гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » Adobe InDesign

Adobe InDesign

Софтуер за предпечатна подготовка
InDesign

Курс

Adobe InDesign

Продължителност

1 седмица

Бр.занятия

8 учебни часа

Цена

80 лв.

Adobe InDesign

8 учебни часа

Вечерен курс: 25.08.2020
Календар
Съботно-неделен курс: 28.11.2020

Курс по Adobe InDesign

Лицензирани курсове по Adobe InDesign.

Водещи лектори, Ирина Василева и Валентина Йотова.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности след всеки курс.

За курса:
Курсът  по Adobe InDesign  ще ви научи да изготвяте професионални презентации, да подготвяте файловете за печат и да ги конвертирате в PDF форма. Курсът на обучение включва теоретични знания и практически упражнения. Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата. След завършване на курса Вие ще можете да създадете списание, вестник, листовка и др.

За методиката:
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.

За Adobe InDesign:
Adobe InDesign е най-популярният софтуер за предпечатна подготовка, като ви дава отличен контрол върху дизайна и типографията. Програмата предлага чудесни възможности за импортиране на изображения, текст и множество команди за тяхното редактиране, управление на цветовете, създаване на PDF-файлове и други.

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възтановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКАТ:
Сертификат се издава на курсисти присъствали на всички занятия и преминали успешно финален тест.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ № 2020121525

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

Вечерни курсове, присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

 

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН – вторник и четвъртък
Дата, начало и край от 25.08.2020 г. до 27.08.20 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.,
Брой учебни часа 8 уч/часа, 2 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти
от 4 до 6 курсиста
Сертификат Курсов проект
Цена 80 лв.
Отстъпки от 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ  КУРСОВЕ:

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край от 27.11.2020 г. до 29.11.20 г.
Час, начало и край от 10.00 ч. до 12.45 ч.,
Брой учебни часа 8 уч/часа, 2 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Курсов проект
Цена 80 лв.
Отстъпки от 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 

 • Запознаване с работната област – лента с менюта, инструменти, контролни панели. Създаване на нов документ, настройки на страницата. Създаване на палитра с работни цветове, съхраняване.
 • Видове карета в индизайна, готови форми, пълнеж и рамка на готови форми, основни ефекти. Трансформиране, инструменти за трансформиране
 • Текст, създаване на текстово каре, вмъкване на готов текст, цвят на текста, промяна на шрифтове, настройки на текстови карета, преливащи текстови карета.
 • Създаване на произволни форми, инструмент пътека. Pathfinder. Трансформиране на обекти, подравняване.
 • Вмъкване на изображение. Проверка на параметрите на изображение – резолюция, размер, цветови модел. Заменяне на изображение, редакция. Трансформиране
 • Wrap текст, настройки, обръщане на текст в криви. Замяна на шрифт.
 • Табулатор. Прости таблици, рамки на таблици, редактиране на таблица, вмъкване на колона, ред, изтриване на колона, ред.
 • Master page. Редактиране и създаване на страници базирани на Mаster pagе. Отпечатване на документ, съхраняване на PDF.
 • Създаване на книга, библиотека. Работа със сложни текстови разположения – колони, създаване на текстово каре с произволна форма, табулатори.т
 • Стил на текст, – параграфен стил, буквен стил, импорт/експорт на стилове към други документи. Замяна на стилове от вмъкнат текстови документ. Вграден стил. GREP style.
 • Специални символи, настройки на език, проверка на текст, замяна на специални символи – неразделна шпация, неразделно тире, ръчно прекъсване на параграф, специални ошрифтявания, висящ параграф, bullets and numbering. Прекъсване на колона, на страница – настройки.
 • Стил на изображение, стил на таблица. Прилагане на стилове. Модели на припокриване. Вмъкване на екселски таблици и работа със свързани документи.
 • Съдържание, индекси, слоеве. Приложение на слоеве. Overprint. Пантонски скали, използване на спот-цветове. Номериране на страници.
 • Инструмент пътека – завъртане на текст по пътека. Клипинг маска на изображение. Работа с чернобели изображения, оцветяване.
 • Триене, преместване на страници от един документ в друг. Създаване на профил за печат. Настройки на профил за печат. Transparency Flattener preset, използване.
 • Използване на XML. Работа с Adobe Bridge. Създаване на PDF от книга – свързани файлове.
 • Курсът по Adobe Indesign ще допринесе за повишаване на Вашата квалификация и конкурентна способност.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com