гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Присъствени курсове » MS Word и MS EXCEL - beginner

MS Word и MS EXCEL - beginner

Текстообработване и създаване на таблици
ms

Курс

MS Word и MS EXCEL - beginner

Продължителност

1 месец - 24 учебни часа

Цена

230 лв.

MS Word и MS EXCEL - beginner

24 учебни часа

Вечерен курс: 30.07.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 10.08.2024


Лицензирана по МОН програма за обучение по  MS Word и MS Excel

 

ЗА КУРСА:

Модул 1Microsoft Word
Пълен курс на обучение.
След завършване на курса Вие ще можете свободно да работите и използвате всички възможности на програмата Microsoft Word

Модул 2Microsoft Excel за начинаещи
След завършване на курса Вие ще може свобОдно да създавате свои електронни таблици, отчети, диаграми, да работите с работни листове в Ексел и да отпечатвате.

 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи.
Важно е участниците да имат компютърна грамотност.
Всяко занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ – ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
– По време на националните празници занятия не се провеждат.
– Може да изберете само присъствен курс или комбиниран присъствен и видео курс.

 

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствени

Дни на провеждане Вечерен: понеделник и сряда
Дати начало и край
от 30.07.2024 до 15.08.2024
Час, начало и край  от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа
24 уч. часа: 6 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
 до 5 – 8 курсиста
Сертификат по наш образец
Безплатен /Подходящ за започване на работа/
Сертификат по МОН
По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена за Присъствен курс
230 лева
Отстъпки – 8%
„Запиши следващ курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствени

Дни на провеждане събота и неделя
Дати начало и край
от 10.08.2024 до 25.08.2024
Час, начало и край  от 10.00 часа до 12.45 часа
Брой учебни часа
24 уч. часа: 6 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
 до 5 – 8 курсиста
Сертификат по наш образец Безплатен /Подходящ за започване на работа/
Сертификат по МОН По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена за Присъствен курс
230 лева
Отстъпка – 8%
„Запиши следващ курс“

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:
– Сертификат по наш образец – Безплатен. (Подходящ за започване на работа по специалността)
– Сертификат по МОН и EUROPASS (Международно признат) – 100 лв.

 

МОДУЛИ:

MS Word

Работа в средата на Microsoft Word.
Въвеждане на текст – символи и параграфи. Действия с текст
Форматиране на текст.
Използване на други обекти в Word.
Форматиране на страниците и отпечатване.

MS Excel

Основи на електронните таблици (ЕТ).
Основни команди за организиране на работния лист.
Изчисления в Excel.
Работа с работни листове.
Подробна програма може да разгледате в раздел Програма.

 

Модул 1 - MS WORD
 • Работа в средата на Microsoft Word Основен екран на Microsoft Word – елементи и промяна, изгледи, мащабиране; Отваряне на съществуващ документ; Основни изгледи; Придвижване в документ; Търсене в документ; Създаване на нов документ; Съхраняване; Режим за четене; Възстановяване на незаписана работа;
 • Въвеждане на текст – символи и параграфи. Действия с текст Общи правила при въвеждането на текст – символи, думи, редове и параграфи; Редактиране, режими на въвеждане Insert и Overtype; Избиране на части от текста; Изтриване на текст; Отмяна на действие; Непечатаеми символи; Копиране и преместване на текст; Office Clipboard;
 • Форматиране на текст Форматиране на символи; Форматиране на параграфи; Пренасяне на формати чрез Format Painter; Създаване на номериран и неномериран списък; Създаване и настройване на колони;
 • Използване на други обекти в Word Създаване и редактиране на таблица; Форматиране на таблица; Оразмеряване, добавяне и изтриване на редове и колони; Сливане и разделяне на клетки; Изчисления в таблица; Вмъкване на специални символи; Работа с художествен текст – WordArt; Вмъкване, редактиране и форматиране на графични изображения; Вмъкване на екранни снимки и фигури; Разположение на текста спрямо графичен обект;
 • Форматиране на страниците и отпечатване Оформяне на страниците; Изгледи при печат; Номерация на страниците; Създаване на постоянни заглавия – Header and Footer; Настройките за печат; Принтиране на документ; Особености;
 • Управление на файлове Създаване на документ от шаблон; Създаване на шаблони и фирмени бланки; Файлови формати; Работа с PDF файлове; Управление на свойствата на документ; Маркиране на документа като финален; Съхраняване на файл с парола;
 • Форматиране на документ Промяна на настройките на MS Word; Форматиране на параграф; Използване на опциите Text Flow; Фон и рамка на параграф; Заглавни редове – Header and Footer; Сортиране на списъци, параграфи и таблици; Настройване на смесена ориентация на страниците;
 • Вмъкване и форматиране на обекти в документ Вмъкване и настройване на графичен обект; SmartArt диаграми; Свързване и вграждане на обекти; Управление на връзките с вградени обекти; Вмъкване на воден знак на избрани страници;
 • Автоматично коригиране Ефективно редактиране; Автоматично коригиране и форматиране; Автоматичен списък с водещ знак и номериран списък; Търсене и заместване на текст и специални символи;
 • Използване на стилове Форматиране на текст чрез прилагане на стил; Създаване на собствени стилове; Обновяване, промяна и изтриване на стил; Търсене и заместване на стилове;
 • Работа с дълги документи. Препратки и автоматично съдържание Организация и навигация на документа; Работа със секции; Отбелязване на важни места от документ; Създаване на кръстосана препратка; Създаване и поддържане на автоматично съдържание; Вмъкване, преглед и редактиране на пояснителни бележки; Добавяне на цитати и създаване на библиография; Създаване на автоматично съдържание на таблиците; Създаване, редактиране и обновяване на индекс
 • Генериране на циркулярни документи (Mail Marge) Генериране на циркулярни документи; Подготовка на данните за циркулярни писма; Смяна на източника с данни за основен документ; Сливане на циркулярно писмо с неговия източник на данни; Отпечатване на пликове и етикети;
 • Съвместна работа на няколко потребителя по документ (Tracking) Проследяване на промените в документ Тrасk Сhаngеѕ; Работа с коментари; Защита на документ; Сравняване и комбиниране на две версии на документа; Настройване на изгледа за сравнение;
Модул 2 - MS Excel за начинаещи   Тема 1 – Основи на електронните таблици (ЕТ)
 • Прозорец на програмата. Терминология в Excel.
 • Придвижване в работен лист. Въвеждане и редактиране на данни.
 • Форматиране.
Тема 2 – Основни команди за организиране на работния лист
 • Редактиране на таблица.
 • Мащабиране на работен лист.
 • Подреждане на прозорците на екрана.
 • Замразяване на част от прозореца на Excel.
 • Разделяне на екрана на независими секции.
ТЕМА 3 – Работа с електронни таблици (ЕТ)
 • Търсене на текст и числа. Търсене на формули.
 • Намери и замести. Сортиране и филтриране на данни.
 • Потребителски филтър – Custom Filter.
 • Премахване на дублиращи се стойности.
Тема 4 – Изчисления в Excel
 • Формули. Аритметични оператори в Excel.
 • Приоритет на операторите. Копиране на формула.
 • Абсолютен и относителен адрес на клетка.
 • Именуване на клетки и области.
 • Най-често използвани функции в Excel – Sum, Average, Count, Min, Max, IF.
Тема 5 – Работа с работни листове.
 • Отпечатване на ЕТ.
 • Действия с работни листове.
 • Настройки на страницата. Отпечатване.
Тема 6 – Създаване на диаграми
 • Създаване и изтриване, редактиране и форматиране на диаграма.
 • Използване на Chart Tools.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com