гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com

Python

Python
python

Курс

Python

Продължителност

2 месеца

Бр.занятия

64 учебни часа

Цена

590 лв.

Python

64 учебни часа

Вечерен курс: 19.04.2021
Календар
Съботно-неделен курс: 24.04.2021

 

Курс по Python за начинаещи програмисти

Създаване на програми и приложения за множество оперативни системи.
Учебната програма на курс Python е съобразена с изискванията на работодателите при кандидатстване за работа.

Лектор, Стефан Рашков.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности след всеки курс.

За кого е предназначен курсът:
Курсът може да бъде изучаван както от абсолютно начинаещи в програмирането, така и от тези, които имат начални познания и желаят да ги доразвият към едно по-високо ниво.

За методиката:
Курсът е предназначен да ви научи да използвате Python, колкото е възможно най-бързо. Да създавате работни програми от начало до край. Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.
Участниците в курсовете трябва да имат склонност към аналитично мислене и да ползват английски на ниво, позволяващо разбирането на софтуерната терминология.
Преимущество е познаването на един от програмен език – C/C++,C# ,Java, JavaScript или др.
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

Вечерни курсове, присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

Дни на провеждане понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 19.04.2021 г. до 09.06.2021 г.
Час, начало и край Вечерни, от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 64 уч/часа, 16 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат
Безплатен – Преминали успешно курса
Цена 590 лв., на 2 равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО- – НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение.

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край
от 24.04.2021 г. до 20.06.2021 г.
Час, начало и край от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 64 уч/часа, 16 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен – Преминали успешно курса
Цена 590 лв., на 2 равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

За Python:
Python е език, който спестява значително време за разработка, тъй като не е необходимо компилиране и свързване (linking) за да се тества дадено приложение. Python е интерпретируем език с идеология сходна с тази на Java. Приложения, написани на него, са сравнително лесно преносими на множеството платформи или операционни системи. Python позволява разделянето на една програма на модули, които могат да се използват отново в други програми.

 

 • Инсталация и синтаксис
 • IDE & код редактори, Jupyter
 • Променливи
 • Стрингове и методи
 • Списъци и действия с тях
 • Сетове и тъпъли
 • Речници и действия с тях
 • If и While функции и логични оператори
 • Цикли, break, continue, pass, range
 • Итератори и генератори
 • Функции
 • Input & output - вход и изход
 • Практически задачи
 • OOP, Класове, Наследяване на класове
 • Организиране на библиотеки, модули
 • Math, Random, Calendar, OS, Sys
 • Многонишково програмиране
 • Бази данни SQL, NoSQL, SQLAlchemy
 • Практически задачи
 • Web програмиране, Requests, Scraping
 • Flask Framework, REST API
 • Графичен интерфейси Tkinter, PyQT
 • Unittests
 • Machine Learning с Pandas
 • Декоратори, Криптография, Регулярни изрази
 • Задание за финален проект

Компютърни езици

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com