гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » JavaScript

JavaScript

Компютърен език за програмиране /JavaScript, jQuery, Ajax/
kurs javascript

Курс

JavaScript

Продължителност

5 седмици

Бр.занятия

44 учебни часа

Цена

400 лв.

JavaScript

44 учебни часа

Вечерен курс: 04.11.2019
Календар
Съботно-неделен курс: 09.11.2019

КУРС по JavaScript  jQuery – Ajax

ЗА НАЧИНАЕЩИ

За курса JavaScript програмиране:

В курса  обучение по JavaScript – се изучават основите на JavaScript променливи, оператори, цикли, масиви функции, обектен модел на браузъра – BOM и обектен модел на документа-DOM. Курсът включва практически занятия по JavaScript. Знанията се надграждат с разглеждане на начините за създаване на потребителски интерфейс и приложения. Въведение в JavaScript библиотеки jQuery и Ajax. Лектори с богат практически опит. Участниците трябва да имат аналитично мислене и познания по HTML и CSS.

За методиката:

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време.

Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

Вечерени  курсове

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН – понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 04.11.2019 г. до 09.12.2019 г.
Час, начало и край Вечерни, от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 44 уч/часа, 11 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 8 курсиста
Сертификат Преминали тест.
Цена 400 лв.
Отстъпки – 10%  „Запиши друг курс“, „Доведи приятел“

 


Съботно-неделени курсове

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край
от 09.11.2019 г. до 14.12.2019 г.
Час, начало и край Сутрешни, от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 44 уч/часа, 11 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 8 курсиста
Сертификат Преминали тест.
Цена 400 лв.
Отстъпки – 10%  „Запиши друг курс“, „Доведи приятел“

 

За JavaScript

JavaScript е език за програмиране, използван в HTML и Web.JavaScript е програмен език, който позволява динамична промяна на поведението на браузера в рамките на даденаHTML страницата. JavaScript се зарежда, интерпретира и изпълнява от уеб браузъра, който му осигурява достъп до Обектния модел на браузера .

 

  Основи на JavaScript
 • Какво е JavaScript? А EcmaScript? … ES5, ES6
 • JavaScript и свързването му с HTML страница
 • Синтаксис и семантика
 • Типове данни и променливи
 • Коментари в JavaScript
Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически.
 • Приоритет на операторите
 • Условни оператори –if и switch, троен оператор
 • Цикли с предусловие и след условие
 • Цикъл по брояч и цикъл за обхождане
Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви
 • Асоциативни масиви
Функции
 • Повторно използваеми парчета код
 • Извикване, дефиниране и работа с функции
 • Функциите като променливи
 • Видимост на променливите
Филтриране, търсене, сортиране, регулярни изрази и валидация на входно-изходните данни и предпазване от xss
 • Филтриране, търсене, сортиране в JavaScript
 • Какво са регулярните изрази
 • Входно-изходните данни и предпазване от xss
Обектно ориентирано програмиране с JavaScript
 • Създаване на собствени обекти
 • Конструктори и методи
 • Прототип на обект
Обектен модел на браузъра – BOM и Обектен модел на документа – DOM
 • Запознаване и селектиране на DOM елементи
 • Запознаване и използване на BOМ
JavaScript Event модела и Design Patterns в JavaScript
 • Обработка на събитията
 • Какво е и за какво се използва Design Patterns
Библиотеки на JavaScript
 • Въведение в jQuery
 • jQuery plugins and add-ons – Chart.js
jQuery и Ajax
 • Какво е HTTP и видове HTTP заявки
 • Запознаване с Ajax и JSON
 • jQuery Ajax Methods
 • Работа с Ajax заявки и зареждане на динамични данни
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com