гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Фирмено обучение

Фирмено обучение

Персонализирана програма
pic

Какво предлагаме?

Специално за фирмените ни клиенти

ПЕРСОНАЛЕН ГРАФИК


Графикът на преподаване е съобразен с персоналните изисквания на клиента. Като място за провеждане на занятията може да бъде както Ваш ФИРМЕН ОФИС така и в нашите зали. Преподавания учебен материал е онагледен с помощта на най-съвременните средства за визуализация и комуникация.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Повишавайки квалификацията на своите кадри, нашите клиенти постигат висока степен на конкурентоспособност, рентабилност и оптимизация производителността на труда. Обучението на персонала способства неговата ангажираност и производителност по изпълнение на творческите задачи. Изучаването на съвременните компютърни програми, помага за въвеждане в експлоатация на съвременно оборудване и методики на управление.

ГЪВКАВИ ЦЕНИ


Ценовата политика на нашия образователен център, е съобразена с обема на преподавания материал, нивото на вече придобитите от служителите квалификации и броя учебни места.

Microsoft EXCEL е програма с широко приложение във всички области на отчетността във фирмите.

Методиката на курсовете по EXCEL за корпоративни клиенти се разработва релативно насочена към изискванията поставени от клиента

Microsoft EXCEL е създаден в помощ на мениджърите счетоводните отдели, отдели статистика и управление на проекти, складова наличност и човешки ресурси.

Курсът по Microsoft Project ще допринесе за повишаване на Вашата квалификация и конкурентна способност.


КЪМ КУРСА

 

Предназначени са за:

Microsoft Project е гъвкав приложен софтуер за създаване на графики, оценка на необходимите ресурси, анализ на зависимостите между задачите, както и проследяване на напредъка на проекта.

Той може да се използва за графично представяне на графика на проекта, където може да се види списък със задачите и тяхната продължителност.

Microsoft Project е създаден в помощ на мениджърите на проекти при разработване на планове, назначаване на ресурси към задачи, проследяване напредъка на проекта, управление на бюджети и анализ на натоварването.

Курсът по Microsoft Project ще допринесе за повишаване на Вашата квалификация и конкурентна способност.

 

Предназначени са за:

  • Учители, желаещи да усъвършенстват своята дигитална компетентност, да придобият умения за разработване на интерактивни уроци, презентации, електронни тестове и упражнения.
  • Ръководни екипи, счетоводители, технически секретари и др., желаещи да подобрят електронните си умения за работа с MS Office 2016, да се запознаят с аналитичния инструментариум на офис пакета за извличане на информация от данни, за анализ и прогнози и др.;
  • На обученията се акцентира върху технологичните новости, съвременните дигитални инструменти и ефективното им използване в практиката на учителя.

КЪМ КУРСА


Microsoft Access е функционална система за управление на бази данни. Тя предоставя всички възможности за дефиниране, обработка и контрол на данните. Това е лесен за използване инструмент за бързо създаване на базирани в браузър приложения за бази данни, които ви помагат да управлявате бизнеса си. Данните се съхраняват автоматично в база данни в SQL, така че са по-защитени от всякога.


КЪМ КУРСА

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО ВСИЧКИ КУРСОВЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР

ПРИСЪСТВЕНИ И ВИДЕО КУРСОВЕ

Преимущество на нашата образователна методика е високата степен на гъвкавост и персонализация на предлаганите курсове, съобразени с конкретните изисквания на клиента. Програмата за обучение на корпоративни клиенти предлагана от Компютърно Oбразователен Център МАКС ПЛЮС е пряко адресирана към повишаващите се потребностите на бизнеса и динамичното навлизане на новите технологии в производството и информационните услуги.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com