гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com
Начало » Блог » Лента на състояние в AutoCAD

Лента на състояние в AutoCAD

Лента със състояние в AutoCAD.

Първоначални настройки.

Снапове се наричат прилепванията към крайни или средни точки за различни фигури или блокове в Аутокад.
Тези прилепвания са различни по вид и се използват в различни ситуации. Снаповете се намират в лентата за състояния, която е позиционирана в долната част на работното поле при стартиран файл.
За да работят тези прилепвания е необходимо бутона на иконата Object Snap
( OSNAP ) да е включен. Включване и изключване на снаповете може да стане и от бутона F3 от клавиатурата. За да проверите кои снапове са включени е необходимо да кликнете с десен бутон на мишката върху Снап бутона в лентата на състояния. Отваря се меню, в което във вертикален ред са подредени всички видове снапове. Необходимо е да се постави тикче пред снаповете, които ще се ползват. За работа в 2D чертожно пространство не е грешка, ако поставите тикче пред всички снапове. Разбира се, важно е в каква област се ползва Аутокад и какво точно ще се чертае. За работа в 3D чертожно пространство не се включват всички видове прилепвания.
Лентата за състояния съдържа и други помощни функции като:
– опция за ортогонално чертане ( ORTHOMODE – F8 )
– Object Snap Tracking – F11
– видимост на удебелените линии ( LWDISPLAY )
– GRIDMODE – F7 и други
Някои от функциите в лентата за състояния не са видими първоначално след инсталиране на програмата и е необходимо допълнително да се извадят.

Това видео съдържа информация предназначена за започващите да се обучават по програмата AutoCAD 2D.
Препоръчително е да се запознаят с началния избор на функционалности от бутона CUSTOMIZATION (три хоризонтални линии долу в дясно на екрана)

По време на курса на обучение ще се разгледа в детайли терминологията която се съдържа при избор на една или друга от иконите в лента състояние.

Присъствен курс по AutoCAD 2D

Видео курс по AutoCAD 2D

Видео курс по AutoCAD 2D и 3D

20/04/2022

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com