гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com

C++

Програмиране от високо ниво
c plus plus

Курс

C++

Продължителност

2 месеца и половина - 100 учебни часа

Цена

890 лв.

C++

100 учебни часа

Вечерен курс: 02.10.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 05.10.2024

КУРС по C++  

За начинаещи.

За курса:

Курсът C++  е подходящ за начинаещи програмисти. Обучението по програмиране със C++ е с практическа насоченост. Разглежданите примери ще ви помогнат в усвояването на принципите при създаване на обекти, наследяване и други въпроси, свързани с обектно-ориентираното програмиране.

За С++:

С++ е не специализиран език за програмиране от високо ниво. Той е обектно ориентиран език със статични типове. С++ е  разширение на езика С и е базиран на C, но в него са добавени редица допълнителни възможности и са направени няколко промени. В C++ са добавени класове, множествено наследяване, виртуални функции, overloading, шаблони (templates), обработка на изключения (exceptions) и вградени оператори за работа с динамична памет и др.

За методиката:

Всички стандартни уроци по C++ са разделени на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.
Изискванията са кандидатите да имат склонност към аналитично мислене и да владеят английски на средно ниво.

За записване и заплащане на курса:

Заплащането на курса е предварително в срок до една седмица преди неговото начало.
Информация за дата – начало на курса, цена и вноски може да намери в таблицата по-долу.
За записване на курса е необходимо да се свържете с нас на обявените телефонни номера или от контактната форма за записване.

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА – Вечерен курс
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

Вид на курса ВЕЧЕРЕН – вторник и четвъртък
Дата, начало и край
при сформиране на група
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 100 уч/часа, 25 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали тест.
Цена 890 лв. на 3 вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА – Съботно-неделен курс

 

Вид на курса СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало
при сформиране на група
Час, начало и край от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 100 уч/часа, 25 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти
от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали тест.
Цена 890 лв. на 3 вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

Въведение в C++
 • Бройни системи
 • Създаване на конзолно приложение на C++
 • Извеждане на резултат в конзолата
Променливи
 • Декларация на променливи
 • Целочислените типове long long, int и short
 • Реалните типове double и float
 • Изрази и присвояване на стойности
 • Аритметични оператори
 • Въвеждане от конзолата
Булеви променливи
 • Булевият тип bool
 • Оператори за сравнение
 • Логически оператори
Конструкции за управление
 • Конструкцията if-else
 • Конструкцията switch
 • Конструкцията while
 • Конструкцията do-while
 • Конструкцията for
Maсиви
 • Деклариране на масиви
 • Присвояване на стойност на масив и инициализация
 • Въвеждане и извеждане на масив
 • Търсене в масив
 • Сортиране на масив
 • Двумерни и многомерни масиви
Низове
 • Числовият тип char
 • Тип string
 • Под низове
Функции
Структури и указатели
 • Декларация на структури
 • Дефиниция на указатели
 • Заделяне на памет с new и delete
 • Указателят NULL/nullptr
 • Указатели към функции
 • Предефиниране на функции и оператори
Въведение в ООП
 • Класове и обекти
 • Публични и частни членове
 • Капсулация
Конструктори и де конструктори
 • Конструктор по под разбиране
 • Конструктор за общо ползване
 • Конструктор за копиране
 • Деструктор
Методи
 • Const методи
 • Статични методи
 • Методи, връщащи стойност
 • Указател this
Обекти
 • Динамично създаване и разрушаване
 • Автоматично разрушаване
 • Временни обекти
 • Преобразуване на типове
Наследяване
 • Идея за наследяването
 • Контрол на достъпа и производност
Полиморфизъм
 • Виртуални методи
 • Абстрактни класове

Компютърни езици

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com