гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Блог » Защо да използваме SketchUp ?

Защо да използваме SketchUp ?

Проектиране на 3D обекти със SketchUp
sketchup

SketchUp – за какво се използва ?

Програмата SketchUP е 3D визуализираща програма, с която бързо и лесно се изграждат триизмерни модели.
Едно от основните предимства на SketchUP е кратките срокове за изграждане на цялостното архитектурно решение на сграда или нейния интериор. Съответно се постига и по-ниска цена за проектиране без да се ощетява качеството на прецизност при визуализация на готовият проект.
Друго предимство на програмата е, че е сравнително лесна за научаване и употреба.
Могат да се създават работни 2D чертежи на базата на готовия 3D проект с помощта на разширението „Layout“, включено в професионалната версия на SketchUp. В това приложение можете да създавате оформления на листове с чертежи които напълно покриват изискванията от техническа страна при реализирането на проекта.
В допълнение, при необходимост за подсилване презентациите на даден проект, може да се прилагат допълнителни визуални стилови обработки с помощта на Style Building.

Трите програми, SketchUp, Layout и Style Building в допълнение с V-Ray за SketchUp
позволяват създаване на богат набор от технически издържани проекти и фотореалистични визуализации, допълнени с художествени стилове за презентиране.

Програмата разполага с 3D Warehouse – готови библиотеки на 3D обекти, включително и 3D обекти на големите фирми производители и цялата гама от интериорни компоненти. Обектите в тази библиотека лесно и бързо се привнасят във вашите проекти, доближавайки готовия проект до максимална прецизност на комбиниране между индивидуалните дизайнерски решения и техническите характеристики на съществуващите на пазара интериорни и екстериорни мебели и др. елементи.
За пример: при създаване на кухненска мебел с вградени уреди, вие постигате максимална визуална и техническа подготовка на вашия проект за реализация.
Така в проекта автоматично ще са заложени правилните точки на позициониране на вградените инсталации във всеки един от изгледите на готовия чертеж.

В допълнение може да отбележим и облекчената подготовка по строителна част от проекта включваща правилната инфраструктура на вградените инсталации и точното позициониране на контактните точки при всеки един от изгледите на готовият чертеж.

В допълнение към техническите възможности които ни предоставя програмата е и използването на V-Ray за SketchUp.
V-Ray е плъгин за SketchUp, който ви позволява да използвате готова библиотека с материали от различни категории а също така да създавате и собствена библиотека от материали базирана на предлаганите на пазара продукти. Използването на V-Ray материалите създава фотореалистичност, която не може да се постигне само с възможностите на SketchUp.
Освен с материали V-Ray разполага и с възможности да осветите сцената с подходящия набор от светлини с които се повишава качеството на финалния рендер до максимално реалистично финално изображение.
При Рендерирането ( процес на изчисление на взаимодействието на материали и светлини при заснемане на сцената ) имате възможност допълнително да коригирате голям набор от настройки за: качество, осветеност, колорит и околна
среда.
С помощта на допълнителна обработка с Adobe Photoshop или CorelDraw можете да създавате качествени рендери, доближаващи се до реалистичното възприятие на проекта.

Присъствени курсове по SketchUP с V-Ray

Видео курс по SketchUP Profesional

Видео курс по V-Ray за SketchUP

28/04/2022

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com