гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Видео курсове » Видео курс Adobe Premiere Pro

Видео курс Adobe Premiere Pro

Видео обработка и монтаж
discounts

Курс

Видео курс Adobe Premiere Pro

Продължителност

102 видео урока

Цена

280 лв. 210 лв.

Видео курс Adobe Premiere Pro


Лятна промоция -20% до 01.09.2024г.
Лицензирани по МОН курсове по Adobe Premiere Pro.
Консултации с преподавател.

Пълен курс на обучение, който включва основни и задълбочени познания по програмата.
Подходящ за начинаещи и напреднали.


Лектор на курса:  Васил Димитров

 

Консултации Преподавател на e-mail: vasil@maxplus-bg.com 
Период на ползване 6 месечен
Достъп до видео курса По всяко време – 24 часа, на всякакъв вид устройства и достъп до Интернет.
Брой видео уроци 102 видео урока и прикачени файлове
Брой курсисти Всеки закупил курс
Сертификати По наш Образец, безплатен по заявка на имейл.
Сертификати По МОН и EUROPASS по заявка на имейл или на телефон.
Цена -20%
210 лв.
Гаранции 100% връщане на парите до месец, ако курса не отговаря на вашите очаквания
Отстъпки – 20%
 Лятна промоция -20% до 01.09.2024г.

 

–  Видео курса по Premiere Pro е създаден от преподавател с дългогодишен опит в преподаването и натрупана професионална практика в телевизионни продукции.
–  Видео уроците са записани на актуална версия, като методиката е структурирана на базата на натрупания опит в преподаването на програмата за видео обработка Premiere Pro. Актуалната версия на програмата ви дава предимството да научите и използвате съвременните инструменти за работа.
–  Функционалностите на програмата са изключително подробно и добре разяснени, така че всеки, дори и съвсем начинаещ, да може да се научи да прави професионални видеа.
–  Във видео уроците е поставен акцент на често допусканите грешки при работа с програмата.
–  Във видео курса са включени множество практически примери и упражнения, както и видеа и ресурси, които може да изтеглите и да ползвате за самостоятелните задачи.
–  Програмата на Видео курса по Adobe Premiere Pro може да разгледате в раздел (Програма на курса) или от видеото в горната част на страницата.
–  Не е нужно да познавате или да сте работили на програмата Adobe Premiere Pro, курсът е за начинаещи, но за да е полезен трябва да имате компютърна грамотност.
–  Към видео уроците от курса са прикачени помощни файлове. Тези файлове може да изтеглите и да ползвате информацията в тях за вашите бъдещи проекти. Файловете са достъпни след заплащане на курса.

/За повече информация, свържете се с нас на те. 0888855495 или на  e-mail: info@maxplus-bg.com /

 

Съдържанието на курса може да изгледате без регистрация в първото видео от МОДУЛ-1 или от видеото в горната част на страницата.

Модул 1 – Работна среда, импорт и преглед на съдържание

Урок 1 –  Въведение в курса

Урок 2 – Работа с панелите

Урок 3 – Работни среди

Урок 4 – Импорт на файлове

Урок 5 – Как точно са импортирани файловете?

Урок 6 – Отговорности на панела Project

Урок 7 – Отговорности на панела Source Monitor – Част 1

Урок 8 – Отговорности на панела Source Monitor – Част 2

Модул 2 – Основни понятия, работа с поредици и таймлайн

Урок 9 – Какво е кадрова честота (FPS)?

Урок 10 – Какво е Frame Size?

Урок 11 – Какво е поредица (sequence)?

Урок 12 – Създаване на поредица

Урок 13 – Как да изберем правилните настройки за поредица?

Урок 14 – Създаване на поредица, базирана на настройките на файл

Урок 15 – Добавяне на файлове на таймлайна

Урок 16 – Инструментите Zoom и Hand

Урок 17 – Отговорности на панелът Program Monitor

Урок 18 – Принципи на пътечките

Урок 19 – Опции и контроли на Timeline панела.

