гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Присъствени курсове » Интериорен Дизайн - професионален курс

Интериорен Дизайн - професионален курс

Интериорен Дизайн, AutoCAD 2D и SketchUp Pro с V-Ray
interior

Курс

Интериорен Дизайн - професионален курс

Продължителност

Три месеца - 82 учебни часа

Цена

810 лв.

Интериорен Дизайн - професионален курс

82 учебни часа

Вечерен курс: 03.06.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 16.03.2024

Интериорен Дизайн с изучаване на  AutoCAD 2D и SketchUp Pro с V-Ray

 

ЛЕКТОР:

Антония Александрова

 

ЗА КУРСА – МОДУЛИ:

Професионален курс за начинаещи Интериорни дизайнери.
Курсът ще ви даде всички необходими познания относно проектирането на функционален и стилен интериор.
Ще се научите да работите на чертожна програма ( AutoCAD 2D) и триизмерна визуализираща програма (SketchUP Pro  с V-Ray).

Модул-1 – 24 учебни часа
Интериорен Дизайн

Ще научите основните принципи и стандарти за функционално проектиране в интериора и  как до осветите интериорното пространство. Ще се запознаете с видовете материали и приложението им в интериора. Лекциите за цветовите гами,
композиция и акценти в интериора ще ви научат как да създавате максимално естетични и уютни интериорни пространства.

Модул-2 – 32 учебни часа
Чертане с AutoCAD 2D

Ще се научите как да изчертавате вашите планове и варианти на разпределение в интериорните пространства, как да обозначавате и изчертавате инсталации, мебели и др. Аутокад е векторна програма, на която чертаете без мащаб и след това може да превръщате файла в pdf формат, като същевременно го премащабирате.

Модул-3 – 32 учебни часа
3D визуализации със SketchUP Pro с V-Ray.

В този модул ще се научите да създавате триизмерни визуализации с програмата SketchUP Pro и плъгина към нея V-Ray, чрез който визуализациите стават фотореалистични.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ С  ВИДЕО КУРСОВЕ:

Интериорен дизайн
AutoCAD 2D
Sketchup Pro
V-Ray for Sketchup

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ – ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ

Дни на провеждане понеделник и сряда – присъствен
Дата, начало и край
от 03.06.2024  до 28.08.2024
Час, начало и край от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 88 уч. часа: 22 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 6 до 8 курсиста
Сертификат по наш образец
Безплатен / Успешно преминалите курса
Цена присъствени курсове
810 лв. на 3 вноски: 1-ва -210 лв, 2-ра -300 лв, 3-та 300 лв.
Цена Видео курсове
650 лв. Интериорен Дизайн, AutoCAD 2D и SketchUp Pro с V-Ray
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане събота и неделя – присъствен
Дата, начало и край
от 09.03.2024 г. до 26.05.2024 г.
Час, начало и край от 14.00 часа до 16.45 часа
Брой учебни часа 88 уч. часа: 22 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 6 до 10 курсиста
Сертификат по наш образец
Безплатен / Успешно преминалите курса
Цена присъствени курсове
810 лв. на 3 вноски: 1-ва -210 лв, 2-ра -300 лв, 3-та 300 лв.
Цена Видео курсове 650 лв. Интериорен Дизайн, AutoCAD 2D и SketchUp Pro с V-Ray
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

– СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ, БЕЗПЛАТЕН.
– СЕРТИФИКАТ ПО МОН и EUROPASS – 100 лв. за част от професия
„Компщтърен График“
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“.

 

Модул-1 Интериорен Дизайн
 • Планиране на пространството
 • Ходови зони и основни принципи на планирането
 • Основни параметри и размери на интериорните елементи
 • Стандарти и отстояния
 • Материали – показване и информиране за възможностите на различните материали, използвани в интериора
 • Иновативни материали и технологии
 • Зависимости на материалите и цветовете в интериорното пространство
 • Акцентите в интериора
 • Осветление – важни принципи при залагане на осветлението
 • Как да съобразяваме осветлението с пространството
 • Принципи на проектиране на ел. инсталацията и осветлението в интериора
 • Подбор на интериорен текстил
 • Избор на аксесоари
 • Основни стилове в интериорния дизайн
 • Специфични особености при проектиране на жилищен интериор
 • Специфични особености при проектиране на обществен интериор
 • Пропорциите в интериорния дизайн
 • Запознаване със софтуера Sweet Home 3D за чертане и създаване на триизмерни визуализации
Модул-2 2D чертане с AutoCAD
 • Въведение в интерфейса на програмата
 • Работа със слоевете, създаване и навигация в слоеве
 • Работа със снаповете /прилепвания/
 • Основни принципи на чертането
 • Чертане на геометрични фигури със зададени стойности
 • Команди при чертането
 • Команди при редактиране на фигури
 • Защриховка, създаване и управление
 • Вкарване на текст и таблици в чертеж
 • Блокове, създаване и редакция
 • Динамични блокове и блокове с атрибути
 • Използване на Дизайн център и Палет с инструменти
 • Оразмерителни линии
 • Създаване на различни стилове на оразмерителните линии
 • Анотативни стилове в AutoCAD, създаване и редакция
 • Импортване на PDF и PNG и JPEG файлове
 • Специални функции и инструменти
 • Завъртане на координатната система
 • Усвояване на трикове за бързо чертане
 • Машабиране и плотиране
 • Плотиране чрез Layout
Модул-3 3D интериорно проектиране с SketchUP Pro и визуализации с V-Ray. SketchUP Pro 2018
 • Настройки на средата за работа. Мерни единици. Стилове.
 • Философия на работа на прогамата. Запознаване с основни инструменти за чертане в 2D – линия, правоъгълник, кръг, дъга, многоъгълници.
 • Навигация  в чертежа – zoom, pan, orbit
 • Команди за работа с триизмерни обекти – push/pull, offset, follow me, Gide lines
 • Създаване на групи и компоненти.
 • Команди move, rotate, scale
 • Команди offset, follow me, solid tools
 • Работа с цветове, материали и текстури.
 • Котиране, надписване
 • Импортиране на готови обекти от 3D Warehouse.
 • Камери, запомнени сцени, автоматични разрези.
 • Работа с програмата за екстериор в архитектурата. Моделиране на терени.
 • Начини за работа с програмата при проектиране на мебели и интериор
 • Импортиране на файлове. Експортиране на файлове към програми за чератане и  рендериране.
 • Експорт на файлове към Sketchup Layout. Оформяне и надписване на чертежи
V-Ray 4
 • Интерфейс на V-Ray.
 • Менюта за светлини и материали- Asset editor .
 • Меню lights – видове светлини и тяхното управление.
 • Материали и тяхното управление от Asset editor.
 • Прилагане на готови материали към обекти от сцената.
 • Създаване на прости нови материали – цвят, стъкло, огледало, светещи материали.
 • Ресурси за текстури, карти и HDRi за Dome light в интернет.
 • Управление на материалите чрез картите Diffuse, Reflection, Bump и др.
 • Мащабиране на текстурите.
 • Използване на карти /maps/ от интернет при създаване на нови реални материали и управлението им.
 • Прилагане на материали и светлини в интериорна сцена.
 • Настройки на осветлението в рендер-сцена.
 • Interactive и final rendering. Настройки на render output, exposure, camera и др.
 • Рендериране на примерната интериорна сцена/кухня/.
 • Експортиране на финални изображения.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com