гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com

PHP & MySQL - backend

PHP - Скриптов език и база данни
php

Курс

PHP & MySQL - backend

Продължителност

1 месец и половина

Бр.занятия

52 учебни часа

Цена

460 лв.

PHP & MySQL - backend

52 учебни часа

Вечерен курс: 11.01.2022
Календар
Съботно-неделен курс: 15.01.2022

КУРС по PHP & MySQL – backend
За начинаещи програмисти.

Водещ лектор: Цветелин Първанов.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности преди и след всеки курс.

 

За курса PHP и MySQL:
Курса ще ви научи да изграждате приложения и динамични уеб сайтове с PHP & MySQL. Пълен курс на обучение по PHP и MySQL (база данни). Курсът е предназначен за подготовка на backend програмисти.
Условие за записване е познаването на HTML, CSS и JavaScript.

 

За методиката:
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи за самостоятелна работа.

 

За PHP и MySQL
PHP е програмен език с отворен код, който е проектиран за уеб програмиране и е широко използван за създаване на сървърни приложения и динамично уеб съдържание.  Той е преносим на много изчислителни архитектури и операционни системи като GNU/Linux, UNIX, Mac OS X, Windows. PHP може да работи с повечето модерни бази данни като MySQL и д.р.
MySQL е популярна за интернет приложения  като Drupal  и е база данни в LAMP, MAMP, и WAMP платформи (Linux/Mac/ Windows – Apache – MySQL-PHP/Perl/Python), и за софтуера с отворен код Bugzilla – приложение за проследяване на грешки.

 

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възстановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:
СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:
ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

Дни на провеждане вторник и четвъртък
Дата, начало и край
от 11.01.10.2022 г. до 22.02.2022г.
Час, начало и край от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 52 уч. часа: 13 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен / Финален тест
Цена 460 лв., на две вноски
Отстъпки – 5%  „Запиши друг курс“

 

СЪЛОТНО-НЕДЕЛНИ – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане събота и неделя
Дата, начало и край
от 15.01.2022 г. до 26.02.2022г.
Час, начало и край от 10.00 часа. до 12.45 часа
Брой учебни часа 52 уч. часа: 13 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен / Финален тест
Цена 460 лв., на две вноски
Отстъпки – 5%  „Запиши друг курс“

 

 1. Въведение в PHP
 • Какво са WAMP, LAMP, MAMP AND XAMPP, за какво се използват и рзликите между тях.
 • Инсталация и конфигурация на XAMPP.
 • Запознаване с PHP.
 • Синтаксис и семантика.
 • Типове данни и променливи.
 • Коментари в PHP
 1. Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически …
 • Приоритет на операторите.
 • Работа с низове в PHP.
 • Условни оператори– if и switch, троен оператор.
 • Цикли с предусловие и след условие.
 • Цикъл по брояч.
 • Цикли за обхождане.
 • Практическа задача.
 1. Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви и работа с тях.
 • Асоциативни масиви.
 • Практическа задача.
 1. Функции
 • Повторно използваеми парчета код.
 • Извикване, дефиниране и работа с функции.
 • Функциите като променливи.
 • Видимост на променливите.
 • Практическа задача.
 1. Филтриране, търсене, сортиране, регулярни
 • Изрази и валидация на входно-изходните данни и предпазване от xss.
 • Филтриране, търсене, сортиране в PHP.
 • Използване на регулярните изрази.
 • Входно-изходните данни и предпазване от xss.
 1. Cookie and Session
 • Какво са бисквитките (cookies).
 • Задаване на стойности на бисквитките
 • Ограничаване на достъпа до бисквитките
 • Работа със сесии (SESSION).
 • Сесийни настройки.
 • Избор между бисквитки и сесий
 • Практическа задача.
 1. Обектно ориентирано програмиране с PHP
 • Принципи на обектно ориентираното програмиране.
 • Създаване на собствени обекти.
 • Какво е Конструктор и Деструктор.
 • Наследяване и Полиморфизъм.
 • Статични методи и свойства.
 • Практическа задача.
 1. Обработка на грешки и изключения.
 • Работа с файлове.
 • Обработка на грешки и изключения.
 • Работа с файлове.
 • Практическа задача.
 1. Въведение в MySQL, основни операци
 • Принцип на работа.
 • Структура на базите данни.
 • Какво представляват таблици в базите от данни.
 • Създаване на нова база данни.
 • Индекси в базите от данни.
 • Извличане и манипулация на данни чрез езика SQL.
 
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com