлявате ваши таблици и отчети, както и да споделяте данните в уеб.

За методиката:

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време.

Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.

За Microsoft Access:

Microsoft Access е функционална система за управление на бази данни. Тя предоставя всички възможности за дефиниране, обработка и контрол на данните. Това е лесен за използване инструмент за бързо създаване на базирани в браузър приложения за бази данни, които ви помагат да управлявате бизнеса си. Данните се съхраняват автоматично в база данни в SQL, така че са по-защитени от всякога.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение в групи – до 4 курсиста
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКАТ

Сертификат се издава на курсисти присъствали на всички занятия и усвоили успешно преподадения материал.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и ЦЕНА

Вечерни курсове от 18.30 ч. до 21.30 ч.
Съботно-неделни курсове от 10.00 ч. до 13.00 ч.

12 учебни часа – 120 лева
Обучениe в групи се провежда 2 пъти седмично.
Курсът на обучение е с продължителност 1 седмица и половина ( 3 занятия по 4 учебни часа ).

  1. Основи на базите данни (БД)
Основни понятия; Проектиране на база данни; Работа в среда на Microsoft Access 2016; Създаване на файл за база данни; Отваряне на съществуваща база данни; Основни обекти в Microsoft Access 2016; Изгледи; Записване на база данни;
  1. Таблица. Типове данни
Създаване на таблица; Datasheet View; Design View; Въвеждане на данни; Типове данни; Настройки на поле; Контролиране на въвеждането с маски на поле; Правила за коректност на данните; Допълнителни настройки на поле;
  1. Управление на таблици
Първичен ключ; Добавяне на записи в таблица; Изтриване на записи и полета; Връзки между таблиците; Добавяне на ред Total в таблица; Сортиране и филтриране на записи; Търсене и заместване в таблица; Импортиране на таблици; Форматиране и отпечатване на таблица;
  1. Основни заявки
Основни понятия; Използване на Simple Query Wizard; Изпълнение на заявка; Създаване на заявка в Design View; Съхраняване на филтрирана таблица като заявка; Задаване на критерии; Задаване на няколко критерия с AND и OR; Заявка върху няколко таблици; Заявки с параметри; Съставяне на сложен израз; Извличане на обобщена статистика;
  1. Форми
Понятие за ролята на формата; Създаване на форма от таблица; Създаване на форма в Design View; Настройки, раздели и изгледи на форма; Използване на Form Wizard;
  1. Отчети
Създаване на отчет с Report Wizard; Представяне на отчет; Създаване на отчет в Design View; Настройване на отчет; Групиране на данни; Създаване на изчисляващи полета; Изгледи в отчет; Дизайн на отчет; Прилагане на условно форматиране; Създаване на етикети; Настройки за отпечатване;
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com