гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com

MS Project

Програма за управление на проекти
ms

Курс

MS Project

Продължителност

2 седмици

Бр.занятия

16 учебни часа

Цена

160 лв.

MS Project

16 учебни часа

Вечерен курс: 01.11.2021
Календар
Съботно-неделен курс: 04.12.2021

Курс по Microsoft Project

Лицензирани курсове по MS Project.

Водещ лектор,  Мария Серкеджиева.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности преди и след всеки курс.

Курсът по Microsoft Project е подходящ за мениджърите и техните екипи.

Microsoft Project е създаден в помощ на мениджърите на проекти при разработване на планове, назначаване на ресурси към задачи, проследяване напредъка на проекта, управление на бюджети и анализ на натоварването.

Microsoft Project е гъвкав приложен софтуер за създаване на графики, оценка на необходимите ресурси, анализ на зависимостите между задачите, както и проследяване на напредъка на проекта. Той може да се използва за графично представяне на графика на проекта, където може да се види списък със задачите и тяхната продължителност.

ОБУЧЕНИЕ:
Обучение в групи – до 5 курсиста.
Фирмено обучение – свободен брои курсисти.
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

Вечерни курсове, присъствена форма на обучение.

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН –  понеделник и сряда
Дати начало и край
от 1.11.2021 г. до 10.11.2021 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15ч.,
Брой учебни часа 16 уч. часа: 4 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
до 6 курсиста
Сертификат Финален тест
Цена
160 лв.
Отстъпки – 10% „Запиши следващ курс“

 

Съботно-неделни курсове
Обучениe в групи се провежда 2 пъти седмично.

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дати начало и край
от 4.12.2021 г. до 12.12.2021 г.
Час, начало и край Сутрин от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 16 уч. часа:, 4 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
 до 6 курсиста
Сертификат Финален тест
Цена
160 лв.
Отстъпки – 10% „Запиши следващ курс“

 

 

 1. Първи стъпки в работата с MS Project 2016
 • Запознаване с Microsoft Project 2016 средата; Показване на план на проекта в различни екрани;
 1. Създаване на план на проекта
 • Създаване на план на проекта; Създаване на план от работна книга на Excel; Работа с календари; Определяне на работно и неработно време; Настройка на основни опции
 1. Създаване на задачи
 • Създаване на задачи; Ръчно и автоматично създаване; Ключова задача – Milestone; Повтарящи се задачи Recurring Task; Копиране на задачи от друга програма; Задача Резюме на проекта; Списък със задачи; Определяне нива – WBS – Work Breakdown Structure
 1. Свързване на задачи и определяне на времена за изпълнение
 • Свързване на задачи; Lead и Lag time – изпреварващи и изоставащи времена в изпълнението; Задаване на ограничения; Преглед на задачите и връзките между тях;
 1. Създаване на ресурси
 • Понятие за ресурси; Видове; Създаване на работен ресурс; Създаване на материален ресурс; Настройка на разходите за труд и материалните ресурси; Въвеждане на разходи за ресурсите;
 1. Обвързване на задачите с ресурсите
 • Ангажиране на ресурс в задача; Използване на Team Planner; Намиране на претоварени ресурси overallocations; Опция effort-driven; Модифициране на назначаването на ресурси; Подмяна на ресурси на дадена задача;
 1. Работа с Изгледи
 • Избор на изглед; Работа с таблици; Сортиране на задачи и ресурси; Групиране на задачите и ресурсите; Филтриращи задачи и ресурси; Модифициране на лентата със задачи и форматирането на текста;
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com