гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com

Web Design - beginner

Web Design за начинаещи
web design

Курс

Web Design - beginner

Продължителност

един месеца

Бр.занятия

32 учебни часа

Цена

260 лв.

Web Design - beginner

32 учебни часа

Вечерен курс: 27.09.2021
Календар
Съботно-неделен курс: 18.09.2021

Курс по Web Design – начинаещи

Лицензирани курсове по Web Design.

Присъствени и Видео курсове


Може да избирате Присъствен или Видео курс или комбинацията от двете.

ПРИСЪСТВЕН КУРС:
Осигурени са всички противоепидемични мерки.
Осигурено отстояние от 1.50 м. между всеки курсист.
Дезинфекция на всички повърхности преди и след всеки курс.

ВИДЕО КУРС:
57 видео урока специално създадени по програмата от присъствените курсове, подходящи за самообучение. Срок на достъп – 4 месеца.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДЕО КУРСА ПО WEB DESIGN-beginner

Водещ лектор: Милен Танев

За кого е предназначен курса:
Курсът по Web Design – beginner е предназначен за абсолютно начинаещи Уеб дизайнери.
Не се изисква предварителни познания по HTML5, CSS3.
Целта на курса по Web Design е създаване на уеб сайт с използването на HTML5, CSS3. Всяка от темите е илюстрирана с практическа реализация на фрагменти от уеб страници и създаване на функционално пълна уеб страница с HTML, CSS.

За методиката:
Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи за самостоятелна работа. Допълнителните упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.

Изискванията са кандидатите да имат склонност към аналитично мислене и да владеят английски на средно ниво.
За записване на курса е необходимо да се свържете с нас на обявените телефонни номера или от контактната форма за записване.

HTML

HTML е езикът, който e в основата на създаването на всяка уеб страница и се разглежда детайлно по време на курса. На базата на тази основа се изучава HTML графика – canvas и SVG, а така също и HTML медия и HTML API – приложен програмен интерфейс, за създаване на приложения като геолокация, drag/drop и др.

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) – каскадните стилове е технология в уеб-дизайна за форматиране на съдържанието на документите и за тяхното структуриране – задаване на разположението на HTML елементите в състава на страницата – page layout. Адаптивен – Responsive уеб-дизайн (RWD) с използване на CSS. Преглед на платформи за RWD – W3.CSS и Bootstrap

СЕРТИФИКAТИ ИЗДАВАНИ ОТ МАКС ПЛЮС:

СЕРТИФИКАТ ПО НАШ ОБРАЗЕЦ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по МОН.
„За пълната информация посетете страницата „ЗА НАС“

ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА:

– Може да изберете само присъствен курс или комбиниран присъствен и видео курс.
– Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.
– По време на националните празници занятия не се провеждат.


ВЕЧЕРНИ КУРСОВЕ – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 27.09.2021 г. до 20.10.2021 г.
Час, начало и край от 18.30 часа до 21.15 часа
Брой учебни часа 32 уч. часа: 8 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен / Курсов проект
Цена само присъствен
Цена присъствен и видео курс
260 лв. на две равни вноски
360 лв. на две равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ – присъствена форма на обучение

Дни на провеждане събота и неделя
Дата, начало и край
от 18.09.2021 г. до 10.10.2021 г.
Час, начало и край  от 10.00 часа до 12.45 часа
Брой учебни часа 32 уч. часа: 8 занятия по 4 уч. часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Безплатен / Курсов проект
Цена само присъствен
Цена присъствен и видео курс
260 лв. на две равни вноски
360 лв. на две равни вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

Въведение в курса - Какво е хостинг, домейн, уеб сървър
 • Избор на редактор за работа
 • Полезни инструменти – запознаване с FTP и FTP Kлиенти.
 • Структура на един Уеб сайт
 • Основи на HTML
 • Какво е HTML и HTML5
 • HEAD и BODY секции
 • Елементи и тагове, Meta съдържание
 • Коментарите
 • Хипервръзки и изображения
 • Списъци
 • Таблици
 • Формуляри
 • Iframe
 • Изграждане на примерни HTML страници
Въведение в HTML5 и SEO
 • Форми и валидиране
 • Елементът audio
 • Елементът video
 • Основи на SEO оптимизацията и семантичния HTML
 • Изграждане на примерни HTML страници
Основи на CSS
 • Запознаване с CSS и как допълва HTML
 • Inline, internal или external CSS
 • Селектори за елементи
 • Селектори за class и id
 • Селектори за атрибути
 • CSS комбинатори
 • Селектори за псевдокласове
 • Селектори за псевдоелементи
 • Създаване на падащи менюта (вертикални и хоризонтални) от списък чрез CSS
CSS позициониране
 • Запознаване с Вох модела
 • Позициониране на елементите – position, float…
 • Пренареждане на елементите, чрез свойството z-index
 • Какво е новото в CSS3
 • CSS3 – cross browser compatibility
 • Стилизиране на елементите в страницата чрез CSS
 • Абсолютни и релативни мерни единици
 • Създаване на анимации с CSS
 • Примери с CSS3
 • Изграждане на страница с HTML и CSS
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com