гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » За нас

За нас

Мисия, визия и ценности

Всичко, което трябва да знаете

МАКС ПЛЮСЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.

Обща информация
MAXPLUS-BG.COM не е администратор на лични данни.
MAXPLUS-BG.COM не съхранява и не предоставя на трети лица, (юридически или физически субекти) информация за курсистите избрали нашия образователен център.
Лични данни предоставени се предоставят от курсистите  само по тяхно желание и не са задължително условие за започване на обучение в Образователен център МАКС ПЛЮС.

За записване на курс не се изискват лични данни на курсистите:
Записването може да се извършва и на телефонните номера предоставени от Образователният Център или на имейл адрес:
0893 340 323
0888 855 495

info@maxplus-bg.com

 

 

 

Защо да изберете нас?

Информация относно платформата:
Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и “ТХТ 99” ООД, ЕИК: 175185090 .
Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, р-н Средец, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“
Център за професионално обучение “МАХ+” към „ТХТ 99“ ООД е лицензиран център за обучение с лиценз № 2020121525 , издаден от НАПОО-Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Политика за връщане на парите-таксите за обучение:
Възстановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.
Таксата се възстановява в срок от десет календарни дни.
За присъствените курсове, курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
Maxplus-bg.com поддържа интернет страници с безплатно съдържание на тема компютърно обучения. Предмет на дейност е провеждането на онлайн и присъствени форми на обучения.

Този сайт използва „бисквитки“
Този сайт използва „бисквитки“ – малки текстови файлове, които се записват на вашия компютър, за да помагат на сайта да ви осигури по-добри функционалности.
Като цяло „бисквитките“ се използват за съхраняване на потребителските предпочитания, запис на информация за неща като кошници за пазаруване, а също осигуряват анонимни данни към други приложения като Google Analytics.


– Присъствени курсове се провеждат в малки групи с цел курсистите да получат персонални насоки в усвояването на преподавания материал.
– Дистанционно обучение се извършва чрез Видео курсове.
Преподавателите са сертифицирани професионалисти в своята област с богат лекторски опит и персонално отношение към подготовката на курсистите.

За повече информация кликнете ТУК

–  По БАНКОВ ПЪТ:
IBAN: BG50FINV915010BGN0JHZM  – Фирма „ТХТ 99”  ООД
BIC: FINVBGSF

В основание за плащане впишете вид курс и имейла, с който сте се регистрирали.

– На каса на EasyPay. КИН – 1210193742 – „ТХТ 99”  ООД

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МОН.
ЦПО МАКС ПЛЮС е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), лицензия № 2020121525
Удостоверението се издава на база утвърдени от НАПОО програми за обучение.
Удостоверява доказани теоретични и практически знания и умения.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Професионално направление: АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕХНИКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ, Код: 213
Професия: ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР, Код: 213070
Специалност: ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, Код: 2130701
Степен на професионална квалификация : трета ІІI

Професионално направление: АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕХНИКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ, Код: 213
Професия: КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, Код: 213060
Специалност: КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, Код: 2130601
Степен на професионална квалификация : трета ІІI

Професионално направление: ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА, Код: 482
Професия: ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ, Код: 482040
Специалност: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, Код: 4820401
Степен на професионална квалификация : трета ІІI

Професионално направление: ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА, Код: 482
Професия: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, Код: 482030
Специалност: ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ, Код: 4820301
Степен на професионална квалификация : първа І

– Удостоверението за професионално обучение е по образец на МОН и се издава за част от професия при успешно завършен курс по професионална квалификация (един или повече курса на обучение по програма одобрена от НАПОО и МОН).
– Срок на издаване, до един месец след успешно издържан тест.
– Цена за Удостоверение по МОН И Europass – 60 лв.

