гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com

JAVA

Обектно ориентиран език за програмиране
java

Курс

JAVA

Продължителност

3 месеца и половина

Бр.занятия

120 учебни часа

Цена

900 лв.

JAVA

120 учебни часа

Вечерен курс: 16.11.2021
Календар
Съботно-неделен курс: 15.01.2022

Курс основи на програмирането с Java 

За начинаещи програмисти.

Водещи лектори: Христо Скорецов и Светлана Пройчева.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Не се изисква  имунизационен сертификат.
Всички преподаватели са ваксинирани.

 

ЗА КУРСА:
Курсът не изисква предварителни знания по програмиране.
Подходящ за начинаещи, които търсят кариерно развитие в сферата на програмирането. Java е един от най-ползваните и търсени езици за програмиране в индустрията. Курсът предлага необходимите стартови знания за заемане на Junior Java Developer позиция.

 

ЗА МЕТОДИКАТА:
Занятията включват както теория, така и упражнения. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. В курса са предвидени и 5 занятия изцяло насочени към упражненията, които имат за цел усъвършенстване и затвърждаване на наученото. Като допълнение към лекциите и упражненията по Java се дават и задачи за самостоятелна работа.
Лекторът на курса по Java има дългогодишна практика в индустрията и притежава богат преподавателски опит. Обучението в малки групи позволява индивидуално отношение към курсистите.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:
СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“


ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

Дни на провеждане ВЕЧЕРНИ – вторник и четвъртък
Дата, начало и карай
от 16.11.2021 г. до 17.03.2022 г.
Час, начало и край от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 120 уч. часа: 30 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
 от 6 до 8 курсиста
Сертификат  Безплатен / Курсов проект
Цена 900 лв., на 3 равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН КУРС – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ
Дата, начало и карай
от 15.01.2022 г. до 24.04.22 г.
Час, начало и край от 14.00 часа до 16.45 часа
Брой учебни часа 120 уч. часа: 30 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
от 6 до 8 курсиста
Сертификат  Безплатен / Курсов проект
Цена 900 лв., на 3 равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 

 1. Въведение в програмирането
 • Какво е програмиране, видове програмни езици, как работят компютрите, етапи при разработка на софтуер
 • Какво е Java - история, виртуална машина, инсталиране, ползи от използването на Java
 • Среди за разработка - InteliJ
 • Първа Java програма - компилиране, изпълнение на програмен код, дебъгване
 1. Основни концепции и синтаксис в Java
 • Java файлове, пакети, импорти
 • Примитивни типове и променливи
 • Бройни системи
 • Класове, конструктори, методи
 1. Оператори и изрази
 • Математически оператори и изрази в Java
 • Класа Math
 • Форматиране на резултата
 1. Условни конструкции
 • Булеви изрази и оператори за сравнение
 • If и if-else изрази. Вложени условни конструкции
 • Switch-case изрази
 1. Упражнение. Лекции 1-4
 2. Цикли
 • Какво е цикъл?
 • For и "foreach" цикъл
 • While и do-while цикъл
 • Continue и breaк изрази.
 • Вложени цикли
 • Видимост на променливи в цикъл
 1. Масиви
 • Какво е масив?
 • Деклариране и инстанциране на масиви
 • Достъп до и обхождане на елементите на масив
 • Класа Arrays - копиране, търсене и сортиране на елементи
 1. Упражнение. Лекции 6-7
 2. Класове
 • Какво е клас?
 • Дефиниране на клас, конструктор, променливи и методи
 • Инстанциране на обекти
 • Модификатори за достъп
 • Вътрешни, локални и анонимни класове
 1. Принципи на обектно-ориентираното програмиране
 • Наследяване
 • Абстракция
 • Капсулация
 • Полиморфизъм
 1. Интерфейси
 • Какво е интерфейс?
 • Деклариране и имплементиране на един или няколко интерфейса
 • Методи и променливи в интерфейсите. Методи по подразбиране
 1. Упражнение. Лекции 9-11
 2. Символни низове
 • Описание на символни низове
 • Charsets и Encodings
 • Операции върху низове
 • Конструиране на низове с String Builder/String Buffer
 • Регулярни изрази
 1. Обработка на изключения
 • Видове изключения
 • Прихващане и хвърляне на изключения
 • Йерархия на изключенията
 1. Generics
 • Какво e Generics?
 • Използване на Generics
 • Wildcards
 1. Упражнение върху лекциите. Упражнения от 13-15
 2. Структури от данни
 • Видове структури от данни
 • Дефиниране, инстанциране и операции върху имплементации на структури от данни List, Set, Queue и Map
 • Iterable интерфейс
 1. Stream API и ламбда изрази
 • Сортиране на структури от данни
 • Методи HashCode и Equals
 • Streams и ламбда изрази
 1. Препоръки за качествен програмен код
 • Защо да пишем качествен програмен код?
 • Конвенции
 • Форматиране
 • Именуване на променливи, методи и класове
 • Правилно използване на изрази и променливи
 • Сигурно програмиране
 • Документация
 1. Упражнение върху лекции 17-19

Компютърни езици

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com