гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Видео курсове » Видео Курс по Графичен Дизайн

Видео Курс по Графичен Дизайн

Пълен курс Грфичен Дизайн Adobe програми
discounts

Курс

Видео Курс по Графичен Дизайн

Продължителност

121 видео урока

Цена

360 лв. 290 лв.

Видео Курс по Графичен Дизайн


Видео курс за самообучение по Графичен Дизайн.Пълен курс: Adobe Photoshop, Illustrator,  InDesign.
Лятна промоция -20% до 01.09.2024г.
Лицензирана по МОН програма за обучение по Adobe програми.
Консултации с преподавател.

Лектор на курса:  Ирина Василева

 

 

Консултации Преподавател на e-mail: irina@maxplus-bg.com 
Период на ползване 12 месеца
Достъп до видео курса По всяко време, 24 часа на всякакъв вид устройства и достъп до Интернет.
Брой видео уроци 121 видео урока и прикачени файлове.
Брой курсисти Всеки закупил курс.
Сертификати По наш Образец, безплатни. Заявка на имейл.
Сертификати по МОН
По МОН и EUROPASS по заявка на имейл или на телефон.
Цена – 20%
290 лева
Гаранции 100% връщане на парите до месец, ако курса не отговаря на вашите очаквания.
Отстъпки – 20%
 Лятна промоция -20% до 01.09.2024г.

 

  121 видео урока специално създадени по програмата от присъствените курсове, подходящи за самообучение.
–  Курсът е подходящ  за начинаещи и за напреднали
–  Към видео уроците от курса са прикачени помощни файлове. Тези файлове може да изтеглите и да ползвате информацията в тях за вашите бъдещи проекти. Файловете са достъпни след заплащане на курса.
–  Програмата на Видео курса по Графичен дизайн може да разгледате в раздел (Програма на курса) или от видеото в горната част на страницата.
–  По време на курса по Графичен дизайн Вие ще се научите да работите с трите най-важни софтуера: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Adobe InDesign, задължителни за всеки съвременен графичен дизайнер и необходими за Вашето професионално развитие. Ще създавате различни графични проекти, които да включите във вашето портфолио.
–  В модулите за Photoshop ще се научите да създавате различни колажи, да обработвате снимки и картини, да създавате статични и анимирани банери и да прилагате различни техники във Photoshop за различни цели и проекти.
–  В модулите за Illustrator ще се научите да създавате различни видове графични векторни изображения като: флаери, етикети, визитни картички, банери, опаковки и други, използвайки различни техники в Adobe Illustrator.
– Във видео уроците чрез разнообразни примери ще се запознаете с всички инструменти и редактори, които е необходимо да познавате, за да работите на професионално ниво с програмата.
В модулите за InDesign ще се научите да създавате графични файлове на конкретни продукти, професионални презентации, оформление на страници, продукти с дигитален печат, както и да подготвяте файловете си за Предпечат.

/За повече информация, свържете се с нас на тел. 0888855495 или на  e-mail: info@maxplus-bg.com /

 

 

Съдържанието на курса може да изгледате без регистрация в първото видео от МОДУЛ-1 или от видеото в горната част на страницата.

Модул 1 – Въведение в Графичния дизайн

Урок 1 – Въведение в Графичния дизайн – 1 част

Урок 2 – Въведение в Графичния дизайн – 2 част

Урок 3 – Въведение в Графичния дизайн – 3 част

Photoshop – Модул 1 – Интерфейс

Урок 1 – Интерфейс ( Менюта, Tool Box, Нов документ, Zoom Tool )

Урок 2 – Hand Tool и Crop Tool

Урок 3 – Image Size и Canvas Size

Урок 4 – Window Menu

Урок 5 – Paint Bucket Tool, Gradient Tool, Brush Tool

Урок 6 – Save, Save As

Photoshop – Модул 2 – Работа с Layers, селекция и Text Tool

Урок 1 – Работа с Magic Wand Tool, Move Tool, Blending Options

Урок 2 – Duplicate Layer, Layer – Group

Урок 3 – Инструменти за селекция – част 1

Урок 4 – Инструменти за селекция – част 2

Урок 5 – Предговор на наученото дотук, Define Pattern

Урок 6 – Text Tool и инсталиране на шрифт

Photoshop – Модул 3 – Работа с маски, селектиране на коса

Урок 1 – Работа с маски и Layer Adjustments (Color Balance)

Урок 2 – Работа с маски и Layer Adjustments (Black and White)

Урок 3 – Селектиране на коса с Quick Selection Tool, Refine Mask

Урок 4 – Предговор. Гайдове (Guidеs) и Layer Opacity

Урок 5 – Eraser Tool

Урок 6 – Селектиране на коса от Channels

Photoshop – Модул 4 – Работа с векторни инструменти

Урок 1 – Векторни инструменти (Shapes)

