гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com

ArchiCAD

Архитектурно чертане , 2D и 3D
archiCAD

Курс

ArchiCAD

Продължителност

1 месец - 32 учебни часа

Цена

350 лв.

ArchiCAD

32 учебни часа

Вечерен курс: 04.11.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 02.11.2024

Лицензирана по МОН програма за обучение по  ArchiCAD.
Присъствени курсове и ВИДЕО курсове.

 

ЛЕКТОР:

Арх. Тихомир Вятров

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ:
– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
– По време на националните празници занятия не се провеждат.
– Може да изберете само присъствен курс или комбиниран присъствен и видео курс.

 

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане понеделник и сряда – присътсвен
Дата, начало и край
от 4.11.2024 до 27.11.2024
Час, начало и край от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа
32 уч. часа: 8 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат по наш Образец Безплатни/ Курсови проекти
Сертификат По МОН и EUROPASS, цена 100 лв. По заявка на телефон или имейл.
Цена за Присъствен курс
350 лева на две равни вноски
Цена Видео курс към Присъствен 150 лева, 52 видео урока
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане събота и неделя – дневен
Дата, начало икрай
  от 02.11.2024  до 24.11.2024
Час, начало и край от 10.00 часа до 12.45 часа
Брой учебни часа
32 уч. часа: 8 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат по наш Образец
Безплатен/ Курсови проекти
Сертификат По МОН и EUROPASS, цена 100 лв. По заявка на телефон или имейл.
Цена за Присъствен курс
350 лева на две равни вноски
Цена Видео курс към Присъствен 150 лева, 52 видео урока
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

ВИДЕО КУРС:
52 видео урока специално създадени по програмата от присъствените курсове, подходящи за самообучение.

Информация за видео курс по ArchiCAD

 

ОТЗИВИ ОТ КУРСИСТИ:

Симеон Димитров:

         „Бързина, коректност, професионализъм, компетентност, силно препоръчвам да изберете и запишете курс в МАКС +“

За да видите още отзиви, кликнете ТУК 

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

– СЕРТИФИКАТ по наш образец. За преминалите успешно курс на обучение.
– СЕРТИФИКАТ по МОН и EUROPASS.. Ипит по теория и практика.
– За пълната информация посетете страницата в сайта „ЗА НАС“

 

ЗА КУРСА:
Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи. Курсът на обучение по ArchiCAD 3D, включва теоретични знания и практически упражнения. По време на курса се изработват реални 3D модели на архитектурни обекти: еднофамилна къща и административна многофункционална сграда.
С помощта на ArchiCAD ще можете да моделирате свободно и с лекота форми по ваш избор и ще редактирате сложни елементи в най-подходящия за това изглед. Изграждайки вашия виртуален модел ще съчетавате двумерно чертане и тримерно моделиране.

 

ЗА МЕТОДИКАТА:
Персонално отношение при усвояване на преподавания материал.

Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще овладеете основните принципи на работа с програмата и ще изграждате самостоятелно архитектурни обекти.
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.

 

ЗА АrchiCAD:
АrchiCAD е софтуер за двумерно чертане и триизмерно моделиране. Софтуерът е предназначен за архитекти. Позволява бързо изграждане и моделиране на архитектурни обекти, като за целта разполага със собствена библиотека за готови архитектурни елементи, възможност за прилагане на материали и заснемане на готовата сцена. Програмата дава възможност за създаване на автоматични разрези. 

 

ГАРАНЦИИ:
Възстановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

 1. Въведение в чертожната среда на ArchiCAD - елементи и основни настройки.
 2. Настройки на проектната среда и работното обкръжение. Мащаби, мерни единици, дебелини на линии, цветова палитра.
 3. Структура на модела – слоеве, етажи, групи. Управление на структура от слоеве. Настройка на етажите по вертикални коти. „Прозрачен етаж“ - използване.
 4. Техники и средства за точно изчертаване. Видове координати и начин за въвеждането им. Спомагателни линии.
 5. Чертане на 2D елементи – линия, окръжност, елипса, щриховки и др.
 6. Изчертаване и настройки на основните архитектурни елементи – стени, плочи, колони, греди, покриви. Многослойни стени. Техники за бързото им чертане и редактиране. Създаване на отвори в 3D елементи. Редактиране на елементи в 2D и 3D. Динамична връзка между 3D  и 2D модела.
 7. Врати, прозорци, ниши, отвори. Настройки, чертане и редактиране.
 8. Библиотеки и библиотечни обекти – чертане и редактиране. Записване на собствени библиотечни обекти и библиотеки. Ресурси за обекти в интернет.
 9. Стълби – автоматично изчертаване, настройки и редакция.
 10. Специализирани средства за създаване на сградни конструктивни елементи и системи. Окачени фасадни стени, дървени покриви, ферми, стълби, връзка със стени.
 11. Моделиране на елементи на сградата и обзавеждането. Редактиране на групи елементи.
 12. Котиране и Надписване. Настройка на текстове и бележки по чертежите.
 13. Основни кратки команди от клавишни комбинации. Начин за настройка и промяна. Хитрости за бързо чертане и котиране.
 14. Разрези и фасади – автоматично генериране
 15. Morph, Mesh структура и начини на моделиране. Създаване на обекти чрез ротиране на профил около ос и екструдиране.
 16. Визуализация на модела в 3D – методи и настройки.
 17. Паралелна и перспективна проекции и навигация в пространството на модела. Генериране на перспективен 3D разрез.
 18. Фотореалистична визуализация, моделиране на терен, подготовка и отпечатване.
 19. Импортиране на външни обекти в различни формати – DWG, DXF, 3DS.
 20. Автоматично генериране на количествени сметки и спецификации. Експортиране в Excel.
 21. Оформление и принтиране на Layout, експортиране на чертеж в PDF, DWG  и др.
 22. Настройки на трансфера на чертожна информация между ArchiCAD и AutoCAD.
   
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com