гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com

Web Design - frontend

Уеб Дизайн с HTML, CSS, JavaScript
pic

Курс

Web Design - frontend

Продължителност

2 месеца и половина - 80 учебни часа

Цена

690 лв.

Web Design - frontend

80 учебни часа

Вечерен курс: 02.10.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 05.10.2024

 

Курс по Web Design – frontend за начинаещи.
Лицензирана по МОН програма за обучение по  Web Design.
Отстъпки – 10% за записване до 01.09.2024г.

ПРИСЪСТВЕНИ курсове и ВИДЕО курсове.

 

ЛЕКТОРИ:

Милен Танев  Инж. Светлана Пройчева Цветелин Първанов

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ:

– Записването за курс не е обвързано с финансов ангажимент.
– Може да изберете само присъствен курс или комбиниран присъствен и видео курс.
– Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Max-1, чрез план – “Споделен хостинг. Повече информация – ТУК.

 

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 02.10.2024 г. до 04.10.2024 г.
Час, начало и край
от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 80 уч. часа: 20 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
от 4 до 8 курсиста
Сертификат  По наш Образец. Безплатни/ Курсови проекти.
Сертификат По МОН и EUROPASS, цена 100лв.
Цена 690 лв., на 3 равни вноски по 230 лв.
Отстъпки – 10%  „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане събота и неделя
Дата, начало и край
от 05.10.2024 г. до 24.11.2024 г.
Час, начало и край от 10.00 часа до 12.45 часа
Брой учебни часа 80 уч. часа: 20 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 8 курсиста
Сертификат По наш Образец. Безплатни/ Курсови проекти.
Сертификат По МОН и EUROPASS, цена 100 лв.
Цена 690 лв., на 3 равни вноски по 230 лв.
Отстъпки – 10%  „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

ВИДЕО КУРС:
123 видео урока
специално създадени по програмата от присъствените курсове, подходящи за самообучение.
Цена на Видео курс – 350 лв.

Видео курс Web Design-frontend

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:
– Сертификат по наш образец, безплатен.

– Удостоверения  по МОН и международно признат сертификат EUROPASS .
За пълната информация посетете страницата в сайта,„ЗА НАС“

 

За кого е предназначен курса:
Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи Уеб дизайнери.

Не се изисква предварителни познания по HTML5, CSS3, JavaScript.
Целта на курса по Уеб Дизайн frontend е създаване на динамичен уеб сайт с използването на HTML5, CSS3 и JavaScript.
Всяка от темите е илюстрирана с практическа реализация на фрагменти от уеб страници и създаване на функционално пълна уеб страница с HTML, CSS, JavaScript и библиотеки, jQuery и Ajax

 

За методиката:
Персонално отношение при усвояване на преподавания материал.
Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи за самостоятелна работа.
Изискванията са кандидатите да имат склонност към аналитично мислене и да владеят английски на начално ниво.

HTML
HTML е езикът, който e в основата на създаването на всяка уеб страница и се разглежда детайлно. На базата на тази основа се изучава HTML графика – canvas и SVG, а така също и HTML медия и HTML API – приложен програмен интерфейс, за създаване на приложения като гео локация, drag/drop и др.

CSS
Cascading Style Sheets (CSS) – каскадните стилове е технология в уеб дизайна за форматиране на съдържанието на документите и за тяхното структуриране – задаване на разположението на HTML елементите в състава на страницата – page layout. CSS3, нови стандарти на базата на придобитите знания. Адаптивен – Responsive уеб-дизайн (RWD) с използване на CSS. Преглед на платформи за RWD – W3.CSS и Bootstrap

JavaScript с изучаване на jQuery и Ajax
JavaScript е език за програмиране, използван в HTML и Web. В курса се изучават основите на JavaScript – променливи, оператори, цикли, масиви функции, обектен модел на браузъра – BOM и обектен модел на документа-DOM. Знанията се надграждат с разглеждане на начините за създаване на потребителски интерфейс и приложения. Въведение в JavaScript библиотеки jQuery и Ajax.

 

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възтановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

 1. Въведение в курса
 • Какво е Frontend, Backend
 • Какво е хостинг, домейн, уеб сървър
 • Избор на редактор за работа
 • Структура на един Уеб сайт
 1. Основи на HTML
 • Какво е HTML и HTML5?
 • HEAD и BODY секции.
 • Елементи и тагове, Meta съдържание
 • Коментарите
 • Хипервръзки и изображения
 • Списъци, Таблици, Формуляри, Iframe
 1. Въведение в HTML5 и SEO
 • Форми и валидиране
 • Елементът audio и video.
 • Основи на SEO оптимизацията и семантичния HTML
 • Изграждане на примерни HTML страници
 1. Основи на CSS
 • Запознаване с CSS и как допълва HTML.
 • Inline, internal или external CSS
 • Селектори за елементи, за class и id.
 • Създаване на падащи менюта (вертикални и хоризонтални) от списък чрез CSS
 1. CSS Позициониране
 • Запознаване с Box модела
 • Позициониране на елементите —position, float…
 • Пренареждане на елементите чрез свойството z-index
 1. Какво е новото в CSS3
 • CSS3 – cross browser compatibility
 • Стилизиране на елементите в страницата чрез CSS3
 • Абсолютни и релативни мерни единици
 • Създаване на анимации и примери с CSS3
 1. Практическа задача:
 • Изграждане на страници с HTML и CSS
 1. Основи на JavaScript
 • Какво е JavaScript? А EcmaScript?
 • JavaScript и свързването му с HTML страница
 • Синтаксис и семантика
 • Типове данни и променливи
 • Коментари в JavaScript
 1. Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически.
 • Приоритет на операторите
 • Условни оператори –if и switch, троен оператор
 • Цикли с предусловие и след условие
 • Цикъл по брояч и цикъл за обхождане
 1. Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви
 • Асоциативни масиви
 1. Функции
 • Повторно използваеми парчета код
 • Извикване, дефиниране и работа с функции
 • Функциите като променливи
 • Видимост на променливите
 1. Обектно ориентирано програмиране с JavaScript
 • Създаване на собствени обекти
 • Конструктори и методи
 • Прототип на обект
 1. Обектен модел на документа – DOM
 • Запознаване и селектиране на DOM елементи
 1. JavaScript Event модела и Design Patterns в JavaScript
 • Обработка на събитията
 • Какво е и за какво се използва Design Patterns
 1. Библиотеки на JavaScript
 • Въведение в jQuery
 • Въведение в Angular
 • Въведение в React
 1. jQuery и Ajax
 • Какво е HTTP и видове HTTP заявки
 • Запознаване с Ajax и JSON
 • jQuery Ajax Methods
 • Работа с Ajax заявки и зареждане на динамични данни
 1. SPA framework
 • Запознаване с node.js
 • Създаване на frontend с Angular/React
 1. Практическа задача:
 • Изграждане на frontend по задание
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com