Урок 2 – Векторни инструменти (Path) и Pen Tool

Урок 3 – Работа с Pen Tool

Урок 4 – Работа с векторни инструменти, Clipping Mask, Text Tool

Урок 5 – Селекция с Pen Tool и Промяна на цвят от Solid Color

Урок 6 – Векторни маски

Урок 7 – Комбинация на векторни и растерни маски

Photoshop – Модул 5 – Корекция на снимки и филтри

Урок 1 – Clone Stamp Tool, Patch Tool, Spot Healing Brush Tool

Урок 2 – Работа с Clone Stamp Tool

Урок 3 – Red Eye Tool, Healing Brush Tool, Content-Aware Move

Урок 4 – Корекция с Selective Color

Урок 5 – Филтри (Filter Gallery), Smart Filters

Урок 6 – Корекция на кожа

Урок 7 – Liquify Filter

Урок 8 – Filter – Blur

Урок 9 – Filter – Sharpen, View- Actual Pixels, Full Screen Mode

Урок 10 – Filter – Lens Flare

Photoshop – Модул 6 – Корекция на снимки

Урок 1 – Blur Tool, Sharpen Tool, Smudge Tool

Урок 2 – Dodge Tool, Burn Tool, Sponge Tool

Урок 3 – Curves

Урок 4 – Техниката на Dodge and Burn, използвайки Curves

Урок 5 – Промяна на цвят – Select–Color Range, Hue/Saturation

Урок 6 – Промяна на цвят от Hue/Saturation

Урок 7 – Работа с Levels

Урок 8 – Работа с Brightness/Contrast

Урок 9 – Колоризиране на черно – бялa снимка

Photoshop – Модул 7 – Web – cтраница и Gif анимации

Урок 1 – Web cтраница с Photoshop, Text Tool, Character – Част 1

Урок 2 – Web cтраница с Photoshop и Clipping Mask – Част 2

Урок 3 – Web cтраница с Photoshop, Character, Paragraph – Част 3

Урок 4 – Web cтраница с Photoshop – Част 4

Урок 5 – Frame Animation (анимация с фреймове) и Merge Layers

Урок 6 – Работа с Puppet Wrap

Урок 7 – Подготовка за анимация

Урок 8 – Video Animation – Част 1

Урок 9 – Video Animation – Част 2

Illustrator – Модул 1 Интерфейс

Урок 1 – Интерфейс, Нов документ, Zoom Tool, Hand Tool

Урок 2 – File – Save, File – Export

Урок 3 – Tools: Rectangle, Ellipse, Polygon, Star, Flare

Урок 4 – Оцветяване и градиент в Adobe Illustrator

Урок 5 – Работа с Pen Tool

Урок 6  – Paintbrush Tool, Blob Brush Tool, Line Segment Tool

Урок 7  – Arc Tool, Spiral Tool, Rectangular and Polar Grid Tool

Урок 8  – Начини за селектиране в Adobe Illustrator

Illustrator – Модул 2 – Работа с Adobe Illustrator – Част 1

Урок 1 – Group, Effects Distort & Transform, Expand Appearance

Урок 2 – Object – Transform, Window – Pathfinder

Урок 3 – Object – Arrange, Smart Guides

Урок 4 – Подравняване (Align)

