гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Присъствени курсове » Web Developer frontend-backend

Web Developer frontend-backend

курс с HTML, CSS, JS, PHP, MySQL
web

Курс

Web Developer frontend-backend

Продължителност

3 месеца и половина - 124 учебни часа

Цена

960 лв.

Web Developer frontend-backend

124 учебни часа

Вечерен курс: 02.10.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 05.10.2024

Курс за Web Developer – frontend-backend, за начинаещи.
Пълен курс с изучаване на HTML5, CSS3, JavaScript, PHP & MySQL.
Лицензирани по МОН курсове по Web Design

 

ЛЕКТОР:

Цветелин Първанов

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ:

– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
– Може да изберете само присъствен курс или комбиниран присъствен и видео курс.
– По време на националните празници занятия не се провеждат.
– Безплатен хостинг за всеки един курсист за целите на курса, предоставен от нашите партньори от Max-1, чрез план – “Споделен хостинг. Повече информация – ТУК.

 

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ

Дни на провеждане понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 02.10.2024 г.
Час, начало и край от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 124 уч. часа: 31 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
от 4 до 6 курсиста
Сертификат по наш Образец Безплатни/ Курсови проекти.
Сертификат по МОН
По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена с безплатен хостинг
960 лв. на 4 равни вноски по 240 лв.
Гаранции Възстановяване на таксата, ако курсът не оправдава очакванията Ви.
Отстъпки – 10%  „Доведи приятел“

 

СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН КУРС

Дни на провеждане събота и неделя
Дата, начало и край
от 05.10.2024 г.
Час, начало и край от 10.00 часа до 12.45 часа
Брой учебни часа 124 уч. часа: 31 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат по наш Образец Безплатни/ Курсови проекти.
Сертификат по МОН
По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена с безплатен хостинг
960 лв. на 4 равни вноски по 240 лв.
Гаранции Възстановяване на таксата, ако курсът не оправдава очакванията Ви.
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:
– СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ – безплатен.

– УДОСТОВЕРЕНИЕ по МОН и EUROPASS – цена, 60 лева.
За пълната информация посетете страницата в сайта,„ЗА НАС“

 

ЗА КУРСА:
Ще отговорим на въпроса: Защо Ви е необходимо и какви са предимствата ако сте едновременно Frontend и Backend Developer. Курсът на обучение е предназначен за начинаещи програмисти и ще Ви научи да създавате HTML страници, да изграждате визията и функционалността им чрез CSS и JavaScript и да програмирате на популярния език за програмиране PHP, т.е. да изграждате приложения и динамични уеб сайтове с PHP & MySQL. Всеки един Web Developer трябва да знае и свободно да ползва: HTML, CSS и JavaScript, знания необходими за всеки Frontend Web Developer. В момента в който горните неща се комбинират успешно с един от сървърните езици PHP и база данни MySQL ще имате необходимите знания за всеки Backend Web Developer. Ще сте добили уменията необходими за цялостното изграждане на един уеб сайт, т.е. ще сте станали Web Developer.

 

ЗА МЕТОДИКАТА:
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи за самостоятелна работа.
096999

 

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възстановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

