гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » SolidWorks

SolidWorks

Софтуер за инженерно проектиране
solid

Курс

SolidWorks

Продължителност

5 седмици и половина

Бр.занятия

44 учебни часа

Цена

440 лв.

SolidWorks

44 учебни часа

Вечерен курс: 10.05.2021
Календар
Съботно-неделен курс: 02.10.2021

Курс по SolidWorks – начинаещи

Лицензирани курсове по SOLID WORKS.

Водещ лектор: Инж. Георги Енчев.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности след всеки курс.

За курса:
Курсът е за абсолютно начинаещи. Курсът на обучение по SolidWorks включва теоретични знания и практически упражнения.

Обучението е разработено по иновативна методика, с която
бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата.
След завършване на курса Вие ще можете да моделирате самостоятелно обекти в SolidWorks.

За SolidWorks
SolidWorks e 3D CAD софтуер за инженерно проектиране.

С помощта на програмата се извършва параметрично моделиране на твърди тела, базирано върху градивни елементи, като в модела се съхранява историята на построенията и съответно дава възможност в последствие да се правят бързи и лесни корекции по създадения модел. Интерфейсът на програмата е лесен и удобен за употреба.

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възтановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКАТ:

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

Вечерни курсове, присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

 

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН – понеделник и сряда
Дата, начало и край от 10.05.2021 г. до 16.06.2021 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.,
Брой учебни часа 44 уч/часа, 11 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен / Финален проект, тест.
Цена
440 лв. на две вноски
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение.

Дни на провеждане СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ
Дата, начало и край от 2.10.2021 г. до 6.11.2021 г.
Час, начало и край от 14.00 ч. до 16.45 ч.,
Брой учебни часа 44 уч/часа, 11 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен / Финален проект, тест.
Цена
440 лв. на две вноски
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 

 1. Въведение и запознаване с интерфейса на SolidWorks
 2. Изчертаване на работни скици (Sketches). Инструменти за чертаене в 2D пространство. Използване на връзки за пълно дефиниране на скици (Sketch relations).
 • Използване на основни инструменти за изчертаване на скица
 • Създаване и премахване на връзки между елементи на скицата
 • Оразмеряване на елементите на скицата
 1. Инструменти за редактиране на скици и 2D Smart design. (Sketch editing tools).
 • Изрязване на елементи от скица
 • Преместване, копиране и мащабиране на елементи на скица
 • Масиви и огледални образи
 • Използване на блокове
 1. Изграждане на триизмерни тела. Инструменти за добавяне и отнемане на материал.
 • Създаване на 3D обекти чрез екструдиране
 • Създаване на ротационни 3D обекти
 • Създаване на 3D обекти с неправилна форма
         5 . Изграждане и използване на спомагателна геометрия.  (Reference     geometry).
 • Създаване и използване на спомагателни повърхнини
 • Създаване и използване на спомагателни оси
 • Създаване и използване на спомагателни точки
 1. Инструменти за прецизна настройка на геометрията и 3D Smart design.
 • Създаване на закръгления и фаски
 • Създаване на ребра и черупки
 • Инструмент за гравиране
 • Масиви и огледални образи
 • Инструменти за анализ и контрол на детайлите
 1. Изграждане на сглобени единици (Assemblies). Използване на връзки за сглобяване на детайлите (Mates). Видове връзки за сглобяване.
 • Вмъкване на нови детайли в сглобена единица
 • Сглобяване на детайлите
 • Приложение на различните видове връзки за сглобяване
 1. Инструменти за анализ на сглобените единици. Създаване на разглобен вид на детайлите.
 • Проверка за засичане и наличие на хлабини
 • Анализ на формата и геометричните изисквания
 • Създаване на Exploded view
 1. Работа с библиотеки от готови детайли и използването им в сглобени единици. In- contex modelling.
 • Работа с библиотека със стандартни елементи
 • Използване на стандартни елементи в сглобени единици
 • Редактиране на детайли от сборката в контекста
 1. Създаване на конфигурации (Configurations). Използване на уравнения и управляващи таблици. (Equations and Design tables).
 • Създаване и използване на конфигурации на детайли и сглобени единици
 • Управление на размери чрез използване на уравнения
 • Управление на размери чрез използване на управляващи таблици
 
 1. Създаване на детайлни и сборни чертежи. Инструменти за създаване на изображения в чертежите. Инструменти за оразмеряване на чертежите. Инструменти за въвеждане на допълнителна информация в чертежите. Създаване на спецификации.
 • Създаване на изгледи
 • Създаване на разрези, сечения и детайлни изгледи
 • Оразмеряване на изображенията в чертеж
 • Въвеждане на информация за технологични бази, качество на повърхнините, допуски и допълнителна информация
 • Създаване на сборни чертежи
 • Създаване на спецификации
 1. Модул за проектиране на изделия от листов материал (Sheet metal). Инструменти за огъване и разгъване на заготовки. Създаване на технически чертежи.
 • Инструменти за създаване на заготовка
 • Инструменти за огъване
 • Създаване на отвори, канали и решетки в детайл от листов материал
 • Редактиране параметрите на детайл от листов материал
 • Оформяне на файлове за рязане и огъване на заготовки от листов материал
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com