гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com

MICROSOFT TEAMS

Управление на учебно съдържание
ms

Курс

MICROSOFT TEAMS

Продължителност

1 седмици - 8 учебни часа

Цена

90 лв.

MICROSOFT TEAMS

8 учебни часа

Вечерен курс: 13.02.2024
Календар
Съботно-неделен курс: 10.02.2024

Microsoft Teams и OFFICE 365 за педагогически специалисти

Лицензирани курсове по Microsoft Teams и OFFICE 365

Водещ лектор, Мария Серкеджиева.

Присъствена форма на обучение:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности след всеки курс.

За курса:

Microsoft Teams осигурява съвременна и модерна класна стая.
Тук могат да се съхраняват множество дигитални, учебни материали, които да бъдат достъпни за учениците по всяко време. Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават документи и презентации, да обменят информация и идеи, да работят съвместно по проекти и много други. MS Teams позволява дистанционно обучение, учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства. Всички могат да участват в урока чрез говорене или чат. Уроците могат да бъдат записвани и достъпни онлайн, за да бъдат на разположение на всички ученици в класа по всяко време. MS Teams е сигурна и защитена социална мрежа на класа или училището, която ще направи ученето интересно и забавно.

За Microsoft Office 365:

Microsoft 365 педагогически специалисти,  дава на учителите това, от което се нуждаят най-много: повече време за преподаване. Учителите възстановяват над 200 часа всяка година – прехвърляйки ценни часове от административни задачи към ангажиране на ученици. Увеличете независимостта на учениците с всички способности с интелигентни инструменти.
Вдъхнете живот на идеите в 3D и инструменти за визуализация на данни. Лесно се свързвайте с други хора в реално време.
Отговарят на нуждите на отделните ученици с универсален инструментариум за свързване, споделяне и общуване в час и извън.Осигурете просто и безопасно преживяване.
Управлявайте потребители, данни и устройства с едно табло.
Защитете самоличността, приложенията, данните и устройствата с интелигентна защита, подобрена чрез машинно обучение.
Управление на архивирането, управлението и откриването на данни.

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
За пълната информация посетете страницата в сайта, „ЗА НАС“

 

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

Вечерни курсове, присъствена форма на обучение.
/
По време на националните празници занятия не се провеждат/

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН – вторник и четвъртък
Дати начало и край
от 13.02.2024 до 15.01.2024
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15ч.,
Брой учебни часа 8 уч. часа, 2 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
от 4 до 6 курсиста
Сертификат Финален тест
Цена
90 лв.
Отстъпки – 8% „Доведи приятел“

 

Съботно-неделни курсове

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ
Дати начало и край
от 10.02.2024 до 11.01. 2024
Час, начало и край  от 14.00 ч. до 16.45 ч.
Брой учебни часа 8 уч. часа, 2 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти
от 4 до 6 курсиста
Сертификат Финален тест
Цена
90 лв.
Отстъпки – 8% „Доведи приятел“

 

 

Занятие 1 (4 учебни часа)
 1. Начини за влизане в MS TEAMS
 2. Запознаване с възможностите, интерфейса и елементите на програмата
 3. Провеждане на обаждане и чат с потребители
 4. Съвместна работа във виртуална класна стая
 5. Качване, създаване, споделяне на документи, едновременна работа по файл в класната стая
 6. Приложение на Office 365 интегрирани в Teams
Занятие 2 (4 учебни часа)
 1. Поставяне на домашни работи и задачи
 2. Изпитване и оценяване чрез онлайн тестове, даване на обратна връзка
 3. Добавяне на урок към календар
 4. Настройки за провеждане на видео урок във виртуална класна стая
 5. Бележник на класа
 6. Интегриране на външни приложения в MS Teams (zoom, wiki, youtube и други)
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
info@maxplus-bg.com