гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com

Adobe InDesign

Софтуер за печатни и дигитални издания
InDesign

Курс

Adobe InDesign

Продължителност

1 седмица

Бр.занятия

8 учебни часа

Цена

110 лв.

Adobe InDesign

8 учебни часа

Вечерен курс: 08.03.2022
Календар
Съботно-неделен курс: 19.03.2022

Курс по Adobe InDesign

Лицензирани курсове по Adobe InDesign.

Водещи лектори: Ирина Василева и Валентина Йотова.

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Всички преподаватели са ваксинирани.

 

За курса:
Курсът  по Adobe InDesign  ще ви научи да изготвяте професионални презентации, да подготвяте файловете за печат и да ги конвертирате в PDF форма. Курсът на обучение включва теоретични знания и практически упражнения. Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата. След завършване на курса Вие ще можете да създадете списание, вестник, листовка и др.

 

За методиката:
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.

 

За Adobe InDesign:
Adobe InDesign е най-популярният софтуер за предпечатна подготовка, като ви дава отличен контрол върху дизайна и типографията. Програмата предлага чудесни възможности за импортиране на изображения, текст и множество команди за тяхното редактиране, управление на цветовете, създаване на PDF-файлове и други.

 

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възстановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от Школата.

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:
СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:
ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение
/
По време на националните празници занятия не се провеждат /

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН – вторник и четвъртък
Дата, начало и край от 8.03.2022 до 15.03.2022.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.,
Брой учебни часа 12 уч. часа: 3 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
от 4 до 6 курсиста
Сертификат Курсов проект
Цена 110 лв.
Отстъпки от 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ  КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение
/ По време на националните празници занятия не се провеждат /

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край от 19.03.2021 до 26.03.2022.
Час, начало и край от 10.00 ч. до 12.45 ч.,
Брой учебни часа 12 уч. часа: 3 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Курсов проект
Цена 110 лв.
Отстъпки от 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 

 • Запознаване с работната област – лента с менюта, инструменти, контролни панели. Създаване на нов документ, настройки на страницата. Създаване на палитра с работни цветове, съхраняване.
 • Видове карета в индизайна, готови форми, пълнеж и рамка на готови форми, основни ефекти. Трансформиране, инструменти за трансформиране
 • Текст, създаване на текстово каре, вмъкване на готов текст, цвят на текста, промяна на шрифтове, настройки на текстови карета, преливащи текстови карета.
 • Създаване на произволни форми, инструмент пътека. Pathfinder. Трансформиране на обекти, подравняване.
 • Вмъкване на изображение. Проверка на параметрите на изображение – резолюция, размер, цветови модел. Заменяне на изображение, редакция. Трансформиране
 • Wrap текст, настройки, обръщане на текст в криви. Замяна на шрифт.
 • Табулатор. Прости таблици, рамки на таблици, редактиране на таблица, вмъкване на колона, ред, изтриване на колона, ред.
 • Master page. Редактиране и създаване на страници базирани на Mаster pagе. Отпечатване на документ, съхраняване на PDF.
 • Създаване на книга, библиотека. Работа със сложни текстови разположения – колони, създаване на текстово каре с произволна форма, табулатори.т
 • Стил на текст, – параграфен стил, буквен стил, импорт/експорт на стилове към други документи. Замяна на стилове от вмъкнат текстови документ. Вграден стил. GREP style.
 • Специални символи, настройки на език, проверка на текст, замяна на специални символи – неразделна шпация, неразделно тире, ръчно прекъсване на параграф, специални ошрифтявания, висящ параграф, bullets and numbering. Прекъсване на колона, на страница – настройки.
 • Стил на изображение, стил на таблица. Прилагане на стилове. Модели на припокриване. Вмъкване на екселски таблици и работа със свързани документи.
 • Съдържание, индекси, слоеве. Приложение на слоеве. Overprint. Пантонски скали, използване на спот-цветове. Номериране на страници.
 • Инструмент пътека – завъртане на текст по пътека. Клипинг маска на изображение. Работа с чернобели изображения, оцветяване.
 • Триене, преместване на страници от един документ в друг. Създаване на профил за печат. Настройки на профил за печат. Transparency Flattener preset, използване.
 • Използване на XML. Работа с Adobe Bridge. Създаване на PDF от книга – свързани файлове.
 • Курсът по Adobe Indesign ще допринесе за повишаване на Вашата квалификация и конкурентна способност.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com