Модул 3 – Инструменти за редакция и разделяне на видео от аудио

Урок 20 – Инструментът Selection – част 1

Урок 21 – Инструментът Selection – част 2

Урок 22 – Инструментът Razor

Урок 23 – Инструментът Ripple Edit

Урок 24 – Инструментът Rolling Edit

Урок 25 – Разделяне на аудио от видео – част 1

Урок 26 – Разделяне на аудио от видео – част 2

Модул 4 – Практически занятия – изготвяне на ТВ репортаж

Урок 27 – Репортаж – импорт на файловете и подготовка за монтаж

Урок 28 – Подбор и монтаж на синхроните

Урок 29 – Подбор на кадри и покриване на аудиото

Модул 5 – Основни свойства на обектите, транзишъни и промяна на скоростта на кадрите

Урок 30 – Промяна на позицията на обекти – свойството Position

Урок 31 – Промяна на мащаба на обекти – свойството Scale

Урок 32 – Ротация на обекти – свойството Rotation

Урок 33 – Промяна на центробежната точка – свойството Anchor Point

Урок 34 – Промяна на непрозрачността на обекти – свойството Opacity

Урок 35 – Промяна на скоростта на кадрите – инструментът Rate Stretch

Урок 36 – Промяна на скоростта на кадрите – Speed/Duration

Урок 37 – Обратно възпроизвеждане на видео

Урок 38 – Преходи (Transitions) – Dissolve преходи- Част 1

Урок 39 – Преходи (Transitions) – преглед на други преходи – Част 2

Модул 6 – Работа с векторни обекти – текст, прости и сложни форми

Урок 40 – Какво е векторна графика?

Урок 41 – Създаване на текст

Урок 42 – Подравняване и трансформация на текстово поле

Урок 43 – Подравняване и трансформация на текст

Урок 44 – Стилизиране на текст

Урок 45 – Създаване на прости форми. Rectangle, Elipse, Polygon

Урок 46 – Създаване на сложни форми. Инструментът Pen

Урок 47 – Комплексни графики. Принципи на слоевете

Урок 48 – Особености на векторните обекти в панела Effect Controls

Урок 49 – Практическо занятие – векторна „плочка“ за ТВ предаване

Модул 7 – Работа с ключови кадри (keyframes)

Урок 50 – Какво е ключов кадър (keyframe)?

Урок 51 – Анимиране на свойството Position

Урок 52 – Анимиране на свойството Scale

Урок 53 – Анимиране на свойството Rotation

Урок 54 – Анимиране на свойството Opacity

Урок 55 – Практическо занятие – анимиране на „плочка“ – Част 1

Урок 56 – Практическо занятие – анимиране на „плочка“ – Част 2

Модул 8 – Експорт на съдържанието

Урок 57 – Избор на селекция за експорт

Урок 58 – Основни настройки при експорт

Урок 59 – Допълнителни видео настройки при експорт

Модул 9 – Работа с ефекти

Урок 60 – Принципи на работа с ефектите. Ефект Brightness & Contrast

Урок 61 – Анимиране на ефекти. Работа с ефекта Gaussian Blur

Урок 62 – Изрязване на част от кадър. Работа с ефекта Crop

Урок 63 – Работа с ефекти за Flip

Урок 64 – Работа с ефекта Corner Pin

Урок 65 – Добавяне на „шум“ в кадрите. Работа с ефекта Noise

Урок 66 – Работа с ефектите Color Balance (HLS) и Black & White

Урок 67 – Добавяне на сянка. Работа с ефекта Drop Shadow

Модул 10 – Color Correction и Color Grading. Панелът Lumetri Color

Урок 68 – Готови настройки на ефекти (Presets)

Урок 69 – Разлика между color correction и color grading

Урок 70 – Панелът Lumetri Color – автоматична корекция на цвета

Урок 71 – Панелът Lumetri Color – базови настройки за корекция

Урок 72 – Панелът Lumetri Color – възможности на секцията Creative

Урок 73 – Панелът Lumetri Color – техники за корекция с извивките (Curves)

Урок 74 – Панелът Lumetri Color – винетиращ ефект (Vignette)

