гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » JAVA – beginner

JAVA - beginner

OCAJP сертификат от Oracle
java

Курс

JAVA - beginner

Продължителност

2 месеца

Бр.занятия

80 учебни часа

Цена

720 лв.

JAVA - beginner

80 учебни часа

Вечерен курс: 19.02.2018
Календар
Съботно-неделен курс:

Курс JAVAbeginner

Подготовка за, Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer (1Z0-808)

Курсът е съобразен с учебния материал необходим за успешното полагане на международно признатия сертификат Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer (1Z0-808) издаван от Oracle.  По време на курса ще Ви бъдат предоставени и материали за допълнителна подготовка.

Курс JAVA Начинаещи, запознава курсистите с основните елементи от програмиране с Java. Главната цел на курса е да Ви запознае с възможностите на Java като среда за разработка и да Ви въведе постепенно в основните ѝ програмни конструкции. След успешното завършване на този курс ще разполагате с достатъчно знания за полагане на изпит за придобиване на OCAJP сертификат от Oracle.

МЕТОДИКА :

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал. Участниците в курсовете трябва да имат склонност към аналитично мислене и да ползват английски на ниво, позволяващо разбирането на софтуерната терминология.

За записване в курса не се изискват предварителни познания в областта на програмирането.

JAVA

Java е най-популярния език за програмиране в света. Използва се за разработване  на уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри, ТV, smart карти и много други. Java е обектно-ориентиран език притежаващ платформена независимост предоставяща лесна преносимост между различните операционни системи. Java е налична в над 97 % от всички компютърни системи по света, като освен това разполага с голяма общност от програмисти по целия свят готови да Ви помогнат във всеки един момент.  В Java средата разполагате с голям брой open source продукти, които улесняват и ускоряват разработването на системи.

Разработването на системи на Java e абсолютно безплатно и не изисква закупуването на лицензи.

 

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА – Вечерен курс
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

 

Вид на курса ВЕЧЕРЕН – вторник и четвъртък
Дата, начало и край от 19.02.2018 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 22.00 ч.
Брой учебни часа 80 уч/часа, 16 занятия по 5 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали тест.
Цена 720 лв. , на вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 

1.       Въведение в програмирането
 • Какво е програмиране, видове програмни езици, как работят компютрите, етапи при разработка на софтуер
 • Какво е Java - история, виртуална машина, инсталиране, ползи от използването на Java
 • Среди за разработка - Eclipse, NetBeans и InteliJ
 • Първа Java програма - компилиране, изпълнение на програмен код, дебъгване
2.       Основни концепции и синтаксис в Java
 • Java файлове, пакети, импорти
 • Примитивни типове и променливи
 • Бройни системи
 • Класове, конструктори, методи
3.       Оператори и изрази
 • Математически оператори и изрази в Java
 • Класа Math
4.       Конзолни приложения
 • Конзола - стартиране и команди
 • Използване на конзолата за вход/изход на Java програми
 • Форматиране на резултата
5.       Условни конструкции
 • Булеви изрази и оператори за сравнение
 • If и if-else изрази. Вложени условни конструкции
 • Switch-case изрази
6.       Цикли
 • Какво е цикъл?
 • For и "foreach" цикъл
 • While и do-while цикъл
 • Continue и breaк изрази.
 • Вложени цикли
 • Видимост на променливи в цикъл
7.       Масиви
 • Какво е масив?
 • Деклариране и инстанциране на масиви
 • Достъп до и обхождане на елементите на масив
 • Многомерни масиви.
 • Класа Arrays - копиране, търсене и сортиране на елементи
8.       Упражнение
 • Лекции 2-7
9.       Класове
 • Какво е клас?
 • Дефиниране на клас, конструктор, променливи и методи
 • Инстанциране на обекти
 • Модификатори за достъп
 • Вътрешни, локални и анонимни класове
10.    Принципи на обектно-ориентираното програмиране I
 • Наследяване
 • Капсулация
11.    Символни низове
 • Описание на символни низове
 • Charsets и Encodings
 • Операции върху низове
 • Конструиране на низове с String Builder/String Buffer
 • Регулярни изрази
12.    Обработка на изключения I
 • Видове изключения
 • Прихващане и хвърляне на изключения
 • Запознаване с най-срещаните изключения - NullPointerException, ArithmeticException, ArrayIndexOutOfBoundsException, ClassCastException.
13.    Запознаване със специални класове от JAVA API
 • Създаването и манипулиране на дати посредством - java.time.LocalDateTime,  java.time.LocalDate, java.time.LocalTime, java.time.format.DateTimeFormatter, java.time.Period
 • Декларирането и използване на ArrayList от определен тип.
 • Създаване и използване на Lambda изрази имплементиращи Predicate интерфейс.
14.    Упражнение върху лекции 9-13
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com