 1. Въведение в курса
 • Какво е Frontend, Backend
 • Какво е хостинг, домейн, уеб сървър
 • Избор на редактор за работа
 • Полезни инструменти – запознаване с FTP и FTP Клиент
 • Структура на един Уеб сайт
 1. Основи на HTML
 • Какво е HTML и HTML5?
 • HEAD и BODY секции.
 • Елементи и тагове, Meta съдържание
 • Коментарите
 • Хипервръзки и изображения
 • Списъци, Таблици, Формуляри, Iframe
 1. Въведение в HTML5 и SEO
 • Форми и валидиране
 • Елементът audio и video.
 • Основи на SEO оптимизацията и семантичния HTML
 • Изграждане на примерни HTML страници
 1. Основи на CSS
 • Запознаване с CSS и как допълва HTML.
 • Inline, internal или external CSS
 • Селектори за елементи, за class и id.
 • Селектори за атрибути.
 • CSS комбинатори.
 • Селектори за псевдокласове и псевдоелементи.
 • Създаване на падащи менюта (вертикални и хоризонтални) от списък чрез CSS
 1. CSS Позициониране
 • Запознаване с Box модела
 • Позициониране на елементите —position, float…
 • Пренареждане на елементите чрез свойството z-index
 1. Какво е новото в CSS3
 • CSS3 – cross browser compatibility
 • Стилизиране на елементите в страницата чрез CSS3
 • Абсолютни и релативни мерни единици
 • Създаване на анимации и примери с CSS3
 • Практическа задача: Изграждане на страници с HTML и CSS
 1. Работа с Photoshop
 • Най-често използваните команди в работата ни с Photoshop
 • Преобразуване на готов дизайн (psd файл) в HTML страница
 1. Практическа задача:
 • Изграждане на страници с HTML и CSS от готов psd дизайн
 1. Основи на JavaScript
 • Какво е JavaScript? А EcmaScript? … ES5, ES6
 • JavaScript и свързването му с HTML страница
 • Синтаксис и семантика
 • Типове данни и променливи
 • Коментари в JavaScript
 1. Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически.
 • Приоритет на операторите
 • Условни оператори –if и switch, троен оператор
 • Цикли с предусловие и след условие
 • Цикъл по брояч и цикъл за обхождане
 1. Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви
 • Асоциативни масиви
 1. Функции
 • Повторно използваеми парчета код
 • Извикване, дефиниране и работа с функции
 • Функциите като променливи
 • Видимост на променливите
 1. Филтриране, търсене, сортиране, регулярни изрази и валидация на входно-изходните данни и предпазване от xss
 • Филтриране, търсене, сортиране в JavaScript
 • Какво са регулярните изрази
 • Входно-изходните данни и предпазване от xss
 1. Обектно ориентирано програмиране с JavaScript
 • Създаване на собствени обекти
 • Конструктори и методи
 • Прототип на обект
 1. Обектен модел на браузъра – BOM и Обектен модел на документа – DOM
 • Запознаване и селектиране на DOM елементи
 • Запознаване и използване на BOM
 1. JavaScript Event модела и Design Patterns в JavaScript
 • Обработка на събитията
 • Какво е и за какво се използва Design Patterns
 1. Библиотеки на JavaScript
 • Въведение в jQuery
 • jQuery plugins and add-ons – Chart.js
 1. jQuery и Ajax
 • Какво е HTTP и видове HTTP заявки
 • Запознаване с Ajax и JSON
 • jQuery Ajax Methods
 • Работа с Ajax заявки и зареждане на динамични данни
 1. Въведение в PHP
 • Какво WAMP, LAMP, MAMP AND XAMPP, за какво се използват и рзликите между тях
 • Инсталация и конфигурация на XAMPP
 • Синтаксис и семантика
 • Типове данни и променливи
 • Коментари в PHP
 1. Оператори, Цикли (Loops)
 • Видове оператори – аритметични, логически
 • Приоритет на операторите
 • Работа с низове в PHP
 • Условни оператори –if и switch, троен оператор
 • Цикли с предусловие и след условие
 • Цикъл по броячи и за обхождане
 1. Масиви
 • Едномерни, двумерни и многомерни масиви
 • Асоциативни масиви
 1. Функции
 • Повторно използваеми парчета код
 • Извикване, дефиниране и работа с функции
 • Функциите като променливи
 • Видимост на променливите
 1. Филтриране, търсене, сортиране, регулярни изрази и валидация на входно-изходните данни и предпазване от xss
 • Филтриране, търсене, сортиране в PHP
 • Използване на регулярните изрази
 • Входно-изходните данни и предпазване от xss
 1. Cookie and Session
 • Какво са бисквитките (cookies)
 • Работа със сесии (SESSION)
 1. Обектно ориентирано програмиране с PHP
 • Принципи на обектно ориентираното програмиране
 • Създаване на собствени обекти
 • Какво е Конструктор и Деструктор
 • Наследяване и Полиморфизъм
 • Статични методи и свойства
 1. Обработка на грешки и изключения. Работа с файлове.
 • Обработка на грешки и изключения
 • Работа с файлове
 1. Въведение в MySQL, основни операци
 • Принцип на работа
 • Какво представляват таблици в базите от данни
 • Индекси в базите от данни
 • Извличане и манипулация на данни чрез езика SQL
 1. PHP и MySQL
 • Връзка на PHP с база от данни – основни функции за работа с MySQL
 • Валидация на данни и XSS
 • Какво е SQL injection и методи за предпазван
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com