гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Блог » Видео курс по AutoCAD 2D - Блокове

Видео курс по AutoCAD 2D - Блокове

Виде курс по AutoCAD 2D - Блокове
AutoCAD 2D

Видео курс по AutoCAD 2D – Блокове
Нов, разширен курс на обучение по AutoCAD 2D – Блокове ( за напреднали )

Курсът е предназначен за курсисти владеещи начално ниво AutoCAD 2D.
Подходящ е за архитекти, инженери, проектанти, производители на мебели, продуктови дизайнери и ландшафтни специалисти.

СЪДЪРЖАНИЕ на КУРСА:
59 видео урока, подходящи за самообучение.
Във видео курса по AutoCAD- 2D – Блокове ще усвоите техники за бързо чертане на двумерни блокове, тяхното редактиране и допълнителни функционалности с цел оптимизиране на чертожният процес.
След завършването на онлайн курса Вие ще можете да съкратите времето по създаване на двумерни чертежи.
Програмата на Видео курса по AutoCAD- 2D – Блокове може да разгледате в раздел Програма на курса или от видеото в горната част на страницата.

Защо да прилагаме готови блоковете при проектиране с AutoCAD?
Блоковете са библиотека от готови за влагане в проекти DWG файлове.
Блокове при проектиране с AutoCAD, най-често се прилага при повтарящо се влагане на еднотипни обекти, като котировки, специални символи, номенклатурни детайли и други.
И най-важното е, че при работа с блокове се пести време, а също така и се намалява размера на файла.

ПРОГРАМА НА КУРСА:

Модул 1 – Създаване на блокове

Създаване на блок (Create Block)
Създаване на блок (Wblock)
Свойства на блока.
Промяна на базова точка на блок.
Редактиране на блок-1 част.
Редактиране на блок-2 част.
Блок в блок и редакция на блок в блок.
Създаване на блок в Layer, правилен начин.
Команда PURGE за по-леки файлове. Запазване и изпращане на част от чертеж чрез WBLOK команда.

Модул 2 – Атрибути към блокове

Блок с атрибут.
Промяна позицията на атрибут в Блок
Добавяне на атрибути и синхронизиране на блокове с атрибути.
Менажиране на атрибути в блок.
Добавяне на списъци с невидими атрибути.
Избор на диалогови прозорци към работа с атрибути.
Създаване на двуредови атрибути.
Атрибути с динамични данни.
Автоматични изчисления с атрибути в блок.
Multileader с блок и атрибут.
Автоматизирано показване на коти с атрибут.

Модул 3 – Динамични блокове

Няколко визуални стила-видимости в един блок.
Добавяне на обекти към видимости.
Динамичен блок с команда Flip.
Динамичен блок с команда Linear-stretch, 1 част.
Динамичен блок с команда Linear-stretch, 2 част.
Динамичен блок с команда Rotate.
Динамичен блок с команда Move с параметър
Динамичен блок с команда Move с параметър
Добавяне на няколко действия към един параметър. Параметър Scale.
Динамичен блок с параметър Array.
Динамичен блок с параметър Alignment.
Добавяне на параметър към Х, У направление.
Добавяне на параметри към динамични блокове. Допълнителна базисна точка.
Добавяне на динамични блокове. Упражнение.
Динамичен блок с параметър Polar Stretch.

Модул 4 – Анотативни блокове

Условия за създаване на анотативни обекти.
Създаване на анотативни обекти.

Анотативни текстове вградени в блока.
Блокове в Дизайн Център.
Създаване на мастър файлове с блокове.
Създаване на палети с блокове в Tool Pallet.

Модул 5 – Количественни справки, сметки и филтри с помоща на блокове

Количествени справки с помощта на блокове.
Извеждане на Количествени справки от атрибути на блокове.
Таблица с количествени данни от атрибути на блокове.
Филтри в таблици с командата Data Extraction-1 част
Филтри в таблици с командата Data Extraction-2 част
Запазване на пътека към файла с количествени сметки.
Задаване на формули в Data Extraction.
Data Extraction с динамични блокове.
Линкове към MS EXCEL таблица.

Модул 6 – Създаване на блокове с Geometric и Dimensional Parametric

Geometric Parametric-1 част
Geometric Parametric-2 част
Geometric Parametric-3 част
Geometric Parametric- 4 част
Dimensional от Parametric-1 част
Dimensional от Parametric-2 част
Създаване на Анотативни ограничения.
Блокове с Geometric и Dimensional ограничения.
Бързи редакции при създаване на блокове.

12/05/2022

гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com