гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com

JAVA

Обектно ориентиран език за програмиране
java

Курс

JAVA

Продължителност

3 месеца и половина

Бр.занятия

120 учебни часа

Цена

800 лв.

JAVA

120 учебни часа

Вечерен курс: 14.09.2021
Календар
Съботно-неделен курс: 18.09.2021

Курс основи на програмирането с Java 

За начинаещи програмисти.

Водещи лектори: Христо Скорецов и Светлана Пройчева.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности след всеки курс.

Курсът не изисква предварителни знания по програмиране.

Подходящ за ничинаещи, които търсят кариерно развитие в сферата на програмирането. Java е един от най-ползваните и търсени езици за програмиране в индустрията. Курсът предлага необходимите стартови знания за заемане на Junior Java Developer позиция.

За методиката:

Занятията включват както теория, така и упражнения. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. В курса са предвидени и 5 занятия изцяло насочени към упражненията, които имат за цел усъвършенстване и затвърждаване на наученото. Като допълнение към лекциите и упражненията по Java се дават и задачи под формата на домашни.
Лекторът на курса по Java има дългогодишна практика в индустрията и притежава богат преподавателски опит. Обучението в малки групи позволява индивидуално отношение към курсистите.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

Вечерни курсове, присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

 

Дни на провеждане ВЕЧЕРНИ – вторник и четвъртък
Дата, начало и карай
от 14.09.2021 г. до 21.12.2021 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 120 уч/часа, 30 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти
 от 6 до 8 курсиста
Сертификат Финален тест – Безплатен
Цена 800 лв., на 3 равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА – Съботно-неделен курс – присъствена форма на обучение.

 

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ
Дата, начало и карай
от 18.09.2021 г. до 19.12.21 г.
Час, начало и край от 14.00 ч. до 16.45 ч.
Брой учебни часа 120 уч/часа, 30 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти
от 6 до 8 курсиста
Сертификат Финален тест – Безплатен
Цена 800 лв., на 3 равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 

 1. Въведение в програмирането
 • Какво е програмиране, видове програмни езици, как работят компютрите, етапи при разработка на софтуер
 • Какво е Java - история, виртуална машина, инсталиране, ползи от използването на Java
 • Среди за разработка - InteliJ
 • Първа Java програма - компилиране, изпълнение на програмен код, дебъгване
 1. Основни концепции и синтаксис в Java
 • Java файлове, пакети, импорти
 • Примитивни типове и променливи
 • Бройни системи
 • Класове, конструктори, методи
 1. Оператори и изрази
 • Математически оператори и изрази в Java
 • Класа Math
 • Форматиране на резултата
 1. Условни конструкции
 • Булеви изрази и оператори за сравнение
 • If и if-else изрази. Вложени условни конструкции
 • Switch-case изрази
 1. Упражнение. Лекции 1-4
 2. Цикли
 • Какво е цикъл?
 • For и "foreach" цикъл
 • While и do-while цикъл
 • Continue и breaк изрази.
 • Вложени цикли
 • Видимост на променливи в цикъл
 1. Масиви
 • Какво е масив?
 • Деклариране и инстанциране на масиви
 • Достъп до и обхождане на елементите на масив
 • Класа Arrays - копиране, търсене и сортиране на елементи
 1. Упражнение. Лекции 6-7
 2. Класове
 • Какво е клас?
 • Дефиниране на клас, конструктор, променливи и методи
 • Инстанциране на обекти
 • Модификатори за достъп
 • Вътрешни, локални и анонимни класове
 1. Принципи на обектно-ориентираното програмиране
 • Наследяване
 • Абстракция
 • Капсулация
 • Полиморфизъм
 1. Интерфейси
 • Какво е интерфейс?
 • Деклариране и имплементиране на един или няколко интерфейса
 • Методи и променливи в интерфейсите. Методи по подразбиране
 1. Упражнение. Лекции 9-11
 2. Символни низове
 • Описание на символни низове
 • Charsets и Encodings
 • Операции върху низове
 • Конструиране на низове с String Builder/String Buffer
 • Регулярни изрази
 1. Обработка на изключения
 • Видове изключения
 • Прихващане и хвърляне на изключения
 • Йерархия на изключенията
 1. Generics
 • Какво e Generics?
 • Използване на Generics
 • Wildcards
 1. Упражнение върху лекциите. Упражнения от 13-15
 2. Структури от данни
 • Видове структури от данни
 • Дефиниране, инстанциране и операции върху имплементации на структури от данни List, Set, Queue и Map
 • Iterable интерфейс
 1. Stream API и ламбда изрази
 • Сортиране на структури от данни
 • Методи HashCode и Equals
 • Streams и ламбда изрази
 1. Препоръки за качествен програмен код
 • Защо да пишем качествен програмен код?
 • Конвенции
 • Форматиране
 • Именуване на променливи, методи и класове
 • Правилно използване на изрази и променливи
 • Сигурно програмиране
 • Документация
 1. Упражнение върху лекции 17-19

Компютърни езици

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com