гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » CorelDRAW- Branding

CorelDRAW- Branding

Създаване на векторни графики
corel

Курс

CorelDRAW- Branding

Продължителност

1 месец

Бр.занятия

36 учебни часа

Цена

200 лв.

CorelDRAW- Branding

36 учебни часа

Вечерен курс: 09.03.2020
Календар
Съботно-неделен курс: 14.03.2020

Курс по CorelDRAW – Брандинг.

 

Какво ще научите:

Ще научите как да създавате векторни графики и как да обработвате  растерни изображения.
Запознайте се с пълната програма на курса по-долу.

Проекти по време на курса:

Лого.
Индивидуален шрифт, по задание.
Брандиране на хартиени и електронни носители.
Графични елементи за UX/UI дизайн.
Брандиране на Рекламни носители.
Дизайн и брандиране на опаковка.

За курса:

Курсът на обучение по CorelDRAW – Брандинг, включва два МОДУЛА:

Модул-1
Изучаване на програмата CorelDRAW /20 уч.часа /.
Цена за модула – 200 лв.
Модул-2
Брандинг и съставните му елементи и проект, брандиране, практика и консултации /16 уч.часа/
Цена за модула – 160 лв.

Курсистите мога да избират обучение по отделните модули.

За методиката:

Занятието протича под наблюдението и със съдействието на преподавателя.
Всяко отделно занятие включва, теоретична част и практически упражнения:

Изучаване на програмата- 3 уч/часа.
Практика върху преподадения материал – 1 уч/часа.
Домашни задания.

За CorelDRAW:

CorelDRAW е софтуер за създаване и редактиране на векторни графики и цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, Уеб и други медии. CorelDRAW е векторна и обектно-рисуваща програма.

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА

Вид на курса вторник и четвъртък
Дата, начало и край
от 9.03.2020 г. до 23.03.2020 г.
Час, начало и край Вечерни от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа Модул 1 20  уч. часа, 5 занятия
Модул 216 уч. часа, 4 занятия
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали успешно курса
Цена за CorelDRAW
200 лв. + 160 лв.
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ

Вид на курса СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край
от 14.03.2020 г. до 29.03.2020 г.
Час, начало и край  от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа Модул 1 20  уч. часа, 5 занятия
Модул 2
16 уч. часа, 4 занятия
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали успешно курса
Цена за CorelDRAW
200 лв. + 160 лв.
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

МОДУЛ-1  CorelDRAW - 20 уч/часа
 • Запознаване с програмата
 • Управление на работната среда и настройки на страницата за рисуване
 • Работа с геометрични фигури
 • Упражнения
 • Работа с художествени текстове
 • Дефиниране на контури, запълвания и цветови палитри
 • Рисуване и редактиране на криви
 • Упражнения
 • Работа с фигури, криви и перспективи
 • Прилагане на ефекти
 • Работа с растерни изображения
 • Работа с PowerClip и прилагане на лупи
 • Упражнения
 • Ефекти с преливания и контури
 • Упражнения
 • Работа с парагрфен текст
 • Управление на слоевете на страниците
 • Експортиране и Импортиране на обекти
 • Форматиране
 • Създаване на индивидуален проект по тема, избрана от курсистите
МОДУЛ-2   Брандинг 16 уч/часа Брандиг и съставните му елементи и проект, брандиране, практика и консултации
 • Що е брандинг. Лекция.
 • Цветознание и композиция на цветовете. Лекция.
 • Шрифт. Лекция.
 • Responsive Web Design. Лекция.
 • UX/UI дизайн. Лекция.
 • Лого - лекция и упражнение.
 • Индивидуален шрифт, по задание. Упражнение.
 • Брандиране на хартиени и електронни носители. Упражнение.
 • Графични елементи за UX/UI дизайн. Упражнение.
 • Брандиране на Рекламни носители. Упражнение.
 • Дизайн и брандиране на опаковка. Упражнение.
 • Защита на готовия проект.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com