гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » Web Design - frontend

Web Design - frontend

HTML, CSS, JavaScript
web design

Курс

Web Design - frontend

Продължителност

3 месеца

Бр.занятия

84 учебни часа

Цена

600 лв.

Web Design - frontend

84 учебни часа

Вечерен курс: 19.04.2021
Календар
Съботно-неделен курс: 24.04.2021

Курс по Web Design – frontend за начинаещи

Лицензирани курсове по Web Design.

Преподавател, Милен Танев.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности предо и след всеки курс.

ВИДЕО КУРС:
57 видео урока
специално създадени по прогрмата от присъствените курсове, подходящи за самообучение. Срок на достъп – 4 месеца.
За виео курса по Web Design -beginner кликнете ТУК

За кого е предназначен курса:
Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи Уеб дизайнери.

Не се изисква предварителни познания по HTML5, CSS3, JavaScript.
Цел на Курс по Уеб Дизайн frontend програмиране е създаване на динамичен уеб сайт с използването на HTML5, CSS3, JavaScript.
Всяка от темите е илюстрирана с практическа реализация на фрагменти от уеб страници и създаване на функционално-пълна уеб страница с HTML, CSS, JavaScript и библиотеки, jQuery и Ajax

За методиката:
Персонално отношение при усвояване на преподавания материал.
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Изискванията са кандидатите да имат склонност към аналитично мислене и да владеят английски на начално ниво.

За записване на курса е необходимо да се свържете с нас на обявените телефонни номера или от контактната форма за записване.

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възтановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

Вечерни курсове, присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

 

Дни на провеждане понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 19.04.2021 г. до 28.06.2021 г.
Час, начало и край
от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 84 уч/часа, 21 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти
от 4 до 8 курсиста
Сертификат Безплатен / Проект – функционален Web site
Цена 600 лв., на 3 равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение.

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ
Дата, начало и край
от 24.04.2021 г. до 10.06.2021 г.
Час, начало и край от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 84 уч/часа, 21 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 8 курсиста
Сертификат Безплатен/ Проект –  функционален Web site
Цена 600 лв., на 3 равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“

 

HTML

HTML е езикът, който e в основата на създаването на всяка уеб страница. Детайлно се разглежда HTML5 . На базата на тази основа се изучава HTML графика – canvas и SVG, а така също и HTML медия и HTML API – приложен програмен интерфейс, за създаване на приложения като гео локация, drag/drop и др.

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) – каскадни стилове е технология в уеб-дизайна за форматиране на съдържанието на документите и за тяхното структуриране – задаване на разположението на HTML- елементите в състава на страницата – page layout. CSS3, нови стандарти на базата на придобитите знания. Адаптивен – Responsive уеб-дизайн (RWD) с използване на CSS. Преглед на платформи за RWD – W3.CSS и Bootstrap

JavaScript с изучаване на jQuery и Ajax

JavaScript е език за програмиране, използван в HTML и Web. В курса се изучават основите на JavaScript – променливи, оператори, цикли, масиви функции, обектен модел на браузъра – BOM и обектен модел на документа-DOM. Знанията се надграждат с разглеждане на начините за създаване на потребителски интерфейс и приложения. Въведение в JavaScript библиотеки jQuery и Ajax. Участниците трябва да имат аналитично мислене и познания по HTML и CSS.

 1. Въведение в курса
 • Какво е Frontend, Backend
 • Какво е хостинг, домейн, уеб сървър
 • Избор на редактор за работа
 • Полезни инструменти – запознаване с FTP и FTP Клиент
 • Структура на един Уеб сайт
 1. Основи на HTML
 • Какво е HTML и HTML5?
 • HEAD и BODY секции.
 • Елементи и тагове, Meta съдържание
 • Коментарите
 • Хипервръзки и изображения
 • Списъци, Таблици, Формуляри, Iframe
 1. Въведение в HTML5 и SEO
 • Форми и валидиране
 • Елементът audio и video.
 • Основи на SEO оптимизацията и семантичния HTML
 • Изграждане на примерни HTML страници
 1. Основи на CSS
 • Запознаване с CSS и как допълва HTML.
 • Inline, internal или external CSS
 • Селектори за елементи, за class и id.
 • Селектори за атрибути.
 • CSS комбинатори.
 • Селектори за псевдокласове и псевдоелементи.
 • Създаване на падащи менюта (вертикални и хоризонтални) от списък чрез CSS
 1. CSS Позициониране
 • Запознаване с Box модела
 • Позициониране на елементите —position, float…
 • Пренареждане на елементите чрез свойството z-index
 1. Какво е новото в CSS3
 • CSS3 – cross browser compatibility
 • Стилизиране на елементите в страницата чрез CSS3
 • Абсолютни и релативни мерни единици
 • Създаване на анимации и примери с CSS3
 • Практическа задача: Изграждане на страници с HTML и CSS
 1. Работа с Photoshop
 • Най-често използваните команди в работата ни с Photoshop
 • Преобразуване на готов дизайн (psd файл) в HTML страница
 1. Практическа задача:
 • Изграждане на страници с HTML и CSS от готов psd дизайн
 1. Основи на JavaScript
 • Какво е JavaScript? А EcmaScript? … ES5, ES6
 • JavaScript и свързването му с HTML страница
 • Синтаксис и семантика
 • Типове данни и променливи
 • Коментари в JavaScript
 1. Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически.
 • Приоритет на операторите
 • Условни оператори –if и switch, троен оператор
 • Цикли с предусловие и след условие
 • Цикъл по брояч и цикъл за обхождане
 1. Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви
 • Асоциативни масиви
 1. Функции
 • Повторно използваеми парчета код
 • Извикване, дефиниране и работа с функции
 • Функциите като променливи
 • Видимост на променливите
 1. Филтриране, търсене, сортиране, регулярни изрази и валидация на входно-изходните данни и предпазване от xss
 • Филтриране, търсене, сортиране в JavaScript
 • Какво са регулярните изрази
 • Входно-изходните данни и предпазване от xss
 1. Обектно ориентирано програмиране с JavaScript
 • Създаване на собствени обекти
 • Конструктори и методи
 • Прототип на обект
 1. Обектен модел на браузъра – BOM и Обектен модел на документа – DOM
 • Запознаване и селектиране на DOM елементи
 • Запознаване и използване на BOM
 1. JavaScript Event модела и Design Patterns в JavaScript
 • Обработка на събитията
 • Какво е и за какво се използва Design Patterns
 1. Библиотеки на JavaScript
 • Въведение в jQuery
 • jQuery plugins and add-ons – Chart.js
 1. jQuery и Ajax
 • Какво е HTTP и видове HTTP заявки
 • Запознаване с Ajax и JSON
 • jQuery Ajax Methods
 • Работа с Ajax заявки и зареждане на динамични данни
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com