гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com

C# Microsoft .NET

Частите на C# приложение
c

Курс

C# Microsoft .NET

Продължителност

2 месеца и половина - 92 учебни часа

Цена

860 лв.

C# Microsoft .NET

92 учебни часа

Вечерен курс: 02.10.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 05.10.2024


За начинаещи програмисти.
Пълен курс с изучаване на C#.
Лицензирани по МОН курсове по C#.

Научи се да програмираш с езика C# Microsoft .NET платформата

Водещ лектор: Милен Танев

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ СЪС ЗАПИС НА ЛЕКЦИИТЕ:

– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
– По време на националните празници занятия не се провеждат.
– Може да изберете само присъствен курс или комбиниран присъствен и видео курс.

 

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане понеделник и сряда
Дата, начало
от 02.10.2024 г. до 10.01.2025г.
Час, начало и край от 18.30 часа до 21.45 часа
Брой учебни часа 92 уч. часа: 23 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти  до 5 курсиста
Сертификат по наш Образец Безплатни/ Курсови проекти
Сертификат по МОН По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена 860 лв. – на 4 равни вноски
Запис на лекции При отсъствие от лекции.
Отстъпки – 10%   „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН КУРС – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане събота и неделя
Дата, начало
от 05.10.2024 г. до 06.01.2025 г.
Час, начало и край от 14.00 часа до 16.45 часа
Брой учебни часа 92 уч. часа: 23 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти до 5 курсиста
Сертификат по наш Образец
Безплатни/ Курсови проекти
Сертификат по МОН По МОН и EUROPASS, по заявка от курсиста.
Цена 860 лв. – на 4 равни вноски
Запис на лекции При отсъствие от лекции.
Отстъпки – 10%  „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:
– СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ – безплатен.
– УДОСТОВЕРЕНИЕ по МОН и EUROPASS – цена, 100 лева.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

За кого е предназначен курса:
Курса C# е предназначен  за начинаещи разработчици в областта на софтуерната индустрия. Курса по C# включва упражнения и код, необходими за изграждане на приложения под Windows със С#. Не са необходими предварителни познания за технологията .NET и средата за разработка Microsoft Visual Studio. Участниците в курсовете трябва да имат склонност към аналитично мислене и да ползват английски на ниво, позволяващо разбирането на софтуерната терминология.

 

За методиката:
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.

 

За C#:
C# е обектно ориентиран език за програмиране, разработен от Microsoft като част от софтуерната платформа .NET. Стремежът още при създаването на C# езика е бил да се създаде един прост, модерен, обектно ориентиран език с общо предназначение. C# е един от най-добрите и търсени езици за програмиране в световен мащаб.

 

ГАРАНЦИИ И БОНУСИ:
Възстановяване на таксата по време на курса на всеки, който прецени, че курсът не оправдава очакванията му.

ВЪВЕДЕНИЕ В .NET И ПРОГРАМИРАНЕТО със C# (40 часа)
 • Въведение в програмирането
 • Въведение в C#
 • Използване на Microsoft Visual Studio
 • Създаване на конзолно приложение, работа с конзолата
 • Примитивни типове данни и променливи
 • Оператори – аритметични, логически
 • Условни конструкции
 • Цикли
 • Масиви – едномерни и многомерни, работа и обхождане на масиви
 • Стрингове
 • Методи – деклариране, извикване, параметри, params, debugging
 • Бройни системи и побитови оператори
 • Изключения – грешки и обработване на изключения. Try, catch, finally
 • Делегати, Lambda изрази, LINQ
ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ (40 часа)
 • Въведение в OOП, принципи
 • Създаване и използване на класове и обекти
 • Елементи на класовете – полета, свойства, методи, конструктори
 • Статични класове, методи и свойства
 • Енумерации
 • Generic класове
 • Структури
 • Анонимни класове
 • Разширяващи методи (extension methods)
 • Правила и принципи за писане на качествен програмен код
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРОГРАМИРАНЕТО (20 часа)
 • Компонентно тестване
 • Шаблони за дизайн

Компютърни езици

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com