Урок 75 – Готови настройки за color grading – Lumetri Presets

Урок 76 – Работа с ефекти и цветови настройки, Ajustment Layer

Модул 11 – Работа с маски

Урок 77 – Създаване и редакция на маска

Урок 78 – Вграждане на картина в телевизор с помощта на маска

Урок 79 – Създаване на винетиращ ефект с помощта на маска

Урок 80 – Смяна на небето на кадър с помощта на маска

Урок 81 – Анимиране на пътя на маска. Замазване на лица на хора

Урок 82 – Показване на текст зад движещ се обект с помощта на маска

Урок 83 – Прилагане на маска в комбинация с цветови настройки

Модул 12 – Работа с аудио

Урок 84 – Настройване нивата на звука чрез свойството Level

Урок 85 – Създаване на Fade in/Fade out ефект на звука

Урок 86 – Промяна на нивата на звука чрез Audio Gain

Урок 87 – Аудио преходи (Audio Transitions)

Урок 88 – Работа с аудио ефекти – Delay

Урок 89 – Работа с аудио ефекти – Equalizer

Урок 90 – Audio Effects – Bass и Treble

Урок 91 – Работа с аудио ефекти – DeNoiser

Урок 92 – Работа с Essential Sound

Модул 13 – Практическо задание

Урок 93 – Финален проект – Разяснение на заданието

Урок 94 – Финален проект – Подбор на кадри и покриване на гласа

Урок 95 – Финален проект – Корекция на цветовете

Урок 96 – Финален проект – Векторна „плочка“ с текст и форми

Урок 97 – Финален проект – Анимиране на плочката

Урок 98 – Финален проект – Добавяне на финални надписи

Урок 99 – Финален проект – Фонова музика и звуков ефект на гласа

Урок 100 – Финален проект – Създаване на винетиращ ефект с маска

Урок 101 – Финален проект – Експорт на завършеното видео

Урок 102 – Outro

Консултации с преподавател на имейл адрес и отговор в рамките на 3 календарни дни: vasil@maxplus-bg.com  

Даниела Хаджииванова:

          „Много съм доволна от курса по Premiere Pro с преподавател Васил Димитров. Научих много неща и отново бих карала курс при него. Силно препоръчвам Макс плюс като място за придобиване на нови знания. Уютна и приятелска обстановка. „

За да видите още отзиви, кликнете ТУК

Изключително лесен за усвояване видео курс.
Уроците са записани от преподавател, специалист и с дългогодишен опит в преподаването на Adobe Premiere Pro.
Освен отличен специалист, важно е преподавателят да може да обясни добре преподадения материал. Това важи с още по-голяма  сила за онлайн уроците.
Видео уроците са съставени на база на опита за това къде курсистите ни срещат трудности при възприемане на преподадения материал, както и често допускани грешки при работа с програмата.
Методиката е създадена и усъвършенствана в процеса на преподаване до система, чрез която всеки желаещ да усвои принципите на работа с програмата Adobe Premiere Pro и да може с помощта на видео уроците да започне да създава професионални видеа.
– Програмата на курса може да се прилага към всяка една версия на Adobe Premiere Pro считано от 2020 до 2023 версия. Курсът е създаден на версия 2023.
– При въпроси относно избора, коя версия да използвате на вашият компютър, моля, свържете се с на с на имейл info@maxplus-bg.com или на посочените телефонни номера в сайта.
–  Всеки модул съдържа видео уроци.
–  Въпроси върху преподаденият материал може да задавате на имейл адрес vasil@maxplus-bg.com. Отговор ще получите в рамките на три работни дни.
–  Тест за проверка на знанията за сертификат се генерира автоматично след преглед на последният урок от програмата на курса. След което може да се връщате отново към предходните уроци до изтичане на достъпа до видеата.
– За издаване на сертификат освен теста трябва да ни изпратите една от задачите показана във видео уроците – видео монтаж с ефекти ( видео – mp4 ).
– Получавате работни файлове към уроците – безплатно !
– Издаване на удостоверение/сертификат – безплатно !
– Задължителна компютърна грамотност.
– Може да гледате видео уроците колкото пъти е необходимо и да ги стопирате, за да конспектирате информацията.
– Правете всички упражнения, които са заложени като задание, както и
повторение на практическите задачи от видеата.
– Самоподготовката е важна част от придобиване на знания и умения
във всяка една област.

