гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com

MS Project

Програма за управление на проекти
ms

Курс

MS Project

Продължителност

2 седмици - 16 учебни часа

Цена

180 лв.

MS Project

16 учебни часа

Вечерен курс: 19.06.2023
Календар
Съботно-неделен курс: 07.10.2023

Курс по Microsoft Project

Лицензирани курсове по MS Project.

ЛЕКТОРИ:

Мария Серкеджиева Десислава Матеева

 

ПРИСЪСТВЕНИ КУРСОВЕ – ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:
– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
– По време на националните празници занятия не се провеждат.

ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствени

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН –  вторник и четвъртък
Дати начало и край
от 19.06.2023 до 28.06.2023
Час, начало и край от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 16 уч. часа: 4 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
до 6 курсиста
Сертификат Финален тест
Цена
180 лева
Отстъпки – 10% „Запиши следващ курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ – присъствени

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дати начало и край
от 7.10.2023 до 15.10.2023
Час, начало и край Сутрин от 14.00 часа до 16.45 часа
Брой учебни часа 16 уч. часа:, 4 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
 до 6 курсиста
Сертификат Финален тест
Цена
180 лева
Отстъпки – 10% „Запиши следващ курс“

 

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

Курсът по Microsoft Project е подходящ за мениджърите и техните екипи.

Microsoft Project е създаден в помощ на мениджърите на проекти при разработване на планове, назначаване на ресурси към задачи, проследяване напредъка на проекта, управление на бюджети и анализ на натоварването.

Microsoft Project е гъвкав приложен софтуер за създаване на графики, оценка на необходимите ресурси, анализ на зависимостите между задачите, както и проследяване на напредъка на проекта. Той може да се използва за графично представяне на графика на проекта, където може да се види списък със задачите и тяхната продължителност.

ОБУЧЕНИЕ:
Обучение в групи – до 5 курсиста.
Фирмено обучение – свободен брои курсисти.
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

 

 1. Първи стъпки в работата с MS Project 2016
 • Запознаване с Microsoft Project 2016 средата; Показване на план на проекта в различни екрани;
 1. Създаване на план на проекта
 • Създаване на план на проекта; Създаване на план от работна книга на Excel; Работа с календари; Определяне на работно и неработно време; Настройка на основни опции
 1. Създаване на задачи
 • Създаване на задачи; Ръчно и автоматично създаване; Ключова задача – Milestone; Повтарящи се задачи Recurring Task; Копиране на задачи от друга програма; Задача Резюме на проекта; Списък със задачи; Определяне нива – WBS – Work Breakdown Structure
 1. Свързване на задачи и определяне на времена за изпълнение
 • Свързване на задачи; Lead и Lag time – изпреварващи и изоставащи времена в изпълнението; Задаване на ограничения; Преглед на задачите и връзките между тях;
 1. Създаване на ресурси
 • Понятие за ресурси; Видове; Създаване на работен ресурс; Създаване на материален ресурс; Настройка на разходите за труд и материалните ресурси; Въвеждане на разходи за ресурсите;
 1. Обвързване на задачите с ресурсите
 • Ангажиране на ресурс в задача; Използване на Team Planner; Намиране на претоварени ресурси overallocations; Опция effort-driven; Модифициране на назначаването на ресурси; Подмяна на ресурси на дадена задача;
 1. Работа с Изгледи
 • Избор на изглед; Работа с таблици; Сортиране на задачи и ресурси; Групиране на задачите и ресурсите; Филтриращи задачи и ресурси; Модифициране на лентата със задачи и форматирането на текста;
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com