гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com

JavaScript

Компютърен език за програмиране JavaScript, jQuery, Ajax
java

Курс

JavaScript

Продължителност

5 седмици - 44 учебни часа

Цена

420 лв.

JavaScript

44 учебни часа

Вечерен курс: 30.10.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 02.11.2024

Курс по JavaScript с jQuery и Ajax

Присъствени курсове и ВИДЕО курсове.
Лицензирани по МОН курсове по Web Design.

 

ЛЕКТОРИ:

Цветелин Първанов  Милен Танев

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ:

– Записването за курс не е обвързано с финансов ангажимент.
– Запис на лекциите при отсъствие от занятия.
– Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Max-1, чрез план – “Споделен хостинг. Повече информация – ТУК.
– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

 

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ

Дни на провеждане понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 30.10.2024 г. до 04.12.2024 г.
Час, начало и край Вечерни, от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 44 уч. часа: 11 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат по наш образец Безплатни/ Курсови проекти.
Сертификат по МОН По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена на присъствен
420  лв. на 2 равни вноски по 210 лв.
Цена на Видео курс присъствен 160 лв. Достъп, 6 месеца. 66 видео урока
Отстъпки – 10%
 „Доведи приятел“ „Запиши следващо ниво“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ

Дни на провеждане събота и неделя
Дата, начало и край
от 02.11.2024 г. до 07.11.2024 г. 
Час, начало и край от 10.00 часа до 12.45 часа
Брой учебни часа 44 уч. часа: 11 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат по наш образец
Безплатни/ Курсови проекти.
Сертификат по МОН
По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена на присъствен 420  лв. на 2 равни вноски по 210 лв.
Цена на Видео курс присъствен 160 лв. Достъп, 6 месеца. 66 видео урока
Отстъпки – 10%
 „Доведи приятел“ „Запиши следващо ниво“

 

ВИДЕО КУРС:
66 видео урока с достъп от
6 месеца, специално създадени по програмата от присъствените курсове, подходящи за самообучение.
Цена само за Видео курс – 250 лв.

Видео курс по JavaScript

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:
– СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ – безплатен.
– УДОСТОВЕРЕНИЕ по МОН и EUROPASS – цена, 60 лева.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ:
Курсисти успешно преминали курса на обучение и защитили финален проект имат възможност да продължат своето развитие в партньорска компания.

 

За курса JavaScript програмиране:
В курса на обучение по JavaScript се изучават основите на JavaScript променливи, оператори, цикли, масиви функции, обектен модел на браузъра – BOM и обектен модел на документа – DOM. Курсът включва практически позания по JavaScript. Знанията се надграждат с разглеждане на начините за създаване на потребителски интерфейс и приложения. Въведение в JavaScript библиотеки jQuery и Ajax. Лектори с богат практически опит. Участниците трябва да имат аналитично мислене и познания по HTML и CSS.

 

За методиката:
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.

 

За JavaScript
JavaScript е език за програмиране, използван в HTML и Web, който позволява динамична промяна на поведението на браузера в рамките на дадена HTML страница. JavaScript се зарежда, интерпретира и изпълнява от уеб браузъра, който му осигурява достъп до Обектния модел на браузера.

 

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възстановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

  Основи на JavaScript
 • Какво е JavaScript? А EcmaScript? … ES5, ES6
 • JavaScript и свързването му с HTML страница
 • Синтаксис и семантика
 • Типове данни и променливи
 • Коментари в JavaScript
Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически.
 • Приоритет на операторите
 • Условни оператори –if и switch, троен оператор
 • Цикли с предусловие и след условие
 • Цикъл по брояч и цикъл за обхождане
Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви
 • Асоциативни масиви
Функции
 • Повторно използваеми парчета код
 • Извикване, дефиниране и работа с функции
 • Функциите като променливи
 • Видимост на променливите
Филтриране, търсене, сортиране, регулярни изрази и валидация на входно-изходните данни и предпазване от xss
 • Филтриране, търсене, сортиране в JavaScript
 • Какво са регулярните изрази
 • Входно-изходните данни и предпазване от xss
Обектно ориентирано програмиране с JavaScript
 • Създаване на собствени обекти
 • Конструктори и методи
 • Прототип на обект
Обектен модел на браузъра – BOM и Обектен модел на документа – DOM
 • Запознаване и селектиране на DOM елементи
 • Запознаване и използване на BOМ
JavaScript Event модела и Design Patterns в JavaScript
 • Обработка на събитията
 • Какво е и за какво се използва Design Patterns
Библиотеки на JavaScript
 • Въведение в jQuery
 • jQuery plugins and add-ons – Chart.js
jQuery и Ajax
 • Какво е HTTP и видове HTTP заявки
 • Запознаване с Ajax и JSON
 • jQuery Ajax Methods
 • Работа с Ajax заявки и зареждане на динамични данни
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com