гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com

JavaScript

Компютърен език за програмиране JavaScript, jQuery, Ajax
javascript

Курс

JavaScript

Продължителност

5 седмици

Бр.занятия

44 учебни часа

Цена

340 лв.

JavaScript

44 учебни часа

Вечерен курс: 01.11.2021
Календар
Съботно-неделен курс: 15.01.2022

Курс по JavaScript с jQuery и Ajax

Лицензирани курсове по Web Design.

Водещ лектор: Милен Танев.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Не се изисква  имунизационен сертификат.
Всички преподаватели са ваксинирани.

 

За курса JavaScript програмиране:
В курса на обучение по JavaScript се изучават основите на JavaScript променливи, оператори, цикли, масиви функции, обектен модел на браузъра – BOM и обектен модел на документа – DOM. Курсът включва практически позанятия по JavaScript. Знанията се надграждат с разглеждане на начините за създаване на потребителски интерфейс и приложения. Въведение в JavaScript библиотеки jQuery и Ajax. Лектори с богат практически опит. Участниците трябва да имат аналитично мислене и познания по HTML и CSS.

 

За методиката:
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.

 

За JavaScript
JavaScript е език за програмиране, използван в HTML и Web, който позволява динамична промяна на поведението на браузера в рамките на дадена HTML страница. JavaScript се зарежда, интерпретира и изпълнява от уеб браузъра, който му осигурява достъп до Обектния модел на браузера.

 

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възстановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:
СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

 

Дни на провеждане понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 01.11.2021 г. до 06.12.2021г.
Час, начало и край Вечерни, от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 44 уч. часа: 11 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 8 курсиста
Сертификат Безплатен / Финален тест
Цена 340 лв. на 2 вноски
Отстъпки – 10%
 „Доведи приятел“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане събота и неделя
Дата, начало и край
от 15.01.2022 г. до 19.02.2022г.
Час, начало и край от 10.00 часа до 12.45 часа
Брой учебни часа 44 уч. часа: 11 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 8 курсиста
Сертификат Безплатен / Финален тест
Цена 340 лв. на 2 вноски
Отстъпки – 10%
  „Доведи приятел“

 

  Основи на JavaScript
 • Какво е JavaScript? А EcmaScript? … ES5, ES6
 • JavaScript и свързването му с HTML страница
 • Синтаксис и семантика
 • Типове данни и променливи
 • Коментари в JavaScript
Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически.
 • Приоритет на операторите
 • Условни оператори –if и switch, троен оператор
 • Цикли с предусловие и след условие
 • Цикъл по брояч и цикъл за обхождане
Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви
 • Асоциативни масиви
Функции
 • Повторно използваеми парчета код
 • Извикване, дефиниране и работа с функции
 • Функциите като променливи
 • Видимост на променливите
Филтриране, търсене, сортиране, регулярни изрази и валидация на входно-изходните данни и предпазване от xss
 • Филтриране, търсене, сортиране в JavaScript
 • Какво са регулярните изрази
 • Входно-изходните данни и предпазване от xss
Обектно ориентирано програмиране с JavaScript
 • Създаване на собствени обекти
 • Конструктори и методи
 • Прототип на обект
Обектен модел на браузъра – BOM и Обектен модел на документа – DOM
 • Запознаване и селектиране на DOM елементи
 • Запознаване и използване на BOМ
JavaScript Event модела и Design Patterns в JavaScript
 • Обработка на събитията
 • Какво е и за какво се използва Design Patterns
Библиотеки на JavaScript
 • Въведение в jQuery
 • jQuery plugins and add-ons – Chart.js
jQuery и Ajax
 • Какво е HTTP и видове HTTP заявки
 • Запознаване с Ajax и JSON
 • jQuery Ajax Methods
 • Работа с Ajax заявки и зареждане на динамични данни
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com