гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » PHP & MySQL – backend

PHP & MySQL - backend

PHP - Скриптов език и база данни
php

Курс

PHP & MySQL - backend

Продължителност

1 месец и половина

Бр.занятия

40 учебни часа

Цена

340 лв.

PHP & MySQL - backend

40 учебни часа

Вечерен курс: 08.04.2019
Календар
Съботно-неделен курс: 06.04.2019

КУРС по PHP & MySQL –  backend  – Начинаещи

За курса:

Пълен курс на обучение по PHP и MySQL (база данни). Курсът е предназначен за подготовка на backend програмисти. Ще ви научи да изграждате приложения и динамични уеб сайтове с PHP & MySQL. Предимство в усвояване на преподавания материал е познаването на HTML, CSS и JavaScript. Лектори на курса са специалисти с богат практически опит. Методиката на курса PHP включва, теоретична част и практически задачи.

За методиката:

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време.

Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.

За PHP

PHP е програмен език с отворен код, който е проектиран за уеб програмиране и е широко използван за създаване на сървърни приложения и динамично уеб съдържание.  Той е преносим на много изчислителни архитектури и операционни системи като GNU/Linux, UNIX, Mac OS X, Windows. PHP може да работи с повечето модерни бази данни като MySQL и д.р.

За MySQL

MySQL е популярна за интернет приложения  като Drupal  и е база данни в LAMP, MAMP, и WAMP платформи (Linux/Mac/ Windows – Apache – MySQL-PHP/Perl/Python), и за софтуера с отворен код Bugzilla – приложение за проследяване на грешки.

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА

Вечерен курс

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

Вид на курса ВЕЧЕРЕН – понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 08.04.2019 г. до 20.05.2019 г
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 40 уч/часа, 10 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти
от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали тест.
Цена 340 лв., на две вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

Съботно-неделен курс

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

Вид на курса СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край
от 06.04.2019 г. до 12.05.2019 г
Час, начало и край от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 40 уч/часа, 10 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали тест.
Цена 340 лв., на две вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 1. Въведение в PHP
 • Какво са WAMP, LAMP, MAMP AND XAMPP, за какво се използват и рзликите между тях.
 • Инсталация и конфигурация на XAMPP.
 • Запознаване с PHP.
 • Синтаксис и семантика.
 • Типове данни и променливи.
 • Коментари в PHP
 1. Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически …
 • Приоритет на операторите.
 • Работа с низове в PHP.
 • Условни оператори– if и switch, троен оператор.
 • Цикли с предусловие и след условие.
 • Цикъл по брояч.
 • Цикли за обхождане.
 • Практическа задача.
 1. Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви и работа с тях.
 • Асоциативни масиви.
 • Практическа задача.
 1. Функции
 • Повторно използваеми парчета код.
 • Извикване, дефиниране и работа с функции.
 • Функциите като променливи.
 • Видимост на променливите.
 • Практическа задача.
 1. Филтриране, търсене, сортиране, регулярни
 • Изрази и валидация на входно-изходните данни и предпазване от xss.
 • Филтриране, търсене, сортиране в PHP.
 • Използване на регулярните изрази.
 • Входно-изходните данни и предпазване от xss.
 1. Cookie and Session
 • Какво са бисквитките (cookies).
 • Задаване на стойности на бисквитките
 • Ограничаване на достъпа до бисквитките
 • Работа със сесии (SESSION).
 • Сесийни настройки.
 • Избор между бисквитки и сесий
 • Практическа задача.
 1. Обектно ориентирано програмиране с PHP
 • Принципи на обектно ориентираното програмиране.
 • Създаване на собствени обекти.
 • Какво е Конструктор и Деструктор.
 • Наследяване и Полиморфизъм.
 • Статични методи и свойства.
 • Практическа задача.
 1. Обработка на грешки и изключения.
 • Работа с файлове.
 • Обработка на грешки и изключения.
 • Работа с файлове.
 • Практическа задача.
 1. Въведение в MySQL, основни операци
 • Принцип на работа.
 • Структура на базите данни.
 • Какво представляват таблици в базите от данни.
 • Създаване на нова база данни.
 • Индекси в базите от данни.
 • Извличане и манипулация на данни чрез езика SQL.
 
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com