Изисквания за получаване на „Удостоверение за професионално обучение“ от МОН:

– Да подадете Заявление да се обучавате по съответната програма, описани по-горе.
(за образец на заявление, свържете се с нас на имейл адрес)
– Да представите, копие от диплома за средно или висше образование.
– Да представите, медицински документ, гарантиращ, че курсът на обучение не застрашава вашето здраве ( който да удостоверява, че не Ви е противопоказно да се обучавате на компютърни умения ).
– Да представите информация за ЕГН, три имена, телефонен номер и имейл (информацията се съхранява само в системата на НАПОО към МОН и не е достъпна за външни лица или организации).
– Посочените документи е необходимо да изпратите на имейл, след което започва процедурата по регистрация към НАПОО.
– Срокът за издаване на Удостоверение е до два месеца след подаване на документите, като за по-дългите обучения може да и по-дълъг.

Изпити за сертифициране по МОН и EUROPASS:

– За Присъствените курсове – да завършите успешно съответния курс
(присъствали на всички занятия и изпълнили успешно домашните задания).
– За Видео курсовете – да сте преминали успешно теста в края на Видео курса.
(гледани всички видео уроци и изпълнили показаните упрожнения).
– Изпит теория – във вид на тест ( за курсистите обучавали се от видео курсовете – теста, който се генерира в края на видео уроците ).
– Изпит практика: Проект по задание за курсисти от присъствените курсове.
Завършен проект/ проекти, показани във видео курса.

Сертификат по наш образец:
– Сертификат се издава на курсисти, присъствали на всички занятия, изпълнили успешно домашните задания и издържали финален тест.
– Сертификата по наш образец може да Ви послужи при постъпване на работа и гарантира вашата компетентност и знания, придобити по време на обучението.
– Сертификата по наш образец е безплатен и за неговото издаване не се изискват лични данни на курсистите.

Придобиване на сертификат – външното сертифициране:
За курсисти кандидатстващи само за сертифициране на база утвърдени от НАПОО програми за обучение и без да са взели участие в предлаганите от нас курсове, предлагаме разработени тестове по теория и практика за всички професионални направления за които е сертифициран МАКС ПЛЮС.

Предстоящи изпити:

-Курс по “ Тримерно моделиране с 3D Studio MAX с V-Ray“
-Изпит по теория на дата 11.11.2023г. от 09.00ч. до 11.00ч.
-Изпит по практика на дата 11.11.2023г. от 12.00ч. до 18.00ч.
– Адрес, гр. София, ул. „Триадица“ 5А

Да се подобри живота чрез, образование, обучение, умения и развитие, насърчаващи социалния и икономически успех.
С помощта на допълнителното обучение, да осигурим мощен инструмент за развитие на професионализма и конкурентната способност. Професионалната подготовка, осигурена от Образователен център МАКС ПЛЮС е факт, благодарение на гъвкавата и достъпна методика на обучение.
Нашата цел е да се осигурят стабилни и висококачествени знания по избрания курс на обучение. МАКС ПЛЮС е водещ образователен център за подготовка на специалисти във всички области в създаването на визуални продукти и дизайн. Нашите ценности са принципите, които ръководят начина, по който правим нещата.
Стремим се към съвършенство във всичко, което правим. Амбициозни сме в подкрепата си на иновации, творчество, и търсене на възможности за подобряване на всички аспекти на нашата работа. С професионализъм и целенасоченост, работим за общите ни стратегически цели, допринасяйки за осигуряване на по-високо ниво на социална и икономическа среда.
Ние сме отворени, гостоприемни и подкрепящи. Нашият ангажимент към иновативност и творчество е в основата на всичко, което правим. Ние работим, за да подкрепяме нашите курсисти и техните цели при вземане правилните решения за начините на обучение. Ние се стремим да бъдем честни, открити отговорни в нашата преподавателска работа, за да печелим уважението на избралите нашите курсове на обучение.
Избирайки нас можете да бъдете сигурни, че ще получите по-широк кръг от умения и практически знания, които ще ви подготвят за следващата стъпка, независимо от това дали е в рамките на образованието или заетостта.

Макс Плюс

Какво може да очаквате?

Забавление
Реализация
Професионализъм
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com