гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » JAVA – advanced

JAVA - advanced

OCPJP сертификат от Oracle
java

Курс

JAVA - advanced

Продължителност

2 месеца и половина

Бр.занятия

80 учебни часа

Цена

720 лв.

JAVA - advanced

80 учебни часа

Вечерен курс: 10.02.2018
Календар
Съботно-неделен курс:

Курс JAVA – advanced

Съкратени оператори за присвояване и оператори за цикли

Курсът ще ви подготви за полагане на международно признатия сертификат Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer (1Z0-809) издаван от Oracle.  По време на курса ще Ви бъдат предоставени и материали за допълнителна подготовка.

Курс JAVA Напреднали  е логично продължение на курса Java Начинаещи и има за цел да надгради познанията Ви в областта на програмирането с Java. В този курс се разглеждат както теми свързани с последните нововъведения в Java 8, така и основополагащи области като структури от данни, JDBC, Swing и Multithreading. След успешното завършване на този курс ще разполагате с достатъчен набор от знания за заемане на Junior Java Developer позиция и възможност за полагане на изпит за придобиване на OCPJP сертификат от Oracle.

За методиката:

Всяко стандартен урок по Java е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.

Участниците в курсовете трябва да имат склонност към аналитично мислене и да ползват английски на ниво, позволяващо разбирането на софтуерната терминология. За записване в курса се изисква успешно завършен курс Java Начинаещи или полагането на изпит за удостоверяване на необходимото ниво.

JAVA

Java е най-популярния език за програмиране в света. Използва се за разработване  на уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри, ТV, smart карти и много други. Java е обектно-ориентиран език притежаващ платформена независимост предоставяща лесна преносимост между различните операционни системи. Java е налична в над 97 % от всички компютърни системи по света, като освен това разполага с голяма общност от програмисти по целия свят готови да Ви помогнат във всеки един момент.  В Java средата разполагате с голям брой open source продукти, които улесняват и ускоряват разработването на системи.

Разработването на системи на Java e абсолютно безплатно и не изисква закупуването на лицензи.

 

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА – Вечерни курсове

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

Вид на курса ВЕЧЕРЕН – понеделник и сряда
Дата, начало и край от 10.01.2018 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 22.00 ч.
Брой учебни часа 80 уч/часа, 16 занятия по 5 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали тест.
Цена 720 лв., на три вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 

1.       Принципи на обектно-ориентираното програмиране II
 • Абстракция
 • Полиморфизъм
 • Интерфейси
2.       Обработка на изключения II
 • Видове изключения
 • Йерархия на изключенията
 • Обвиване и обогатяване на изключения
 • Автоматично освобождавани ресурси
 • Създаване на custom изключения
3.       Generics
 • Какво e Generics?
 • Използване на Generics
 • Wildcards
4.       Структури от данни
 • Видове структури от данни
 • Дефиниране, инстанциране и операции върху имплементации на структури от данни List, Set, Queue и Map
 • Iterable интерфейс
 • Сортиране на структури от данни
 • Методи HashCode и Equals
 • Streams и ламбда изрази
5.       Java SE 8 Date/Time API
 • util.Date
 • Calendar и TimeZone
 • Парсване и Форматиране на дати
 • Instant
 • Duration и Period
 • LocalDate, LocalTime, LocalDateTime и ZonedDateTime
 • DateTimeFormatter
6.       Потоци от данни I (Java IO)
 • Какво е поток от данни?
 • Видове потоци
 • Четене и писане във файл
 • Обработка на грешки
7.       Потоци от данни II (Java NIO)
 • Разлики между Java IO & Java NIO
 • Channel, Buffer, Selector
 • Pipe,Path, Files
 • AsynchronousFileChannel
 • Използване на Stream API в Java NIO
8.       Упражнение
 • Лекции 2-7
9.       Използване на вградените функционални интерфейси посредством Lambda изрази
 • Predicate
 • Function
 • Supplier
 • Consumer
 • Използване на двуаргументни версии на функционалните интерфейси
 • UnaryOperator
10.    Stream API
 • Извличане на информация чрез peek и map
 • Търсене на данни в поток чрез findFirst, findAny, anyMatch, allMatch и noneMatch
 • Optional клас
 • Използване на методи от Stream API за извършване на калкулации и сортиране
 • Collectors клас
 • merge и flatMap
11.    GUI Swing
 • AWT/Swing programming model
 • Swing контроли - JFrame, JDialog, JPanel, JScrollPane, JButton, JTextField, JTextArea, JLabel, JList u JComboBox
 • Прихващане на събития - ActionListener и ActionEvent
 • Layout - FlowLayout , BorderLayout и GridLayout
 • Таблично представяне на данни - JTable и TableModel
 • Използване на нишки и асинхронно изпълнение в Swing
12.    Създаване на Database Applications с JDBC
 • Въведение в SQL
 • Driver Types
 • Connection
 • Query database
 • Insert/Update/Delete
 • ResultSet
 • PreparedStatement
 • BatchUpdate
 • Transactions,Isolation Levels
 • CallableStatement
13.    Многонишково програмиране
 • Какво е нишка? Ползи от използването на нишки
 • Дефиниране, инстанциране и стартиране на нишки
 • Средства за синхронизиране
 • Модел на паметта в Java
 • Сигнализация при нишки
 • Producer/Consumer
 • Executors,ThreadPools,Locks
 • Concurrent структури от данни
 • Fork/Join
14.    Упражнение върху лекции 9-13
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com