гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com

SolidWorks

Софтуер за инженерно проектиране
solid

Курс

SolidWorks

Продължителност

5 седмици и половина

Бр.занятия

44 учебни часа

Цена

440 лв.

SolidWorks

44 учебни часа

Вечерен курс: 07.03.2022
Календар
Съботно-неделен курс: 13.11.2021

Курс по SolidWorks – за начинаещи


Лицензирани курсове по SolidWorks.

Водещ лектор: Инж. Георги Енчев.

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Не се изисква  имунизационен сертификат.
Всички преподаватели са ваксинирани.

 

За курса:
Курсът по SolidWorks е подходящ за начинаещи. Обучението включва теоретични знания и практически упражнения. Ще се научите да конструирате и моделирате детайли, използвайки различни инструменти и изгледи.

Обучението е разработено по иновативна методика, с която
бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата.
След завършване на курса Вие ще можете да моделирате самостоятелно обекти в SolidWorks.

 

За SolidWorks
SolidWorks e 3D CAD софтуер за инженерно проектиране.

С помощта на програмата се извършва параметрично моделиране на твърди тела, базирано върху градивни елементи, като в модела се съхранява историята на построенията и съответно дава възможност в последствие да се правят бързи и лесни корекции по създадения модел. Интерфейсът на програмата е лесен и удобен за употреба.

 

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възстановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.


СЕРТИФИК
AТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:
СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:
ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

Дни на провеждане понеделник и сряда
Дата, начало и край от 7.03.2021 г. до 03.04.2022 г.
Час, начало и край от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 44 уч. часа: 11 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен / Финален проект, тест.
Цена
440 лв. на две вноски
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение.

Дни на провеждане СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ
Дата, начало и край от 13.11.2021 г. до 18.12.2021 г.
Час, начало и край от 14.00 часа до 16.45 часа
Брой учебни часа 44 уч. часа: 11 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен / Финален проект, тест.
Цена
440 лв. на две вноски
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 

 1. Въведение и запознаване с интерфейса на SolidWorks
 2. Изчертаване на работни скици (Sketches). Инструменти за чертаене в 2D пространство. Използване на връзки за пълно дефиниране на скици (Sketch relations).
 • Използване на основни инструменти за изчертаване на скица
 • Създаване и премахване на връзки между елементи на скицата
 • Оразмеряване на елементите на скицата
 1. Инструменти за редактиране на скици и 2D Smart design. (Sketch editing tools).
 • Изрязване на елементи от скица
 • Преместване, копиране и мащабиране на елементи на скица
 • Масиви и огледални образи
 • Използване на блокове
 1. Изграждане на триизмерни тела. Инструменти за добавяне и отнемане на материал.
 • Създаване на 3D обекти чрез екструдиране
 • Създаване на ротационни 3D обекти
 • Създаване на 3D обекти с неправилна форма
         5 . Изграждане и използване на спомагателна геометрия.  (Reference     geometry).
 • Създаване и използване на спомагателни повърхнини
 • Създаване и използване на спомагателни оси
 • Създаване и използване на спомагателни точки
 1. Инструменти за прецизна настройка на геометрията и 3D Smart design.
 • Създаване на закръгления и фаски
 • Създаване на ребра и черупки
 • Инструмент за гравиране
 • Масиви и огледални образи
 • Инструменти за анализ и контрол на детайлите
 1. Изграждане на сглобени единици (Assemblies). Използване на връзки за сглобяване на детайлите (Mates). Видове връзки за сглобяване.
 • Вмъкване на нови детайли в сглобена единица
 • Сглобяване на детайлите
 • Приложение на различните видове връзки за сглобяване
 1. Инструменти за анализ на сглобените единици. Създаване на разглобен вид на детайлите.
 • Проверка за засичане и наличие на хлабини
 • Анализ на формата и геометричните изисквания
 • Създаване на Exploded view
 1. Работа с библиотеки от готови детайли и използването им в сглобени единици. In- contex modelling.
 • Работа с библиотека със стандартни елементи
 • Използване на стандартни елементи в сглобени единици
 • Редактиране на детайли от сборката в контекста
 1. Създаване на конфигурации (Configurations). Използване на уравнения и управляващи таблици. (Equations and Design tables).
 • Създаване и използване на конфигурации на детайли и сглобени единици
 • Управление на размери чрез използване на уравнения
 • Управление на размери чрез използване на управляващи таблици
 
 1. Създаване на детайлни и сборни чертежи. Инструменти за създаване на изображения в чертежите. Инструменти за оразмеряване на чертежите. Инструменти за въвеждане на допълнителна информация в чертежите. Създаване на спецификации.
 • Създаване на изгледи
 • Създаване на разрези, сечения и детайлни изгледи
 • Оразмеряване на изображенията в чертеж
 • Въвеждане на информация за технологични бази, качество на повърхнините, допуски и допълнителна информация
 • Създаване на сборни чертежи
 • Създаване на спецификации
 1. Модул за проектиране на изделия от листов материал (Sheet metal). Инструменти за огъване и разгъване на заготовки. Създаване на технически чертежи.
 • Инструменти за създаване на заготовка
 • Инструменти за огъване
 • Създаване на отвори, канали и решетки в детайл от листов материал
 • Редактиране параметрите на детайл от листов материал
 • Оформяне на файлове за рязане и огъване на заготовки от листов материал
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com