гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » JAVA – fundamentals

JAVA - fundamentals

Обектно ориентиран език за програмиране
JAVA

Курс

JAVA - fundamentals

Продължителност

3 месеца

Бр.занятия

100 учебни часа

Цена

680 лв.

JAVA - fundamentals

100 учебни часа

Вечерен курс: 14.01.2019
Календар
Съботно-неделен курс: 12.01.2019

Курс JAVA – Fundamentals за начинаещи програмисти

 За Курс JAVA Fundamentals, запознава курсистите с основите на програмирането и възможностите които предоставя Java. След успешното завършване на курса ще разполагате с достатъчен набор от знания за заемане на Junior Java Developer позиция.

За методиката:

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички урок по Java e детайлно изработен и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Не се преминава напред, ако някой от курсистите изпитва трудности  с усвояването на материала.
В курса са предвидени и 5 занятия изцяло насочени към упражненията, които имат за цел усъвършенстване и затвърждаване на наученото.

Oбучение по Java и упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията по Java fundamentals се дават и задачи под формата на домашни. Отделянето на време за допълнителни упражнения извън предвидените във всяко занятие е ключа към Вашия успех. Участниците в курсовете трябва да имат склонност към аналитично мислене и да ползват английски на ниво, позволяващо разбирането на софтуерната терминология.

За JAVA

Java е най-популярния език за програмиране в света. Използва се за разработване  на уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри, ТV, smart карти и много други. Java е обектно-ориентиран език притежаващ платформена независимост предоставяща лесна преносимост между различните операционни системи. Java е налична в над 97 % от всички компютърни системи по света, като освен това разполага с голяма общност от програмисти по целия свят готови да Ви помогнат във всеки един момент.  В Java средата разполагате с голям брой open source продукти, които улесняват и ускоряват разработването на системи.Разработването на системи на Java e абсолютно безплатно и не изисква закупуването на лицензи.

За записване в курса не се изискват предварителни познания в областта на програмирането.

Важно:
По време на официалните празници, занятия не се провеждат.

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА  – Вечерен курс
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

Вид на курса ВЕЧЕРНИ – вторник и четвъртък
Дата, начало и карай
от 14.01.2019 г. до 20.03.2019 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 22.00 ч.
Брой учебни часа 100 уч/часа, 20 занятия по 5 уч/часа
Брой учебни часа
от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали тест.
Цена 680 лв., на три вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА

Вид на курса СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ
Дата, начало и карай
от 12.01.2019 г. до 21.04.2019 г.
Час, начало и край от 14.30 ч. до 17.15 ч.
Брой учебни часа 100 уч/часа, 25 занятия по 4 уч/часа
Брой учебни часа
от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали тест.
Цена 680 лв., на три вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

1.       Въведение в програмирането
 • Какво е програмиране, видове програмни езици, как работят компютрите, етапи при разработка на софтуер
 • Какво е Java - история, виртуална машина, инсталиране, ползи от използването на Java
 • Среди за разработка - Eclipse, NetBeans и InteliJ
 • Първа Java програма - компилиране, изпълнение на програмен код, дебъгване
  2.       Основни концепции и синтаксис в Java
 • Java файлове, пакети, импорти
 • Примитивни типове и променливи
 • Бройни системи
 • Класове, конструктори, методи
3.       Оператори и изрази
 • Математически оператори и изрази в Java
 • Класа Math
4.       Конзолни приложения
 • Конзола - стартиране и команди
 • Използване на конзолата за вход/изход на Java програми
 • Форматиране на резултата
5.       Условни конструкции
 • Булеви изрази и оператори за сравнение
 • If и if-else изрази. Вложени условни конструкции
 • Switch-case изрази
6.       Цикли
 • Какво е цикъл?
 • For и "foreach" цикъл
 • While и do-while цикъл
 • Continue и breaк изрази.
 • Вложени цикли
 • Видимост на променливи в цикъл
7.       Масиви
 • Какво е масив?
 • Деклариране и инстанциране на масиви
 • Достъп до и обхождане на елементите на масив
 • Многомерни масиви.
 • Класа Arrays - копиране, търсене и сортиране на елементи
8.       Упражнение 
 • Лекции 2-7
9.       Класове
 • Какво е клас?
 • Дефиниране на клас, конструктор, променливи и методи
 • Инстанциране на обекти
 • Модификатори за достъп
 • Вътрешни, локални и анонимни класове
10.    Принципи на обектно-ориентираното програмиране
 • Наследяване
 • Абстракция
 • Капсулация
 • Полиморфизъм
11.    Интерфейси
 • Какво е интерфейс?
 • Деклариране и имплементиране на един или няколко интерфейса
 • Методи и променливи в интерфейсите. Методи по подразбиране
12.    Символни низове
 • Описание на символни низове
 • Charsets и Encodings
 • Операции върху низове
 • Конструиране на низове с String Builder/String Buffer
 • Регулярни изрази
13.    Обработка на изключения
 • Видове изключения
 • Прихващане и хвърляне на изключения
 • Йерархия на изключенията
 • Обвиване и обогатяване на изключения
14.    Упражнение върху лекциите.
 • Упражнения от осма до тринадесета лекция
15.    Generics
 • Какво e Generics?
 • Използване на Generics
 • Wildcards
16.    Структури от данни
 • Видове структури от данни
 • Дефиниране, инстанциране и операции върху имплементации на структури от данни List, Set, Queue и Map
 • Iterable интерфейс
 • Сортиране на структури от данни
 • Методи HashCode и Equals
 • Streams и ламбда изрази
17.    Потоци от данни
 • Какво е поток от данни?
 • Видове потоци
 • Четене и писане във файл
 • Обработка на грешки
18.    Многонишково програмиране
 • Какво е нишка? Ползи от използването на нишки
 • Дефиниране, инстанциране и стартиране на нишки
 • Средства за синхронизиране
 • Модел на паметта в Java
 • Сигнализация при нишки
19.    Препоръки за качествен програмен код
 • Защо да пишем качествен програмен код?
 • Конвенции
 • Форматиране
 • Именуване на променливи, методи и класове
 • Правилно използване на изрази и променливи
 • Сигурно програмиране
 • Документация
20.    Упражнение върху лекции 15-19
 
 

Компютърни езици

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com