гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » MS Office за учители

MS Office за учители

Управление на учебно съдържание
ms

Курс

MS Office за учители

Продължителност

2 седмици

Бр.занятия

16 учебни часа

Цена

180 лв.

MS Office за учители

16 учебни часа

Вечерен курс: 16.09.2019
Календар
Съботно-неделен курс: 21.09.2019

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИПИ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА УЧИЛИЩА

MS Office

Курсът по MS Office e предназначен за:
– учители, желаещи да усъвършенстват своята дигитална компетентност, да придобият умения за разработване на интерактивни уроци, презентации, електронни тестове и упражнения.
– Ръководни екипи, счетоводители, технически секретари и др., желаещи да подобрят електронните си умения за работа с MS Office 2016, да се запознаят с аналитичния инструментариум на офис пакета за извличане на информация от данни, за анализ и прогнози и др.;

На обученията се акцентира върху технологичните новости, съвременните дигитални инструменти и ефективното им използване в практиката на учителя.

ПРЕДИМСТВА

Нашите лектори са с доказан професионален опит, притежаващи Microsoft Office Specialist (MOS) сертификати.

Нашите обучения са изцяло практически насочени. Програмата е гъвкава.

Освен изброените теми, предлагаме и теми по избор, съобразно специфичните изисквания на учебното заведение и нуждите на педагогическия екип.

(Например: разработване на теми за практическо обучение за създаване на електронни уроци, съобразено със софтуера на интерактивните дъски, които ползвате)

От офис пакета са предложени теми за напреднали. Предлагаме теми и за начинаещи:

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Всяка от темите се разглежда за 4 учебни часа. Можете да изберете 1, 2 или 3 от посочените теми, съответно за 4, 8 или 12 часа.

Обучението може да се проведе на място във Вашето училище или в учебния център.

При обучение на място в училището – бройката се определя от капацитета на предоставената компютърна зала (брой компютърни работни места).

Участниците получават работни учебни материали и сертификат за успешно преминато обучение.

За училищната администрация предлагаме стандартния пакет от теми за фирмено обучение – MS Office 2016 за начинаещи, напреднали и експерти.

  1. MS Word 2016
  • Трикове при форматиране; Търсене и заместване; Създаване на шаблони; Генериране на циркулярни документи; Работа с таблични и графични обекти; Работа с дълги документи; Подготовка за печат; PDF файлове;
  1. MS Excel 2016
  • Общи правила при въвеждането на данни; Формули и функции; Настройки за печат; Диаграми; Сортиране; Филтриране; Условно форматиране; Създаване на обобщена таблица; Анализ на данни;
  1. MS Power Point 2016
  • Импортиране на съдържание от Word и от други презентации; Работа с таблици, графични обекти, видео и звук; Образец за слайд; Настройване на анимация; Споделяне, защита и отпечатване на презентацията; Презентиране; Превръщане на презентация във видеоклип;
  1. Други приложения на Microsoft за създаване и споделяне на електронно учебно съдържание – Sway, Office Mix, OneNote. Облак – технологиите в работата на учителя.
  2. Съвременни инструменти за създаване на нелинейни презентации, онлайн тестове и интерактивни упражнения. Портали съдържащи електронни образователни ресурси.
  3. Разработване на електронно учебно съдържание за интерактивна дъска. (Практическо обучение, съобразено със софтуера на интерактивните дъски, които ползвате.)

Повишаване на квалификацията

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com