гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » C# – Начинаещи

C# - Начинаещи

Частите на C# приложение
C sharp

Курс

C# - Начинаещи

Продължителност

2 месеца и половина

Бр.занятия

80 учебни часа

Цена

560 лв.

C# - Начинаещи

80 учебни часа

Вечерен курс: 05.06.2018
Календар
Съботно-неделен курс: 02.06.2018

КУРС по C#  (C Sharp) програмиране – За начинаещи

За курса:

Модул-1
Начинаещи
40 учебни часа

Курсът Основи на C#, начинаещи е предназначен  за начинаещи разработчици в областта на софтуерната индустрия.Курса по C# включва упражнения и код, необходими за изграждане на приложения под Windows със С#.  Не са необходими предварителни познания за технологията .NET и средата за разработка Microsoft Visual Studio. . Участниците в курсовете трябва да имат склонност към аналитично мислене и да ползват английски на ниво, позволяващо разбирането на софтуерната терминология.

Модул-2
Средно напреднали
40 учебни часа

Курсът Основи на C# – средно напреднали е предназначен  за курсисти преминали ниво начинаещи, а също така и за средно напреднали разработчици в областта на софтуерната индустрия. В курса се разглеждат класове и структури като основни средства за изграждане на частите на C# приложение. Показва се как се създават фамилии от класове с наследяване и обединяване на данни в масиви. Първите два курса  разглеждат базовия синтаксис на C# и показват как се създават нови типове с използването на структури, данни с изброими стойности (ennumerations) и класове. Показано е управлението на паметта от средата (common language runtime – CLR) за изпълнение и жизнения цикъл на C# обектите.
Курс за средно напреднали е предназначен за курсисти преминали успешно първото ниво, или които имат познанията и уменията посочени в програмата на курса от ниво начинаещи.

За методиката:

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери.

Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни.
Изискванията са кандидатите да имат склонност към аналитично мислене и да владеят английски на средно ниво.

 

Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.


ОБУЧЕНИЕ  В ГРУПА 


ВЕЧЕРНИ

Вид на курса Вечерен – понеделник и сряда
Дата, начало
от 05.06.2018 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.
Брой учебни часа 80 уч/часа, 20 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти
от 4 до 6 курсиста
Сертификат  Преминали тест
Цена 560 лв. – на вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ

Вид на курса СЪБОТНО – НЕДЕЛНИ
Дата, начало
от 02.06.2018 г.
Час, начало и край от 10.00 ч. до 12.45 ч.
Брой учебни часа 80 уч/часа, 20 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат  Преминали тест.
Цена 560 лв. – на вноски
Отстъпки – 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

За C#:

Езикът C# се ползва за изграждане на всякакви софтуерни приложения и системи: от тежка сървърна логика до уеб приложения и настолни приложения върху Windows платформата и мобилни приложения . C# е доста универсален език, с който се програмира всичко. Като собственост на Microsoft, езикът C# се ползва предимно в Microsoft технологиите, т.е. за програмиране под Windows (сървърни приложения по Windows, cloud приложения в Windows среда, уеб приложения под Windows с ASP.NET и мобилни приложения в Windows Phone и Windows 8). C# и .NET е един от най-популярният език за програмиране.

 

МОДУЛ - 1 Запознаване със C#
 • Използване на средата Microsoft Visual Studio
 • Създаване на конзолно приложение на C#
 • Цел на използване на именувани пространства – namespaces
 • Създаване на просто графично приложение
 1. Променливи, оператори и изрази
 • Изрази, идентификатори и ключови думи
 • Променливи
 • Примитивни типове данни
 • Аритметични оператори
 • Увеличаване и намаляване на променливи
 1. Методи и област на действие – scope
 • Деклариране и извикване на методи
 • Предаване на данни на метод
 • Връщане на данни от метод
 • Локална и класова област на действие
 • Използване на вградените средства за анализ работата на метод – debugging
 • Използване на оператори за вземане на решения – условни оператори
 • Деклариране на булеви променливи
 • Използване на булеви оператори за съставяне на изрази, които са истина – неистина .(true – false)
 • Конструкции if-else за преходи на базата на булеви стойности
 • Конструкции switch за преходи на базата на конкретни стойности
 • Съкратени оператори за присвояване и оператори за цикли
 • Присвояване на стойности на променливи със съкратени оператори.
 • Създаване на цикли с оператори while, for, и do
 • Анализ на действието на оператор do
 • Грешки и обработка на изключения
 • Обработка на изключения с оператори try, catch и finally
 • Управление на препълването с ключови думи checked и unchecked
 • Хвърляне на изключение с ключовата дума throw
 • Finally – блок, който се изпълнява независимо от наличието на изклю
МОДУЛ - 2
 1. Създаване и работа с класове и обекти
 • Създаване на клас – набор от методи и данни
 • Управление на достъпа до членовете на клас с ключовите думи public и private
 • Създаване на обекти с new и конструктор
 • Създаване и извикване на собствени конструктори
 • Споделяне на методи и данни между екземпляри от един клас – ключова дума static
 • Анонимни класове
 1. Стойности и референции
 • Разлика между тип стойност и тип референция
 • Предаване на аргументи на метод като параметри с ключови думи ref и out
 • Преобразуване на стойност към референция
 • Преобразуване на референция към стойност
 1. Работа с данни с изброими стойности (enumerations)
 • Деклариране
 • Създаване и използване на enumerations
 • Създаване и използване на структури
 • Разлики между структури и класове
 1. Използване на масиви
 • Деклариране на масив
 • Запълване на масив с данни
 • Достъп до елементите на масив
 • Обхождане елементите на масив
 1. Параметрични масиви
 • Създаване на метод с произволен брой аргументи с използване на params
 • Създаване на метод с произволен брой аргументи от всякакъв тип с използване на params в комбинация с object
 • Разлика между методите, които имат параметри масиви и методите без параметри-масиви
 1. Наследяване (Inheritance)
 • Създаване на клас, наследяващ от базов клас
 • Скриване и презапис на методи – new, virtual и override
 • Ограничаване на достъпа в наследствената йерархия с protected keyword.
 • Използване на разширяващи методи (extension methods) като алтернатива на наследяването
 1. Интерфейси и абстрактни класове
 • Дефиниране на интерфейс с посочване на имената и типовете връщани от методите
 • Реализиране на интерфейс на структура или клас
 • Референция на клас чрез интерфейс
 • Абстрактни класове
 • Реализиране на класове, от които не могат да се създават други класове
 1. Почистване на паметта(garbage collection) и управление на ресурсите
 • Управление на системните ресурси чрез използване на garbage collection
 • Код, който е изпълнява при унищожаване на обект
 • Освобождаване на ресурс чрез try/finally
 • Освобождаване на ресурс чрез using
 • Използване на интерфейса IDisposable за моментално освобождаване на ресурси
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com