гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » JavaScript

JavaScript

Компютърен език за програмиране /JavaScript, jQuery, Ajax/
javascript

Курс

JavaScript

Продължителност

5 седмици

Бр.занятия

44 учебни часа

Цена

340 лв.

JavaScript

44 учебни часа

Вечерен курс: 14.07.2020
Календар
Съботно-неделен курс: 18.07.2020

КУРС по JavaScript  jQuery – Ajax

За наяинаещи.

Лицензирани курсове по Web Design.
Водещ лектор, Милен Танев.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности след всеки курс.

За курса JavaScript програмиране:

В курса  обучение по JavaScript – се изучават основите на JavaScript променливи, оператори, цикли, масиви функции, обектен модел на браузъра – BOM и обектен модел на документа-DOM. Курсът включва практически занятия по JavaScript. Знанията се надграждат с разглеждане на начините за създаване на потребителски интерфейс и приложения. Въведение в JavaScript библиотеки jQuery и Ajax. Лектори с богат практически опит. Участниците трябва да имат аналитично мислене и познания по HTML и CSS.

За методиката:
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време.
Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възтановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКАТ:

Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН
Сертификат се издава на курсисти присъствали на всички занятия и преминали успешно финален тест.
Всеки участник в обучението може да заяви издаването на Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН, признато както в цялата страна, така и в Европейския съюз.
Срок на издаване, до един месец след успешно издържан тест.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ № 2020121525

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

Вечерни курсове, присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

 

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН – вторни и четвъртък
Дата, начало и край
Следващ курс
от 14.07.2020 г. до 18.08.2020 г.
от 17.09.2020 г. до 27.10.2020 г.
Час, начало и край Вечерни, от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 44 уч/часа, 11 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 8 курсиста
Сертификат Финален тест – Безплатен
Цена 340 лв. на 2 вноски
Отстъпки – 10%
 „Доведи приятел“

 

Съботно-неделени курсове

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край
Следващ курс
от 18.07.2020 г. до 22.08.2020 г.
от 19.09.2020 г. до 24.10.2020 г.
Час, начало и край Сутрешни, от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 44 уч/часа, 11 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 8 курсиста
Сертификат Финален тест – Безплатен
Цена 340 лв. на 2 вноски
Отстъпки – 10%
  „Доведи приятел“

 

За JavaScript

JavaScript е език за програмиране, използван в HTML и Web. JavaScript е програмен език, който позволява динамична промяна на поведението на браузера в рамките на даденаHTML страницата. JavaScript се зарежда, интерпретира и изпълнява от уеб браузъра, който му осигурява достъп до Обектния модел на браузера .

 

  Основи на JavaScript
 • Какво е JavaScript? А EcmaScript? … ES5, ES6
 • JavaScript и свързването му с HTML страница
 • Синтаксис и семантика
 • Типове данни и променливи
 • Коментари в JavaScript
Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически.
 • Приоритет на операторите
 • Условни оператори –if и switch, троен оператор
 • Цикли с предусловие и след условие
 • Цикъл по брояч и цикъл за обхождане
Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви
 • Асоциативни масиви
Функции
 • Повторно използваеми парчета код
 • Извикване, дефиниране и работа с функции
 • Функциите като променливи
 • Видимост на променливите
Филтриране, търсене, сортиране, регулярни изрази и валидация на входно-изходните данни и предпазване от xss
 • Филтриране, търсене, сортиране в JavaScript
 • Какво са регулярните изрази
 • Входно-изходните данни и предпазване от xss
Обектно ориентирано програмиране с JavaScript
 • Създаване на собствени обекти
 • Конструктори и методи
 • Прототип на обект
Обектен модел на браузъра – BOM и Обектен модел на документа – DOM
 • Запознаване и селектиране на DOM елементи
 • Запознаване и използване на BOМ
JavaScript Event модела и Design Patterns в JavaScript
 • Обработка на събитията
 • Какво е и за какво се използва Design Patterns
Библиотеки на JavaScript
 • Въведение в jQuery
 • jQuery plugins and add-ons – Chart.js
jQuery и Ajax
 • Какво е HTTP и видове HTTP заявки
 • Запознаване с Ajax и JSON
 • jQuery Ajax Methods
 • Работа с Ajax заявки и зареждане на динамични данни
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com