гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » MS Project

MS Project

Програма за управление на проекти
ms

Курс

MS Project

Продължителност

2 седмици

Бр.занятия

16 учебни часа

Цена

160 лв.

MS Project

16 учебни часа

Вечерен курс: 15.06.2020
Календар
Съботно-неделен курс: 30.05.2020

Курс по Microsoft Project

Присъствена форма на обучение

Курсът по Microsoft Project е подходящ за мениджърите и техните екипи.

Microsoft Project е създаден в помощ на мениджърите на проекти при разработване на планове, назначаване на ресурси към задачи, проследяване напредъка на проекта, управление на бюджети и анализ на натоварването.

Microsoft Project е гъвкав приложен софтуер за създаване на графики, оценка на необходимите ресурси, анализ на зависимостите между задачите, както и проследяване на напредъка на проекта. Той може да се използва за графично представяне на графика на проекта, където може да се види списък със задачите и тяхната продължителност.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение в групи – до 5 курсиста.
Фирмено обучение – свободен брои курсисти.

СЕРТИФИКАТ:
Сертификат се издава на курсисти присъствали на всички занятия и преминали успешно финален тест.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и ЦЕНИ

Вечерни и съботно-неделни курсове

16 учебни часа – 160 лева
Обучениeто в групи се провежда 2 пъти седмично.
Курсът на обучение е с продължителност 2 седмици ( 4 занятия по 4 учебни часа ).

 

 1. Първи стъпки в работата с MS Project 2016
 • Запознаване с Microsoft Project 2016 средата; Показване на план на проекта в различни екрани;
 1. Създаване на план на проекта
 • Създаване на план на проекта; Създаване на план от работна книга на Excel; Работа с календари; Определяне на работно и неработно време; Настройка на основни опции
 1. Създаване на задачи
 • Създаване на задачи; Ръчно и автоматично създаване; Ключова задача – Milestone; Повтарящи се задачи Recurring Task; Копиране на задачи от друга програма; Задача Резюме на проекта; Списък със задачи; Определяне нива – WBS – Work Breakdown Structure
 1. Свързване на задачи и определяне на времена за изпълнение
 • Свързване на задачи; Lead и Lag time – изпреварващи и изоставащи времена в изпълнението; Задаване на ограничения; Преглед на задачите и връзките между тях;
 1. Създаване на ресурси
 • Понятие за ресурси; Видове; Създаване на работен ресурс; Създаване на материален ресурс; Настройка на разходите за труд и материалните ресурси; Въвеждане на разходи за ресурсите;
 1. Обвързване на задачите с ресурсите
 • Ангажиране на ресурс в задача; Използване на Team Planner; Намиране на претоварени ресурси overallocations; Опция effort-driven; Модифициране на назначаването на ресурси; Подмяна на ресурси на дадена задача;
 1. Работа с Изгледи
 • Избор на изглед; Работа с таблици; Сортиране на задачи и ресурси; Групиране на задачите и ресурсите; Филтриращи задачи и ресурси; Модифициране на лентата със задачи и форматирането на текста;
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com