гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Присъствени курсове » Компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel

Компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel

Текстообработване и създаване на таблици
nachalna compurarna gramotnost

Курс

Компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel

Продължителност

1 месец - 24 учебни часа

Цена

240 лв.

Компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel

24 учебни часа

Вечерен курс: 16.09.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 28.09.2024

 

Лицензирана по МОН програма за обучение по MS Windows, Internet, MS Word, MS Excel

 

ЗА КУРСА:

Курсът за Начална Компютърна Грамотност ще ви научи на основни познания за работа с компютър, както и да работите със софтуерите MS Word MS Excel на начално ниво.
Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи.
Всяко занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ – ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
– По време на националните празници занятия не се провеждат.
– Може да изберете само присъствен курс или комбиниран присъствен и видео курс.

 

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствени

Дни на провеждане вторник и четвъртък
Дати начало и край
от 16.09.2024 до 2.10.2024
Час, начало и край  от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа
24 уч. часа: 6 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
 до 5 – 8 курсиста
Сертификат по наш образец
Безплатен /Подходящ за започване на работа/
Сертификат по МОН
По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена за Присъствен курс
240 лева
Отстъпки – 8%
„Запиши следващо ниво“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствени

Дни на провеждане събота и неделя
Дати начало и край
от 29.09.2024 до 13.10.2024
Час, начало и край  от 10.00 часа до 12.45 часа
Брой учебни часа
24 уч. часа: 6 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
 до 5 – 8 курсиста
Сертификат по наш образец Безплатен /Подходящ за започване на работа/
Сертификат по МОН
По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена за Присъствен курс
240 лева
Отстъпка – 8%
„Запиши следващо ниво“

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

– Сертификат по наш образец – Безплатен. (Подходящ за започване на работа по специалността)
– Сертификат по МОН и EUROPASS (Международно признат) – 100 лв.

 

МОДУЛИ:

Компютърна Грамотност

Работа с операционната система, MS Windows
Работа с файловата система.
Работа с браузъри-търсачки в интернет. Google Chrome, Firefox и др.
Използване на имейл платформи.
Защита в уеб среда.

MS Word

Работа в средата на Microsoft Word
Въвеждане на текст – символи и параграфи. Действия с текст
Форматиране на текст.
Използване на други обекти в Word.
Форматиране на страниците и отпечатване.

MS Excel

Основи на електронните таблици (ЕТ).
Основни команди за организиране на работния лист.
Изчисления в Excel.
Работа с работни листове.
Подробна програма може да разгледате в раздел Програма.

 

Компютърна Грамотност  
 • Работа с операционната система Windows
 • Работа с файловата система
 • Работа с браузъри и интернет
 • Използване на имейл платформи
 • Защита в уеб среда
  MS WORD:   ТЕМА 1 - Работа в средата на Microsoft Word
 • Основен екран на Microsoft Word – елементи и промяна, изгледи, мащабиране;
 • Отваряне на съществуващ документ; Основни изгледи; Придвижване в документ;
 • Търсене в документ; Създаване на нов документ; Съхраняване;
 • Режим за четене; Възстановяване на незаписана работа;
  ТЕМА 2 - Въвеждане на текст – символи и параграфи. Действия с текст
 • Общи правила при въвеждането на текст – символи, думи, редове и параграфи; Редактиране, режими на въвеждане Insert и Overtype; Избиране на части от текста; Изтриване на текст; Отмяна на действие; Непечатаеми символи; Копиране и преместване на текст; Office Clipboard;
  ТЕМА 3 - Използване на други обекти в Word
 • Създаване и редактиране на таблица; Форматиране на таблица; Оразмеряване, добавяне и изтриване на редове и колони; Сливане и разделяне на клетки;
 • Вмъкване, редактиране и форматиране на графични изображения;
  ТЕМА 4 - Форматиране на страниците и отпечатване
 • Оформяне на страниците; Изгледи при печат; Номерация на страниците.
  MS EXCEL:     ТЕМА 1 – Основи на електронните таблици (ЕТ)
 • Прозорец на програмата. Терминология в Excel.
 • Придвижване в работен лист. Въвеждане и редактиране на данни.
 • Форматиране.
  ТЕМА 2 – Основни команди за организиране на работния лист
 • Редактиране на таблица.
 • Мащабиране на работен лист.
  ТЕМА 3 – Изчисления в Excel
 • Формули. Аритметични оператори в Excel.
 • Приоритет на операторите. Копиране на формула.
 • Абсолютен и относителен адрес на клетка.
 • Именуване на клетки и области.
 • Най-често използвани функции в Excel – Sum, Average, Count,.
ТЕМА 4 – Работа с работни листове.
 • Отпечатване на ЕТ.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com