гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
pro

 

За нас в Promarket най-важно нещо е качеството на продуктите и стоките които предлагаме в нашите търговски обекти и начинът, по който те достигат до магазините ни, а и от там – и до клиентите. За това всяка една позиция в Promarket – от закупчиците, шофьорите, приемчиците и продавачите до счетоводителите, координаторите и управителите на магазини е изключително важна. Ние ценим високо професионализма и отговорността на всеки наш служител, без значение на позицията му в екипа.

Ние подбираме и обучаваме старателно най – подходящите кандидати, давайки им възможност за реализация и израстване. Веригата Promarket отделя специално внимание на мнението и идеите на своите служители и стимулира тяхната инциативност, отговорност и коректно отношение към клиентите и колегите.

Веригата Promarket ви предлага добра работна среда, но в същото време е отворена за вашите предложения и идеи за подобрения на трудовия процес. Ние се грижим за удовлетворението и благосъстоянието на своя персонал, защото знаем, че те рефлектират върху доброто обслужване на нашите клиенти. За това всеки служител е в Promarket много важен.

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com