гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » HTML, CSS Начинаещи

HTML, CSS Начинаещи

Web Design
html5

Курс

HTML, CSS Начинаещи

Продължителност

един месеца

Бр.занятия

32 учебни часа

Цена

290 лв.

HTML, CSS Начинаещи

32 учебни часа

Вечерен курс: 04.11.2019
Календар
Съботно-неделен курс: 16.11.2019

Курс по HTML и CSS  – Web Design

 

За кого е предназначен курса:

Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи Уеб дизайнери.
Не се изисква предварителни познания по HTML5, CSS3.
Цел на Курс по Уеб Дизайн програмиране е създаване на статичен уеб сайт с използването на HTML5, CSS3.
Всяка от темите е илюстрирана с практическа реализация на фрагменти от уеб страници и създаване на функционално-пълна уеб страница с HTML, CSS.

 

За методиката:

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време. Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.
Изискванията са кандидатите да имат склонност към аналитично мислене и да владеят английски на средно ниво.

 

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

Вечерен  и дневни курсове

Вид на курса понеделник и сряда
Дата, начало и край
от 04.11.2019 г. до 27.11.2019 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 32 уч/часа, 8 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали успешно курса
Цена 290 лв.
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

Съботно-неделени курсове

Вид на курса СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край
от 16.11.2019 г. до 08.12.2019 г.
Час, начало и край  от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 32 уч/часа, 8 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Преминали успешно курса
Цена 290 лв.
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

HTML

HTML е езикът, който e в основата на създаването на всяка уеб страница. Детайлно се разглежда HTML5 . На базата на тази основа се изучава HTML графика – canvas и SVG, а така също и HTML медия и HTML API – приложен програмен интерфейс, за създаване на приложения като геолокация, drag/drop и др.

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) – каскадни стилове е технология в уеб-дизайна за форматиране на съдържанието на документите и за тяхното структуриране – задаване на разположението на HTML- елементите в състава на страницата – page layout. CSS3, нови стандарти на базата на придобитите знания. Адаптивен – Responsive уеб-дизайн (RWD) с използване на CSS. Преглед на платформи за RWD – W3.CSS и Bootstrap

Въведение в курса - Какво е хостинг, домейн, уеб сървър
 • Избор на редактор за работа
 • Полезни инструменти – запознаване с FTP и FTP Kлиенти.
 • Структура на един Уеб сайт
 • Основи на HTML
 • Какво е HTML и HTML5
 • HEAD и BODY секции
 • Елементи и тагове, Meta съдържание
 • Коментарите
 • Хипервръзки и изображения
 • Списъци
 • Таблици
 • Формуляри
 • Iframe
 • Изграждане на примерни HTML страници
Въведение в HTML5 и SEO
 • Форми и валидиране
 • Елементът audio
 • Елементът video
 • Основи на SEO оптимизацията и семантичния HTML
 • Изграждане на примерни HTML страници
Основи на CSS
 • Запознаване с CSS и как допълва HTML
 • Inline, internal или external CSS
 • Селектори за елементи
 • Селектори за class и id
 • Селектори за атрибути
 • CSS комбинатори
 • Селектори за псевдокласове
 • Селектори за псевдоелементи
 • Създаване на падащи менюта (вертикални и хоризонтални) от списък чрез CSS
CSS позициониране
 • Запознаване с Вох модела
 • Позициониране на елементите – position, float…
 • Пренареждане на елементите, чрез свойството z-index
 • Какво е новото в CSS3
 • CSS3 – cross browser compatibility
 • Стилизиране на елементите в страницата чрез CSS
 • Абсолутни и релативни мерни единици
 • Създаване на анимации с CSS
 • Примери с CSS3
 • Изграждане на страница с HTML и CSS
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com