гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com
Начало » Курсове » C++ Начинаещи

C++ Начинаещи

Програмиране от високо ниво
kurs c plus plus nachinaeshti

Курс

C++ Начинаещи

Продължителност

4 седмици

Бр.занятия

32 учебни часа

Цена

260 лв.

C++ Начинаещи

32 учебни часа

Вечерен курс: 05.09.2017
Календар
Съботно-неделен курс: 09.09.2017

КУРС по C++ за начинаещи

За курса:

Курсът C++ е подходящ за начинаещи програмисти. Обучението е с практическа насоченост. Разглежданите примери ще ви помогнат в усвояването на принципите при създаване на обекти, наследяване и други въпроси, свързани с обектно-ориентираното програмиране.

С++ е не специализиран език за програмиране от високо ниво. Той е обектно ориентиран език със статични типове. С++ е  разширение на езика С и е базиран на C, но в него са добавени редица допълнителни възможности и са направени няколко промени. В C++ са добавени класове, множествено наследяване, виртуални функции, overloading, шаблони (templates), обработка на изключения (exceptions) и вградени оператори за работа с динамична памет. Една голяма част от приложните програми на много операционни системи , както и някои от самите операционни системи, са написани на този език.

За методиката:

Всяко стандартно занятие в курса е разделено на две части – лекция и упражнения. Всички лекции са детайлно изработени и включват множество примери. По време на лекциите се правят демонстрации, като Вие можете да задавате въпроси по всяко време.

Упражненията преминават под наблюдението на Вашия лектор. Като допълнение към лекциите и упражненията се дават и задачи под формата на домашни. Допълнителни упражнения, извън предвидените във всяко занятие са ключът към успешното овладяване на преподадения материал.
Изискванията са кандидатите да имат склонност към аналитично мислене и да владеят английски на средно ниво.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение в групи – от 4 до 8 курсиста
Курсистите могат да ползват личен лаптоп или компютър осигурен от школата.

СЕРТИФИКАТ

Сертификат се издава на курсисти присъствали на всички занятия и усвоили успешно преподадения материал.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и ЦЕНИ:

Вечерен курс

32 учебни часа – 260 лева
Дни за провеждане на занятията
понеделник и сряда или вторник и четвъртък от 18.30 до 21.30
Продължителност на курса –четири седмици ( 8 занятия по 4 учебни часа )

Съботно-неделен курс

32 учебни часа – 260 лева
Продължителност на курса – четири седмици (8 занятия по 4 учебни часа )
Дни за провеждане на занятията,
събота и неделя от 10.00 до 13.00

Отстъпки за компютърни обучения:

– 10% за „Доведи приятел“. Отстъпката ползват и двете лица.
– 10% за „Записване за следващ курс „.

Въведение в C++
 • Бройни системи
 • Създаване на конзолно приложение на C++
 • Извеждане на резултат в конзолата
Променливи
 • Декларация на променливи
 • Целочислените типове long long, int и short
 • Реалните типове double и float
 • Изрази и присвояване на стойности
 • Аритметични оператори
 • Въвеждане от конзолата
Булеви променливи
 • Булевият тип bool
 • Оператори за сравнение
 • Логически оператори
Конструкции за управление
 • Конструкцията if-else
 • Конструкцията switch
 • Конструкцията while
 • Конструкцията do-while
 • Конструкцията for
Maсиви
 • Деклариране на масиви
 • Присвояване на стойност на масив и инициализация
 • Въвеждане и извеждане на масив
 • Търсене в масив
 • Сортиране на масив
 • Двумерни и многомерни масиви
Низове
 • Числовият тип char
 • Тип string
 • Под низове
Функции
гр. София, ул. "Триадица " № 5А
0893 340 323
0888 855 495
info@maxplus-bg.com