Урок 5 – Работа със слоеве, групи и Shape Builder Tool

Урок 6 – Работа със слоеве, групи и хвърлени сенки

Illustrator – Модул 3 – Работа с Adobe Illustrator – Част 2

Урок 1 – Object – Expand и работа с Type Tool

Урок 2 – Type – Create Outlines и Eraser Tool

Урок 3 – Работа с Mesh Tool

Урок 4 – Rotate Tool, Reflect Tool, Scale Tool и Shear Tool

Урок 5 – Работа с Symbol Sprayer Tool и Blend Tool

Урок 6 – Pencil, Smooth, Path Eraser Tool и Knife Tool

Illustrator – Модул 4 – Печатни материали с Adobe Illustrator 

Урок 1 – Визитна картичка, Transparency, Текстови полета

Урок 2 – Флаер, Clipping Mask, Window – Links

Урок 3 – Етикет (кръгъл), Type on Path Tool, Scissors Tool

Урок 4 – Етикет, Artboard Tool, Pathfinder – Divide

Урок 5 – Инфо графики с Column Graph, Pie Graph, 3D Effect

Illustrator – Модул 5 – Приложение на Illustrator в интернет

Урок 1 – Банери и Artboard Tool, запазване на банер за Web

Урок 2 – Емотикони, Width Tool

Урок 3 – Икони за приложения, Stroke – Dashed Line

Урок 4 – Web  – страница с Adobe Illustrator – част 1

Урок 5 – Web  – страница с Adobe Illustrator – част 2

Illustrator – Модул 6 – Други функции на Adobe Illustrator

Урок 1 – Създаване на шрифт

Урок 2 – Image Trace

Урок 3 – Опаковка – част 1

Урок 4 – Опаковка – част 2

Урок 5 – Опаковка – част 3, Object – Envelope Distort

InDesign – Модул 1 – Интерфейс

Урок 1 – Започване на нов документ, Zoom Tool и Hand Tool

Урок 2 – Selection Tool, Rectangle, Ellipse, Polygon и Line Tool

Урок 3 – Работа с Pen Tool и Direct Selection Tool

Урок 4 – Упражнение с Pen Tool

Урок 5 –Rectangle, Ellipse, Polygon Frame Tool. File – Export

InDesign – Модул 2 – Работа с основните инструменти в InDesign

Урок 1 – Оцветяване в Adobe InDesign

Урок 2 – Free Transform, Rotate, Scale, Shear Tool

Урок 3 – Pencil Tool, Smooth Tool, Erase Tool

Урок 4 –Object & Layout – Align, Object & Layout – Pathfinder

Урок 5 – Работа с Pathfinder

Урок 6 – Хвърлени сенки в Adobe InDesign, Transparency

InDesign – Модул 3 – Работа с Type Tool

Урок 1 – Въведение в работата с Type Tool

Урок 2 – Работа с Type Tool

Урок 3 – Създаване на стилове

Урок 4 – Работа с Type on Path Tool – част 1

Урок 5 – Работа с Type on Path Tool – част 2

Урок 6 – Параграфи, Type – Create Outlines, Placeholder Text

Урок 7 – Стилове на параграфи и Bullets and Numbering

Урок 8 – Window – Text Wrap

InDesign – Модул 4 – Работа с Adobe InDesign – част 1

Урок 1 – Визитна картичка

Урок 2 – Флаер, Display Performance, View – Actual Size, Lock

Урок 3 – Флаер, работа с колони, работа с Layers

Урок 4 – Links

Урок 5 – Меню на ресторант, Edit – Step and Repeat – част 1

Урок 6 – Меню на ресторант, Edit – Step and Repeat – част 2

InDesign – Модул 5 – Работа с Adobe InDesign – част 2

Урок 1 – Page Tool

Урок 2 – Корица на книга

Урок 3 – Запазване на Presets

Урок 4 – Book Layout

Урок 5 – Списание с Adobe InDesign

Консултации с преподавател на имейл адрес и отговор в рамките на 3 календарни дни: irina@maxplus-bg.com 

Иван Василев

„Много полезен курс по Графичен дизаин и CorelDraw.“

Алекс Гекова

„Много съм доволна от курсовете по AutoCAD и Photoshop на школата!

 

За да видите още отзиви, кликнете ТУК

Изключително лесен за усвояване видео курс.
Уроците са записани от преподавател, специалист и с дългогодишен опит в преподаването на Adobe Photoshop, Adobe Illustrator Adobe InDesign.
Освен отличен специалист, важно е преподавателят да може да обясни добре преподадения материал. Това важи с още по-голяма  сила за онлайн уроците.
Видео уроците са съставени на база на опита за това къде курсистите ни срещат трудности при възприемане на преподадения материал, както и често допускани грешки при работа с програмата.
Методиката е създадена и усъвършенствана в процеса на преподаване до система, чрез която всеки желаещ да усвои принципите на работа с програмите на Adobe и да може с помощта на видео уроците да започне да създава свои графични проекти.
– Програмата на курса може да се прилага към всяка една версия на Adobe считано от 2016 до 2020 версия. Курсът е създаден на версия CS6.
– При въпроси относно избора, коя версия да използвате на вашият компютър, моля, свържете се с на с на имейл info@maxplus-bg.com или на посочените телефонни номера в сайта.
–  Всеки модул съдържа видео уроци и прикачени файлове.
–  Въпроси върху преподаденият материал може да задавате на имейл адрес irina@maxplus-bg.com. Отговор ще получите в рамките на три работни дни.
–  Тест за проверка на знанията за сертификат се генерира автоматично след преглед на последният урок от програмата на курса. След което може да се връщате отново към предходните уроци до изтичане на достъпа до видеата.
– За издаване на сертификат освен теста трябва да ни изпратите поне по една от задачите от всяка програма на Adobe, показана във видео уроците ( jpeg, png ).
–  Получавате всички работни файлове към уроците – безплатно !
– Издаване на удостоверение/сертификат – безплатно !
– Задължителна компютърна грамотност.
– Може да гледате видео уроците колкото пъти е необходимо и да ги стопирате, за да конспектирате информацията.
– Правете всички упражнения, които са заложени като задание, както и
повторение на практическите задачи от видеата.
– Самоподготовката е важна част от придобиване на знания и умения
във всяка една област.

