гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com

Adobe InDesign

Софтуер за печатни и дигитални издания
adobe

Курс

Adobe InDesign

Продължителност

1 седмица - 8 учебни часа

Цена

130 лв.

Adobe InDesign

8 учебни часа

Вечерен курс: 23.05.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 30.11.2024

 

Лицензирани по МОН курсове по Adobe InDesign.
Присъствени курсове и ВИДЕО курсове.

 

ЛЕКТОР:

Ирина Василева и Валентина Йотова.

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ – ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
– По време на националните празници занятия не се провеждат.
Може да изберете само присъствен курс или комбиниран присъствен и видео курс.

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН – вторник и четвъртък
Дата, начало и край от 23.05.2024  до  30.05.2024
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.,
Брой учебни часа 12 уч. часа: 3 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен /Курсов проект
Цена за Присъствен курс 130 лева
Цена Видео курс към Присъствен
100 лева.
Отстъпки от 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ  КУРСОВЕ

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край от 30.11.2024  до 7.12.2024
Час, начало и край от 10.00 ч. до 12.45 ч.,
Брой учебни часа 12 уч. часа: 3 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен /Курсов проект
Цена за Присъствен курс
130 лева 
Цена Видео курс към Присъствен
100 лева
Отстъпки от 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

ВИДЕО КУРС:
30 видео урока
специално създадени по програмата от присъствените курсове, подходящи за самообучение.

Информация за видео курс по Adobe InDesign

 

За курса:
Курсът  по Adobe InDesign  ще ви научи да изготвяте професионални презентации, да подготвяте файловете за печат и да ги конвертирате в PDF форма. Курсът на обучение включва теоретични знания и практически упражнения. Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата. След завършване на курса Вие ще можете да създадете списание, вестник, листовка и др.

 

За методиката:
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.

 

За Adobe InDesign:
Adobe InDesign е най-популярният софтуер за предпечатна подготовка, като ви дава отличен контрол върху дизайна и типографията. Програмата предлага чудесни възможности за импортиране на изображения, текст и множество команди за тяхното редактиране, управление на цветовете, създаване на PDF-файлове и други.

 

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
– Възстановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.
– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от Школата.

 

 • Запознаване с работната област – лента с менюта, инструменти, контролни панели. Създаване на нов документ, настройки на страницата. Създаване на палитра с работни цветове, съхраняване.
 • Видове карета в индизайна, готови форми, пълнеж и рамка на готови форми, основни ефекти. Трансформиране, инструменти за трансформиране
 • Текст, създаване на текстово каре, вмъкване на готов текст, цвят на текста, промяна на шрифтове, настройки на текстови карета, преливащи текстови карета.
 • Създаване на произволни форми, инструмент пътека. Pathfinder. Трансформиране на обекти, подравняване.
 • Вмъкване на изображение. Проверка на параметрите на изображение – резолюция, размер, цветови модел. Заменяне на изображение, редакция. Трансформиране
 • Wrap текст, настройки, обръщане на текст в криви. Замяна на шрифт.
 • Табулатор. Прости таблици, рамки на таблици, редактиране на таблица, вмъкване на колона, ред, изтриване на колона, ред.
 • Master page. Редактиране и създаване на страници базирани на Mаster pagе. Отпечатване на документ, съхраняване на PDF.
 • Създаване на книга, библиотека. Работа със сложни текстови разположения – колони, създаване на текстово каре с произволна форма, табулатори.т
 • Стил на текст, – параграфен стил, буквен стил, импорт/експорт на стилове към други документи. Замяна на стилове от вмъкнат текстови документ. Вграден стил. GREP style.
 • Специални символи, настройки на език, проверка на текст, замяна на специални символи – неразделна шпация, неразделно тире, ръчно прекъсване на параграф, специални ошрифтявания, висящ параграф, bullets and numbering. Прекъсване на колона, на страница – настройки.
 • Стил на изображение, стил на таблица. Прилагане на стилове. Модели на припокриване. Вмъкване на екселски таблици и работа със свързани документи.
 • Съдържание, индекси, слоеве. Приложение на слоеве. Overprint. Пантонски скали, използване на спот-цветове. Номериране на страници.
 • Инструмент пътека – завъртане на текст по пътека. Клипинг маска на изображение. Работа с чернобели изображения, оцветяване.
 • Триене, преместване на страници от един документ в друг. Създаване на профил за печат. Настройки на профил за печат. Transparency Flattener preset, използване.
 • Използване на XML. Работа с Adobe Bridge. Създаване на PDF от книга – свързани файлове.
 • Курсът по Adobe Indesign ще допринесе за повишаване на Вашата квалификация и конкурентна способност.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com