гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » Google SketchUp

Google SketchUp

2d чертежи и 3d визуализации
sketchup

Курс

Google SketchUp

Продължителност

1 месец

Бр.занятия

24 учебни часа

Цена

230 лв.

Google SketchUp

24 учебни часа

Вечерен курс: 04.11.2019
Календар
Съботно-неделен курс: 23.11.2019

Курс по Google SkethcUp

За курса Google Sketchup:

Придобиване на умения за изграждане на 3D модел и 2D чертежи в архитектурното проектиране.
Придобиване на умения за използване на програмата в мебелното проектиране.
Придобиване на умения за използването на програмата за презентация на проектите и генерирането на работни чертежи и тяхното оформление.
Връзка на Sketchup с други програми в 2D и 3D – dwg, dxf, pdf, obj файлове и др.
Програма за обучение по Sketchup 2015, 2016

За методиката:

Персонално отношение при усвояване на преподавания материал.

Паралелно с обучението се изгражда  модел на къща с терен и модел на интериора  с използване на готови обекти и изграждане на нови обекти. Изграждане на кухня.

Методиката на обучение по Google Sketchup, включва, теория и практически упражнения. Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще усвоите основните принципи на работа с програмата.

Визуализация на обекти в Google Sketchup:

SketchUp, е компютърна програма за триизмерно моделиране за широк спектър от приложения за рисуване като архитектурен, интериорен дизайн, ландшафтна архитектура, гражданско и машинно инженерство, дизайн на филми и видеоигри. Има онлайн библиотека с безплатни модели (напр. Прозорци, врати, автомобили). Програмата включва функционалност за оформление на чертежите, позволява повърхностно изобразяване в променливи „стилове“, поддържа програми на „plug-in“ на трети страни, за да осигурят други възможности (например близо до фотореалистично визуализиране) и позволява поставянето на модели в Google Eart.

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА
Вечерни курсове
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

Дни на провеждане ВЕЧЕРЕН – понеделник и сряда
Дата, начало и край от 4.11.2019 г. до 20.11.2019
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.,
Брой учебни часа 24 уч/часа, 6 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти 4 – 6 курсиста
Сертификат Успешно преминалите курса
Цена 230 лв.
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

Съботно-неделни курсове

Дни на провеждане СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край от 23.11.2019 г. до 8.12.2019
Час, начало и край от 14.00 ч. до 16.45 ч.,
Брой учебни часа 24 уч/часа, 6 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти 4 – 6 курсиста
Сертификат Успешно преминалите курса
Цена 230 лв.
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

 

 1. Настройки на средата за работа. Мерни единици. Стилове.
 2. Философия на работа на прогамата. Запознаване с основни инструменти за чертане в 2D – линия, правоъгълник, кръг, дъга, многоъгълници.
 3. Навигация  в чертежа – zoom, pan, orbit
 4. Команди за работа с триизмерни обекти – push/pull, offset, follow me, Gide lines
 5. Създаване на групи и компоненти.
 6. Команди move, rotate, scale
 7. Команди offset, follow me, solid tools
 8. Работа с цветове, материали и текстури.
 9. Котиране, надписване
 10. Импортиране на готови обекти от 3D Warehouse.
 11. Камери, запомнени сцени, автоматични разрези.
 12. Работа с програмата за екстериор в архитектурата. Моделиране на терени.
 13. Начини за работа с програмата при проектиране на мебели и интериор
 14. Импортиране на файлове. Експортиране на файлове към програми за чератане и  рендериране.
 15. Експорт на файлове към Sketchup Layout. Оформяне и надписване на чертежи
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com