гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Преподаватели » Инж. Георги Енчев

Преподаватели

Нашият екип
Georgi Enchev

Инженер-проектант с практически опит в използването на програмата Solidworks

Лекции и практически занятия:
Solidworks, AutoCAD

Методика на преподаване с практическа насоченост.
Обучение с много примери и задачи, което спомага за пълноценното усвояване на преподавания материал.

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com