– Устройства за гледане са, Настолен Компютър, Телефон, Лаптоп, Таблет.
– Видео курса не може да се гледа едновременно от няколко устройства с една и съща регистрация.
– Видео курса може да се гледа от допълнителни устройства, извън устройството от което сте се регистрирали, само ако сте прекратили престоя си в първоначалното с избран „ИЗХОД“ от бутона „ПРОФИЛ“
– Важно е да прецените настройките за избор на мобилна връзка, Wi-Fi или Мобилен Интернет.
– При избор на Браузер Ви препоръчваме, Chrome.
За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел. 0888855495.

За кандидати преминали курс на обучение в Учебен Център „МАКС ПЛЮС“

1. СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ се издава на курсистите успешно издържали теста в края на курса. За издаване на сертификат е необходимо да ни изпратите на имейл info@maxplus-bg.com три имена на Кирилица за сертификат на български език или на Латиница за сертификат на английски език. Сертификата, PDF формат се получава до 5 работни дни след изпращане на имената.

2. СЕРТИФИКАТ ПО МОН и EUROPASS на цена, 100лв.
Заявка за Европейски сертификат EUROPASS и Сертификат по МОН, на e-mail:   info@maxplus-bg.com или на телефони: 0893 340 323,  0888855495
Издава се в срок от един месец след успешно издържан тест и практическо задание. За необходимите изисквания към желаещите да получат сертификат по МОН, посетете страницата,

 

„ЗА НАС“

 

100% Гаранция за връщане на парите. Ще върнем парите за курса на всеки, който прецени, че курсът не е оправдал очакванията му. Възстановяване на таксата за курса може да стане чрез заявка на имейл, но не по-късно от 1 месец след получаване на достъп до уроците.
Сумата ще Ви бъде възстановена до 1 седмица след заявката.

За да закупите курс и регистрация в сайта е необходимо да изберете бутон „КУПИ КУРСА“ или бутон „ВХОД В ПРОФИЛ“:

Регистрация в сайта се изисква само ако ще закупувате видео уроци.
След регистрация ще получите на имейл адреса посочен от вас линк за достъп. Създава се потребителски профил за достъп до видео уроците в сайта.
Срока на достъп до уроците е 6 месеца.
Всеки потребител има достъп до видео уроците, чрез потребителският си профил след регистрация или през бутон в началната страница на сайта – до .facebook бутона.
Един потребителски профил може да се ползва само от един клиент.

След регистрация от бутон „КУПИ КУРСА“ или бутон „ВХОД В ПРОФИЛ“ получавате достъп до системата за заплащане на курсове.
След закупуване на курса Вие имате достъп до видео курса от бутон „ВХОД В ПРОФИЛ“ за период от 6 месеца.

–  По БАНКОВ ПЪТДостъп до уроците ще получите веднага след като системата ни отчете превода или ни изпратите на имейл снимка от платежното нареждане.
IBAN: BG50FINV915010BGN0JHZM  – Фирма „ТХТ 99”  ООД
BIC: FINVBGSF

В основание за плащане впишете вид курс и имейла, с който сте се регистрирали.

– На каса на EasyPay. КИН – 1210193742 – „ТХТ 99”  ООД.
Получавате веднага  достъп.
В основание за плащане впишете вид курс и имейла, с който сте се регистрирали.

– Чрез системата ePay. Получавате веднага достъп.


Чрез ДЕБИТНА или КРЕДИТНА КАРТА Получавате веднага уникален код за достъп.
Какво трябва да знаете за картови разплащания:
– Банките изискват СТАТИЧНА ПАРОЛА (получавате от банката предварително за всички плащания в интернет) и ДИНАМИЧНА ПАРОЛА (получавате на SMS при плащане, за конкретното заплащане)!
– При заплащане с кредитна или дебитна карта, проверете за настъпили промени по условията за online разплащане  на вашата банка.
За проблеми с плащане свържете се с нас на тел. 0888855495.

 

 ВАЖНО:
Заявка за фактура на e-mail: info@maxplus-bg.com до 5 календарни дни след заплащане на курса.
Вашите, банкови данни, картови пароли и номера са защитени и не са достъпни до администратора на този сайт.

За да гледате всички уроци е необходимо да влезете в профила си и да закупите курса.
За оптимални резултати при гледане на видео уроците е препоръчване да използвате Chrome браузър.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com