гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com

AutoCAD

Специализиран софтуер за чертане
pic

Курс

AutoCAD

Продължителност

4 седмици

Бр.занятия

32 учебни часа

Цена

2D-300 лв.

AutoCAD

32 учебни часа

Вечерен курс: 01.10.2018
Календар
Съботно-неделен курс: 29.09.2018

Курсове по AutoCAD – 2D  и AutoCAD 3D

Курс – AutoCAD- 2D

По време на курса  по AutoCAD ще усвоите техники за бързо чертане. След завършването му Вие ще можете да начертаете самостоятелно един цялостен проект в AutoCAD. Курсът на обучение по AutoCAD включва теоретични знания и практически упражнения (чертане по задание). Обучението е разработено по иновативна методика, с която бързо и лесно ще схванете основните принципи на работа с програмата.

Курс – AutoCAD – 3D

Курсът на обучение по AutoCAD 3D не е задължителен и е предназначен за курсисти преминали успешно обучението по AutoCAD 2D или притежаващи нужните познания за 2D чертане. Курасът включва теоретични знания и практически упражнения (3D модели по задание). По време на обучението  по AutoCAD  3D Вие ще усвоите техники за изграждане на 3D модели, поставянето на текстури, материали и осветление. След завършване на курса Вие ще можете да моделирате самостоятелно един цялостен проект в AutoCAD 3D.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

AutoCAD 2D – 24 учебни часа – 430 лева
Индивидуалното обучение се провежда от 2 до 3 пъти седмично ( 8 занятия по 3 учебни часа )

AutoCAD 3D – 16 учебни часа – 280 лева
Индивидуалното обучение се провежда до 3 пъти седмично ( 5 занятия по 3 учебни часа )

 

ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА

Вечерни курсове,  AutoCAD 2D

Важно:
По време на официалните празници, занятия не се провеждат.

Вид на курса ВЕЧЕРЕН – понеделник и сряда
Дата, начало и край от 1.10.2018 г. до 24.10.2018 г.
Час, начало и край от 18.30 ч. до 21.15 ч.,
Брой учебни часа 32 уч/часа, 8 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Финален тест.
Цена  – 2D
Цена  – 3D
300 лв. на две вноски
190 лв.
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

Съботно-неделни курсове,  AutoCAD – 2D

Вид на курса СЪБОТНО – НЕДЕЛЕН
Дата, начало и край от 29.09.2018 г. до 21.10.2018 г.
Час, начало и край от 10.00 ч. до 12.45 ч.,
Брой учебни часа 32 уч/часа, 8 занятия по 4 уч/часа
Брой курсисти от 4 до 6 курсиста
Сертификат Финален тест.
Цена  – 2D
Цена  – 3D
300 лв. на две вноски
190 лв.
Отстъпки 10% „Доведи приятел“, „Запиши друг курс“

 

За  AutoCAD

AutoCAD е специализиран софтуер за двуизмерно – (2D) и триизмерно –  (3D) проектиране  и чертане. Използва се от архитекти, проектанти, инженери и дизайнери в много различни отрасли и производства.

 

Модул - 2D
 • Въведение в интерфейса на програмата
 • Работа със слоевете
 • Работа със снаповете
 • Основни принципи на чертането
 • Чертане на геометрични фигури със зададени стойности
 • Команди при чертането
 • Команди при редактиране на фигури
 • Защриховка
 • Вкарване на текст и таблици в чертеж
 • Създаване и редактиране на блокове
 • Динамични блокове и блокове с атрибути
 • Използване на Дизайн център
 • Оразмерителни линии
 • Създаване на различни стилове на оразмерителните линии
 • Вкарване на графично ( пикселово изображение )
 • Специални функции и инструменти
 • Завъртане на координатната система
 • Усвояване на трикове за бързо чертане
 • Плотиране и мащабиране
 • Плотиране чрез Layout
Модул - 3D
 • Въведение в 3D AutoCAD
 • Работа и управление на различните изгледи
 • Начини за създаване на 3D обекти от 2D чертежи
 • Създаване и моделиране на каркасни 3D обекти
 • Създаване и моделиране на повърхностни 3D обекти
 • Създаване и моделиране на обемни 3D обекти
 • Изграждане и редактиране на мрежови модели
 • Работа с подменютата на модификаторите
 • Изучаване и използване на множество различни модификатори за изграждане на сложни обекти
 • Създаване на материали и текстури
 • Редактиране на материали
 • Създаване на светлини
 • Използване камера
 • Настройки на светлини и камера
 • Рендериране ( основни настройки )
В учебната програма са включени упражнения, в които курсистите чертаят реални чертожни елементи, чрез което се научават успешно да прилагат научените теоретични познания.
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com