гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » Web Design - frontend

Web Design - frontend

HTML, CSS, JavaScript
web design

Курс

Web Design - frontend

Продължителност

3 месеца

Бр.занятия

84 учебни часа

Цена

600 лв.

Web Design - frontend

84 учебни часа

Вечерен курс: 23.09.2020
Календар
Съботно-неделен курс: 26.09.2020

Курс по Web Design – frontend за начинаещи

Лицензирани курсове по Web Design.

Преподавател, Милен Танев.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности след всеки курс.

За кого е предназначен курса:
Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи Уеб дизайнери.

Не се изисква предварителни познания по HTML5, CSS3, JavaScript.
Цел на Курс по Уеб Дизайн frontend програмиране е създаване на динамичен уеб сайт с използването на HTML5, CSS3, JavaScript.
Всяка от темите е илюстрирана с практическа реализация на фрагменти от уеб страници и създаване на функционално-пълна уеб страница с HTML, CSS, JavaScript и библиотеки, jQuery и Ajax

За методиката:
Персонално отношение при усвояване на преподавания материал.
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Изискванията са кандидатите да имат склонност към аналитично мислене и да владеят английски на начално ниво.

За записване на курса е необходимо да се свържете с нас на обявените телефонни номера или от контактната форма за записване.

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възтановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКАТ:

Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН
Сертификат се издава на курсисти присъствали на всички занятия и преминали успешно финален тест.
Всеки участник в обучението може да заяви издаването на Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН, признато както в цялата страна, така и в Европейския съюз.
Срок на издаване, до един месец след успешно издържан тест.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ № 2020121525

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

Вечерни курсове, присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

 

Дни на провеждане понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 23.09.2020 г. до 02.12.2020 г.
Час, начало и край
от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 84 уч/часа, 21 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти
от 4 до 8 курсиста
Сертификат Изпълнен функционален Web site
Цена 600 лв., на 3 равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение.

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ
Дата, начало и край
от 26.09.2020 г. до 05.12.2020 г.
Час, начало и край от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 84 уч/часа, 21 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 8 курсиста
Сертификат Изпълнен функционален Web site
Цена 600 лв., на 3 равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“

 

HTML

HTML е езикът, който e в основата на създаването на всяка уеб страница. Детайлно се разглежда HTML5 . На базата на тази основа се изучава HTML графика – canvas и SVG, а така също и HTML медия и HTML API – приложен програмен интерфейс, за създаване на приложения като гео локация, drag/drop и др.

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) – каскадни стилове е технология в уеб-дизайна за форматиране на съдържанието на документите и за тяхното структуриране – задаване на разположението на HTML- елементите в състава на страницата – page layout. CSS3, нови стандарти на базата на придобитите знания. Адаптивен – Responsive уеб-дизайн (RWD) с използване на CSS. Преглед на платформи за RWD – W3.CSS и Bootstrap

JavaScript с изучаване на jQuery и Ajax

JavaScript е език за програмиране, използван в HTML и Web. В курса се изучават основите на JavaScript – променливи, оператори, цикли, масиви функции, обектен модел на браузъра – BOM и обектен модел на документа-DOM. Знанията се надграждат с разглеждане на начините за създаване на потребителски интерфейс и приложения. Въведение в JavaScript библиотеки jQuery и Ajax. Участниците трябва да имат аналитично мислене и познания по HTML и CSS.

 1. Въведение в курса
 • Какво е Frontend, Backend
 • Какво е хостинг, домейн, уеб сървър
 • Избор на редактор за работа
 • Полезни инструменти – запознаване с FTP и FTP Клиент
 • Структура на един Уеб сайт
 1. Основи на HTML
 • Какво е HTML и HTML5?
 • HEAD и BODY секции.
 • Елементи и тагове, Meta съдържание
 • Коментарите
 • Хипервръзки и изображения
 • Списъци, Таблици, Формуляри, Iframe
 1. Въведение в HTML5 и SEO
 • Форми и валидиране
 • Елементът audio и video.
 • Основи на SEO оптимизацията и семантичния HTML
 • Изграждане на примерни HTML страници
 1. Основи на CSS
 • Запознаване с CSS и как допълва HTML.
 • Inline, internal или external CSS
 • Селектори за елементи, за class и id.
 • Селектори за атрибути.
 • CSS комбинатори.
 • Селектори за псевдокласове и псевдоелементи.
 • Създаване на падащи менюта (вертикални и хоризонтални) от списък чрез CSS
 1. CSS Позициониране
 • Запознаване с Box модела
 • Позициониране на елементите —position, float…
 • Пренареждане на елементите чрез свойството z-index
 1. Какво е новото в CSS3
 • CSS3 – cross browser compatibility
 • Стилизиране на елементите в страницата чрез CSS3
 • Абсолютни и релативни мерни единици
 • Създаване на анимации и примери с CSS3
 • Практическа задача: Изграждане на страници с HTML и CSS
 1. Работа с Photoshop
 • Най-често използваните команди в работата ни с Photoshop
 • Преобразуване на готов дизайн (psd файл) в HTML страница
 1. Практическа задача:
 • Изграждане на страници с HTML и CSS от готов psd дизайн
 1. Основи на JavaScript
 • Какво е JavaScript? А EcmaScript? … ES5, ES6
 • JavaScript и свързването му с HTML страница
 • Синтаксис и семантика
 • Типове данни и променливи
 • Коментари в JavaScript
 1. Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически.
 • Приоритет на операторите
 • Условни оператори –if и switch, троен оператор
 • Цикли с предусловие и след условие
 • Цикъл по брояч и цикъл за обхождане
 1. Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви
 • Асоциативни масиви
 1. Функции
 • Повторно използваеми парчета код
 • Извикване, дефиниране и работа с функции
 • Функциите като променливи
 • Видимост на променливите
 1. Филтриране, търсене, сортиране, регулярни изрази и валидация на входно-изходните данни и предпазване от xss
 • Филтриране, търсене, сортиране в JavaScript
 • Какво са регулярните изрази
 • Входно-изходните данни и предпазване от xss
 1. Обектно ориентирано програмиране с JavaScript
 • Създаване на собствени обекти
 • Конструктори и методи
 • Прототип на обект
 1. Обектен модел на браузъра – BOM и Обектен модел на документа – DOM
 • Запознаване и селектиране на DOM елементи
 • Запознаване и използване на BOM
 1. JavaScript Event модела и Design Patterns в JavaScript
 • Обработка на събитията
 • Какво е и за какво се използва Design Patterns
 1. Библиотеки на JavaScript
 • Въведение в jQuery
 • jQuery plugins and add-ons – Chart.js
 1. jQuery и Ajax
 • Какво е HTTP и видове HTTP заявки
 • Запознаване с Ajax и JSON
 • jQuery Ajax Methods
 • Работа с Ajax заявки и зареждане на динамични данни
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com