гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » CorelDRAW- Branding

CorelDRAW- Branding

Създаване на векторни графики
corel

Курс

CorelDRAW- Branding

Продължителност

три седмици

Бр.занятия

24 учебни часа

Цена

200 лв.

CorelDRAW- Branding

24 учебни часа

Вечерен курс: 11.08.2020
Календар
Съботно-неделен курс: 17.10.2020

Курс по CorelDRAW – Брандинг

Лицензирани курсове по CorelDRAW.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности след всеки курс.

Какво ще научите:

Ще научите как да създавате векторни графики и как да обработвате  растерни изображения. Запознайте се с пълната програма на курса по-долу.

Проекти по време на курса:

Лого.
Шрифт, по задание.
Брандиране на хартиени и електронни носители.
Дизайн и брандиране на опаковка.

За методиката:
Занятието протича под наблюдението и със съдействието на преподавателя.
Всяко отделно занятие включва, теоретична част и практически упражнения:

За CorelDRAW:

CorelDRAW е софтуер за създаване и редактиране на векторни графики и цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, Уеб и други медии. CorelDRAW е векторна и обектно-рисуваща програма.

Индивидуални курсове, присъственни и /online/с преподавател в реално време
Индивидуалното обучение , 20 учебни часа. Цена, 360 лв.

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възтановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКАТ:

Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН
Сертификат се издава на курсисти присъствали на всички занятия и преминали успешно финален тест.
Всеки участник в обучението може да заяви издаването на Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН, признато както в цялата страна, така и в Европейския съюз.
Срок на издаване, до един месец след успешно издържан тест.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ № 2020121525

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

Вечерни курсове, присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

 

Вид на курса вторник и четвъртък
Дата, начало и край
от 11.08.2020 г. до 27.08.2020 г.
Час, начало и край Вечерни от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 24  уч. часа, 6 занятия
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали успешно курса
Цена за CorelDRAW
200 лв.
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ

Вид на курса СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край
от 17.010.2020 г. до 1.11.2020 г.
Час, начало и край  от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 24  уч. часа, 6 занятия
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали успешно курса
Цена за CorelDRAW
200 лв.
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 

МОДУЛ-1  CorelDRAW - 20 уч/часа
 • Запознаване с програмата
 • Управление на работната среда и настройки на страницата за рисуване
 • Работа с геометрични фигури
 • Упражнения
 • Работа с художествени текстове
 • Дефиниране на контури, запълвания и цветови палитри
 • Рисуване и редактиране на криви
 • Упражнения
 • Работа с фигури, криви и перспективи
 • Прилагане на ефекти
 • Работа с растерни изображения
 • Работа с PowerClip и прилагане на лупи
 • Упражнения
 • Ефекти с преливания и контури
 • Упражнения
 • Работа с парагрфен текст
 • Управление на слоевете на страниците
 • Експортиране и Импортиране на обекти
 • Форматиране
 • Създаване на индивидуален проект по тема, избрана от курсистите
 • Цветознание и композиция на цветовете. Лекция.
 • Лого - лекция и упражнение.
 • Индивидуален шрифт, по задание. Упражнение.
 • Брандиране на хартиени и електронни носители. Упражнение.
 • Брандиране на Рекламни носители. Упражнение.
 • Дизайн и брандиране на опаковка. Упражнение.
 • Защита на готовия проект.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com