– Устройства за гледане са, Настолен Компютър, Телефон, Лаптоп, Таблет.
– Видео курса не може да се гледа едновременно от няколко устройства с една и съща регистрация.
– Видео курса може да се гледа от допълнителни устройства, извън устройството от което сте се регистрирали, само ако сте прекратили престоя си в първоначалното с избран текст „ИЗХОД“ от бутона „ПРОФИЛ“
– Важно е да прецените настройките за избор на мобилна връзка, Wi-Fi или Мобилен Интернет.
– При избор на Браузер Ви препоръчваме, Chrome.
За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел. 0888855495.

За кандидати преминали курс на обучение в Учебен Център „МАКС ПЛЮС“

1. СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ се издава на курсистите успешно издържали теста в края на курса. За издаване на сертификат е необходимо да ни изпратите на имейл info@maxplus-bg.com три имена на Кирилица за сертификат на български език или на Латиница за сертификат на английски език. Сертификата, PDF формат се получава до 5 работни дни след изпращане на имената.

2. СЕРТИФИКАТ ПО МОН и EUROPASS на цена, 100лв.
– Заявка за Европейски сертификат EUROPASS и Сертификат по МОН, на e-mail:   info@maxplus-bg.com или на телефони: 0893 340 323,  0888855495
– Издава се в срок от един месец след успешно издържан тест и практическо задание. – За необходимите изисквания към желаещите да получат сертификат по МОН, посетете страницата,

 

 

„ЗА НАС“

 

100% Гаранция за връщане на парите. Ще върнем парите за курса на всеки, който прецени, че курсът не е оправдал очакванията му. Възстановяване на таксата за курса може да стане чрез заявка на имейл, но не по-късно от 1 месец след получаване на достъп до уроците.
Сумата ще Ви бъде възстановена до 1 седмица след заявката.

За да закупите курс и регистрация в сайта е необходимо да изберете бутон „КУПИ КУРСА“ или бутон „ВХОД В ПРОФИЛ“:

Регистрация в сайта се изисква само ако ще закупувате видео уроци.
След регистрация ще получите на имейл адреса посочен от вас линк за достъп. Създава се потребителски профил за достъп до видео уроците в сайта.
Срока на достъп до уроците е 12 месеца.
Всеки потребител има достъп до видео уроците, чрез потребителският си профил след регистрация или през бутон в началната страница на сайта – до .facebook бутона.
Един потребителски профил може да се ползва само от един клиент.

След регистрация от бутон „КУПИ КУРСА“ или бутон „ВХОД В ПРОФИЛ“ получавате достъп до системата за заплащане на курсове.
След закупуване на курса Вие имате достъп до видео курса от бутон „ВХОД В ПРОФИЛ“ за период от 12 месеца.

–  По БАНКОВ ПЪТДостъп до уроците ще получите веднага след като системата ни отчете превода или ни изпратите на имейл снимка от платежното нареждане.
IBAN: BG50FINV915010BGN0JHZM  – Фирма „ТХТ 99”  ООД
BIC: FINVBGSF

В основание за плащане впишете вид курс и имейла, с който сте се регистрирали.

– На каса на EasyPay. КИН – 1210193742 – „ТХТ 99”  ООД.
Получавате веднага  достъп.
В основание за плащане впишете вид курс и имейла, с който сте се регистрирали.

– Чрез системата ePay. Получавате веднага достъп.


Чрез ДЕБИТНА или КРЕДИТНА КАРТА Получавате веднага уникален код за достъп.
Какво трябва да знаете за картови разплащания:
– Банките изискват СТАТИЧНА ПАРОЛА (получавате от банката предварително за всички плащания в интернет) и ДИНАМИЧНА ПАРОЛА (получавате на SMS при плащане, за конкретното заплащане)!
– При заплащане с кредитна или дебитна карта, проверете за настъпили промени по условията за online разплащане  на вашата банка.
За проблеми с плащане свържете се с нас на тел. 0888855495.

 ВАЖНО:
Заявка за фактура на e-mail: info@maxplus-bg.com до 5 календарни дни след заплащане на курса.
Вашите, банкови данни, картови пароли и номера са защитени и не са достъпни до администратора на този сайт.

За да гледате всички уроци е необходимо да влезете в профила си и да закупите курса.
За оптимални резултати при гледане на видео уроците е препоръчване да използвате Chrome браузър.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com